Jedna platforma za sve što vam je potrebno!

Odoo CMS - a big picture
 
 

Start-up kompanije promotivna ponuda

Kompanije koje postoje manje od 3 godine i imaju godišnji prihod manji od 2M€ (ili imaju manje od 20 zaposlenih) imaju povlašćene uslove za korišćenje 3DEXPERIENCE platforme na cloud-u i tako osiguraju svoj rast i put od Start-up kompanije ka tržištu.

Timski rad

Project management

Mechanical engineering management

Electrical engineering management

Software engineering management

Issue management

Social & Wiki (messanger, chat, video conference, review...)

Pogledaj ponudu

 
 

Upravljanje, otkrivanje i kontrola intelektualne svojine

Bilo da koristite ili ne CAD softver, iskoristite moćne aplikacije platforme da unapredite nivo svoje organizacije kako u razvoju proizvoda tako i u proizvodnji i izvršavanju svakodnevnih zadataka...

Ukoliko koristite neki od CAD aplikacija kao što su SolidWorks, AutoCAD & Inventor, Creo 3DEXPERIENCE platforma može da upravlja i tim dokumentima

Raspitaj se odmah

Odoo text and image block

Vaš novi "Kompas"

Ova jedinstvena razvojna platforma kroz svoj "kompas" omogućava pristup aplikacijama za kolaboraciju, 3D modeliranje, Simulaciju i aplikacije za prikupljanje informacija i poslovnu inteligenciju iz različitih izvora

Postoji preko 500 različitih aplikacija

3DEXPERIENCE PLM OSNOVNI PROCESI

3DEXPERIENCE REŠAVA ČETIRI (4) KLJUČNE STVARI

Poslovni uspeh je u direktnoj sprezi sa četiri ključne stvari: Postavljati prava pitanja, nalaženje moćnih odgovora i donošenje odluka na osnovu merljivih podataka za najbrže moguće vreme.

Da bi poslovnim liderima omogućili da razumeju sadašnjost, predvode budućnost i kreiraju fantastična potrošačka iskustva, Dassault Systemes je predstavio 3DEXPERIENCE poslovnu platformu (dostupnu kako on-premise tako i u javnom i privatnom cloudu).

Vlasnici firmi sada mogu da povežu ljudstvo, podatke, rešenja i ideje u jedno intuitivno okruženje i time imaju jasnu sliku o svom biznisu.

3DEXPERIENCE PLM aplikacije

svaka potreba ima svoju aplikaciju

Odoo - Sample 1 for three columns

Upravljanje projektima

Efikasno pratite izvršavanje svih aktivnosti i opterećenje resursa...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje izmenama

U životu sve se menja pa je dobro imati aplikaciju za izmene i kontrolu nad njima...

Odoo - Sample 3 for three columns Upravljanje dokumentacijom

Svaki posao generiše puno OFFICE, 2D I 3D dokumentacije koju treba ispratiti ovom aplikacijom na 3DEXPERIENCE platformi...

Odoo - Sample 1 for three columns Issue management

Nešto je problem ili nije u saglasnosti sa procedurom, standardom ili poslovnom praksom aplikacija za upravljanje neusaglašenostima (problemima)...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje varijantama

Upravljanje varijantama i konfiguracijama proizvoda za određeni tip kupaca ili tržište nikada nije bilo lakše sa posvećenom aplikacijom na 3DEXPERIENCE platformi...

Odoo - Sample 3 for three columns Upravljanje sastavnicama

Svaki proizvod je konačna lista artikala i ako je ta lista ima tri (3) ili desetine hiljada artikala ova aplikacija će vam pomoći da se dobro organizujete...

Odoo - Sample 1 for three columns Kontrolna tabla (Dashboard)

Imate gomilu procesa i potrebno je da samo izdvojite ključno od svakog od njih? Koristite aplikaciju za poslovno izveštavanje i kontrolne table (dashboarding) na 3DEXPERIENCE platformi...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje zahtevima

Vaš projekat ili proizvod ima zahteve čije ispunjenje treba efikasno pratiti ova - Requirement Management aplikacija samo to radi...

Odoo - Sample 3 for three columns Kolaborativni životni ciklus

Pomoću ove aplikacije definišete koje faze životnog ciklusa vaš proizvod ili dokumentacija treba da prođe i ko treba da odobri tako nešto...

Odoo - Sample 1 for three columns Klasifikacija intelektualne svojine

Uredno poslovanje znači dobro klasifikovanje. Aplikacija Classify & Reuse omogućava da se vaša intelektualna svojina zaštiti od neovlašćenog pristupa a opet bude na raspolaganju odobrenim korisnicima...

Odoo - Sample 2 for three columns Pretraživač proizvoda

Intuitivan pretraživač vaše dokumentacije i proizvoda sa mogućnostima pretrage 2D i 3D informacija kao i strukture proizvoda...

Odoo - Sample 3 for three columns Aplikacija za poređenje

Poredite 2D i 3D informacije na osnovu različitih kriterijuma u web okruženju bez CAD aplikacija...

Odoo - Sample 1 for three columns 3D review

Aplikacija za lako i brzo preispitivanje, analizu strukture i geometrije proizvoda...

link ka više informacija

Odoo - Sample 2 for three columns Poslovna analitika

Aplikacija za izveštavanje i analitičko prikazivanje podataka iz različitih sistema...

Odoo - Sample 3 for three columnsKreiraj sopstvenu aplikaciju

Za napredne korisnike intefejs za sopstveni set funkcija kroz prilagođenu aplikaciju...

 
 

3DEXPERIENCE PLM

3DEXPERIENCE PLM je rešenje najnovije generacije, pomaže kompanijama da upravljaju svim procesima, završe razvoj proizvoda u roku, povežu i podele sve informacije o proizvodu, povežu se sa kupcima i dobavljačima i osiguraju poštovanje procedura


Kako je sve počelo?

RAZVOJ PLM SOFTVERA PARALELNO SA CAD SOFTVEROM

Prolazeći kroz evoluciju 3D CAD industrija se razvijala uporedo sa razvojem softverskih rešenja za upravljanje 3D CAD informacijama. PDM (Product Data Management) je termin koji se koristio i dalje se koristi za softverska rešenja koja upravljaju 3D CAD informacijama, dokumentima i sastavnicama.

Sledeća stepenica u razvoju je bio PLM (Product Lifecycle Management), koji je upravljanje tehničkom dokumentacijom podigao na viši nivo i uključio sve ključne segmente firme u timsko okruženje u okviru koga se prate procesi umesto dokumenata i u čitavu priču se involvira kompletna firma sa proizvodnjom, nabavkom, lancem dobavljača i slično. ENOVIA PLM je bila PLM sistem, koji je upravljao sa Catia V5 dokumentima, ali i svom ostalom dokumentacijom, pružajući podršku za simultani rad više CAD sistema.

Danas imamo 3DEXPERIENCE platformu koja predstavlja novi termin koji prevazilazi okvire PLM-a i odnosi se na upravljanje svim procesima u firmi gde su korisnici platforme svi zaposleni, kako u tehničkim, tako i u netehničkim sektorima. Predstavlja osnovu u okviru koje rade sve ostale aplikacije (CATIA, DELMIA, SIMULIA, SolidWorks…). Iako je prilagođena cloud tehnologijama, 3DEXPERIENCE platforma je dostupna i kao hosted ili on-premise verzija, što znači da može raditi totalno nezavisno u vašoj lokalnoj mreži ili na pojedinačnim računarima.

 
 

PLM analitika

Donošenje informisanih odluka nije teško sa 3DEXPERIENCE platformom i aplikacijama vezanim za izveštavanje i analizu velike količine podataka koje su generisali korisnici tokom perioda vremena.