CATIA System engineering

Definisanje sistema, ponašanja mehatronskih uređaja i simulacija rada

 
 

CATIA System architect

CATIA System architect omogućava da potpuno definišite svoj proizvod u 3D okruženju po RFLP principu:

R - Requirement (svi zahtevi koje proizvod treba da ispuni)

F - Functional (definicija svih funkcionalnih komponenti)

L - Logical (definicija svih logičkih komponenti)

P - Physical (definicija "fizičke" geometrije komponenti)

Zatraži više informacija