3DEXPERIENCE OSNOVE

3DEXPERIENCE GETTING STARTED

Kupac 3DEXPERIENCE platforme prvo dobije email sa linkom za otvaranje naloga i automatski se postavlja za administratora platforme (može se promeniti kasnije)

Osnove administracije platforme

 
 

U videu je opisano osnove šta sve jedan administrator platforme može da uradi da svojim korisnicima pripremi radno okruženje

 

 
 

Rad u CATIA V5 3D CAD aplikaciji sa Platformom

CATIA V5 je jedna od aplikacija u 3DEXPERIENCE platformi i sva intelektualna svojina kreirana u CATIA V5 softveru se može čuvati, upravljati, deliti i istraživati pomoću platforme. Na taj način šira organizacija ima uvid u proizvode i može da donese bolje svakodnevne odluke.

 
 

Rad u SolidWorks 3D CAD aplikaciji sa Platformom

SolidWorks je jedna od aplikacija u 3DEXPERIENCE platformi i sva intelektualna svojina kreirana u SolidWorks softveru se može čuvati, upravljati, deliti i istraživati pomoću platforme. Na taj način šira organizacija ima uvid u proizvode i može da donese bolje svakodnevne odluke.