Jedna platforma za sve što vam je potrebno!

Odoo CMS - a big picture
 
 

IFW Collaborative Business Innovation

Osnovna korisnička rola na 3DEXPERIENCE platformi koja omogućava komunikaciju i kolaboraciju svih u kompaniji na revolucionaran način.

Saznaj više >

 
 

CSV Collaborative Industry Innovation

Korisnička rola na 3DEXPERIENCE platformi koja otključava PLM funkcije, integracije sa CAD sistemima kao i task/work management

Saznaj više >

3DEXPERIENCE PLM aplikacije

svaka potreba ima svoju aplikaciju

Odoo - Sample 1 for three columns

Upravljanje projektima

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje izmenama

U životu sve se menja pa je dobro imati aplikaciju za praćenje i upravljanje izmenama koje nastaju kroz životni ciklus proizvoda.

Odoo - Sample 3 for three columns Upravljanje dokumentacijom

Sastavni deo svake kolaboracije je dokumentacija, poslovna ili tehnička moraju se znati verzije, pratiti istorijat i kontrolisati prava pristupa.

Odoo - Sample 1 for three columns Upravljanje neusaglašenostima (issues)

Nešto je problem ili nije u saglasnosti sa procedurom, standardom ili poslovnom praksom? Korisnici ili saradnici imaju bilo kakav izazov ili problem sa proizvodnom linijom, proizvodima? Omogućite im efikasan način da se organizuju, prime reklamaciju, dodele na rešavanje i osiguraju zadovoljstvo kupaca sa ovom aplikacijom za upravljanje neusaglašenostima (problemima)...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje varijantama proizvoda

Upravljanje varijantama i konfiguracijama proizvoda za određeni tip kupaca ili tržište nikada nije bilo lakše sa posvećenom aplikacijom na 3DEXPERIENCE platformi...

Odoo - Sample 3 for three columns Upravljanje sastavnicama

Svaki proizvod je konačna lista artikala i ako je ta lista ima tri (3) ili desetine hiljada artikala ova aplikacija će vam pomoći da pristupite i organizujete liste artikala, donosite odluke o nabavci ili proizvodnji iz internet pretraživača...

Odoo - Sample 1 for three columnsUpravljanje informacijama - Kontrolne table (Dashboards)

Imate gomilu procesa i potrebno je da samo izdvojite ključno od svakog od njih? Koristite aplikaciju za poslovno izveštavanje i kontrolne table (dashboarding) na 3DEXPERIENCE platformi...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje projektnim zahtevima

Vaš projekat ili proizvod ima konkretne tehničke zahteve čije ispunjenje treba efikasno pratiti ova - Requirement Management aplikacija samo to radi...

Odoo - Sample 1 for three columns Klasifikacija intelektualne svojine

Uredno poslovanje znači dobro klasifikovanje. Aplikacija Classify & Reuse omogućava da se vaša intelektualna svojina zaštiti od neovlašćenog pristupa a opet bude na raspolaganju odobrenim korisnicima...