Klasifikacija intelektualne svojine

Classification Management 3DEXPERIENCE

 
 

Organizacija objekata u platformi po katalozima

Klasifikacija mehaničkih, elektro i kupovnih komponenti

Klasifikacija ugovora i tipova dokumentacije

Klasifikovanje baze materijala

Klasifikovanje projekata

Definisanje informacija za prodaju, marketing, tehničku pripremu

Laka pretraga i filtriranje svih korisnika platforme

Pospešuje iskorišćenje postojećih konstrukcija, umesto stalnog kreiranja novih zbog nemogućnosti iskorištenja postojeće baze znanja koja nije lako pretraživa.

Klasifikacija standardnih i konstruisanih komponenti koje inženjeri koriste u svojim konstrukcijama uredno defninsane sa kontrolisanim pristupom i dovoljnom količinom informacija zavisno od discipline kojom se bave. 

Isti objekat ima poseban set informacija ako te informacije gleda nabavka, a drugačiji set ako gleda konstruktor...