Upravljanje i organizacija

3DEXPERIENCE platforma

Bez obzira u kom softveru i aplikaciji radite vaš posao, 3DEXPERIENCE platforma upravlja i organizuje informacije i sadržaj koji ste kreirali i aktivnosti ljudi koji odrađuju posao.

Collaborative Business Innovatior (IFW)

To je osnovna rola ili osnovni ulazni modul 3DEXPERIENCE platforme koji digitalno povezuje sve korisnike u jednoj organizaciji. 3DEXPERIENCE platforma razbija barijere i silose informacija podstiče invacije i kolaboraciju. 

Svi korisnici platforme, bez obzira na ulogu i potrebe moraju imati ovaj ulazni modul. Nekima će to biti i jedini alat za obavljanje svog posla, dok će drugima, biti potrebna nadgradnja.

 Ukoliko se niste upoznali sa ovim osnovnim modulom ili ulogom na 3DEXPERIENCE platformi, ispratite više detalja preko linka >>

Saznaj više >

 
 

Collaborative Industry Innovator (CSV)


Collaborative Industry Innovator (CSV), je sledeća upravljačka uloga, koja sa sobom donosi brojne aplikacije i moćnu bazu podataka u okviru koje imate potpunu kontrolu izmena na vitalnoj dokumentaciji koja prati vaše proizvode. Veliki broj aplikacija koje dolaze u ovoj roli je mnogim firmama dovoljan za puno upravljanje poslovanjem i predstavlja osnovu za dalja proširenja ka naprednom planiranju, potpunoj integraciji sa svim poznatim 2D i 3D CAD alatima, upravljanju proizvodnjom, složenim simulacijama... Nekadašnje rešenje ENOVIA PLM je u osnovi ove uloge.


Saznaj više >

3DEXPERIENCE PLM aplikacije

svaka potreba ima svoju aplikaciju

Odoo - Sample 1 for three columns

Upravljanje projektima

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje izmenama

U životu sve se menja pa je dobro imati aplikaciju za praćenje i upravljanje izmenama koje nastaju kroz životni ciklus proizvoda.

Odoo - Sample 3 for three columns Upravljanje dokumentacijom

Sastavni deo svake kolaboracije je dokumentacija, poslovna ili tehnička moraju se znati verzije, pratiti istorijat i kontrolisati prava pristupa.

Odoo - Sample 1 for three columns Upravljanje neusaglašenostima (issues)

Nešto je problem ili nije u saglasnosti sa procedurom, standardom ili poslovnom praksom? Korisnici ili saradnici imaju bilo kakav izazov ili problem sa proizvodnom linijom, proizvodima? Omogućite im efikasan način da se organizuju, prime reklamaciju, dodele na rešavanje i osiguraju zadovoljstvo kupaca sa ovom aplikacijom za upravljanje neusaglašenostima (problemima)...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje varijantama proizvoda

Upravljanje varijantama i konfiguracijama proizvoda za određeni tip kupaca ili tržište nikada nije bilo lakše sa posvećenom aplikacijom na 3DEXPERIENCE platformi...

Odoo - Sample 3 for three columns Upravljanje sastavnicama

Svaki proizvod je konačna lista artikala i ako je ta lista ima tri (3) ili desetine hiljada artikala ova aplikacija će vam pomoći da pristupite i organizujete liste artikala, donosite odluke o nabavci ili proizvodnji iz internet pretraživača...

Odoo - Sample 2 for three columns Upravljanje projektnim zahtevima

Vaš projekat ili proizvod ima konkretne tehničke zahteve čije ispunjenje treba efikasno pratiti ova - Requirement Management aplikacija samo to radi...

Odoo - Sample 1 for three columns Klasifikacija intelektualne svojine

Uredno poslovanje znači dobro klasifikovanje. Aplikacija Classify & Reuse omogućava da se vaša intelektualna svojina zaštiti od neovlašćenog pristupa a opet bude na raspolaganju odobrenim korisnicima...

Odoo - Sample 1 for three columns 3D Product Architect 

Bolja vizuelizacija i upravljanje nad digitalnom replikom vaših proizvoda