Electrical 3D Systems Designer (ELG)

Rutiranje kablova, žica, wire harness, dokumentacija

 
 

Catia 3DEXPERIENCE Electrical 3D designer aplikacija    

Pomoću mogućnosti Catia Electrical aplikacije vršimo optimizaciju proizvodnje ožičenja i kablovskih setova (wire harness) kao i plan proizvodnje na stolu.

Kontaktirajte nas >

Odoo text and image block

Preporuka industrije

Potpuno integrisani svi procesi u jednoj aplikaciji: 3D Harness Design, 3D mechanical design, kanalice, sinhronizacija sa elektro-šemom

Eliminisana potreba za mnogim fizičkim prototipovima


Napomena: posebna aplikacija je potrebna za automatizovano generisanje proizvodne dokumentacije link>>

Aplikacije koje sadrži ova konfiguracija licenci

Sadrži standardne CATIA mechanical aplikacije za 3D modeliranje, kreiranje tehničke dokumentacije
Konektore ka neutralnim formatima
Electrical 3D assembly i part design
Electrical raceway
Sinhronizaciju 3D modela sa 2D šemom

Automatizovana proizvodna dokumentacija

Zaglavlja, revizione šeme i tablice definisane prema kompanijskom standardu
predefinisan stil pogleda

Predefinisane anotacije na crtežu prema industrijskom standardu
mogućnost dodavanja 3D ili izometrijskih pogleda na kablovski set radi lakšeg snalaženja i razumevanja crteža.

Kompletno rešenje za upravljanje životnim ciklusom kablovskog seta.

Posvećena aplikacija samo za harness flatening za kompanije koje se bave samo proizvodnjom kablovskih setova - Electrical Harness Manufacturing Engineer (EMP)

Brz povrat investicije u aplikaciju za 3D Electrical jer se drastično smanjuje vreme i brzina dolaska do gotovog kablovskog seta spremnog za serijsku proizvodnju bez velikog broja prototipova.
Nazad na CATIA aplikacije