Upravljanje i organizacija

3DEXPERIENCE platforma

Bez obzira u kom softveru i aplikaciji radite vaš posao, 3DEXPERIENCE platforma upravlja i organizuje informacije i sadržaj koji ste kreirali i aktivnosti ljudi koji odrađuju posao.

Collaborative Business Innovatior (IFW)

To je osnovna rola ili osnovni ulazni modul 3DEXPERIENCE platforme koji digitalno povezuje sve korisnike u jednoj organizaciji. 3DEXPERIENCE platforma razbija barijere i silose informacija podstiče invacije i kolaboraciju. 

Svi korisnici platforme, bez obzira na ulogu i potrebe moraju imati ovaj ulazni modul. Nekima će to biti i jedini alat za obavljanje svog posla, dok će drugima, biti potrebna nadgradnja.

 Ukoliko se niste upoznali sa ovim osnovnim modulom ili ulogom na 3DEXPERIENCE platformi, ispratite više detalja preko linka >>

Saznaj više >

 
 

Collaborative Industry Innovator (CSV)


Collaborative Industry Innovator (CSV), je sledeća upravljačka uloga, koja sa sobom donosi brojne aplikacije i moćnu bazu podataka u okviru koje imate potpunu kontrolu izmena na vitalnoj dokumentaciji koja prati vaše proizvode. Veliki broj aplikacija koje dolaze u ovoj roli je mnogim firmama dovoljan za puno upravljanje poslovanjem i predstavlja osnovu za dalja proširenja ka naprednom planiranju, potpunoj integraciji sa svim poznatim 2D i 3D CAD alatima, upravljanju proizvodnjom, složenim simulacijama... Nekadašnje rešenje ENOVIA PLM je u osnovi ove uloge.


Saznaj više >

3DEXPERIENCE PLM applications

EVERY NEED HAS ITS OWN APPLICATION

Odoo - Sample 1 for three columns

Upravljanje projektima

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.

Odoo - Sample 2 for three columns Change management

U životu sve se menja pa je dobro imati aplikaciju za praćenje i upravljanje izmenama koje nastaju kroz životni ciklus proizvoda.

Odoo - Sample 3 for three columns Document management

Sastavni deo svake kolaboracije je dokumentacija, poslovna ili tehnička moraju se znati verzije, pratiti istorijat i kontrolisati prava pristupa.

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje varijantama proizvoda

Managing product variants and configurations for a specific type of customer or market has never been easier with a dedicated application on the 3DEXPERIENCE platform...

Odoo - Sample 3 for three columns Component management

Svaki proizvod je konačna lista artikala i ako je ta lista ima tri (3) ili desetine hiljada artikala ova aplikacija će vam pomoći da pristupite i organizujete liste artikala, donosite odluke o nabavci ili proizvodnji iz internet pretraživača...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje projektnim zahtevima

Your project or product has requirements that need to be met effectively - this Requirement Management application does just that ...

Više o aplikaciji >

Odoo - Sample 1 for three columns Klasifikacija intelektualne svojine

Proper business means good classification. The Classify & Reuse app allows your intellectual property to be protected from unauthorized access while still being available to approved users ...

Više o aplikaciji >

Odoo - Sample 1 for three columns 3D Product Architect 

Bolja vizuelizacija i upravljanje nad digitalnom replikom vaših proizvoda