Electrical 3D Systems Designer (ELG)

Rutiranje kablova, žica, wire harness, dokumentacija

 
 

Catia 3DEXPERIENCE Electrical 3D designer aplikacija    

Pomoću mogućnosti Catia Electrical aplikacije vršimo optimizaciju proizvodnje ožičenja i kablovskih setova (wire harness) kao i plan proizvodnje na stolu.

Kontaktirajte nas >

Odoo text and image block

Preporuka industrije

Potpuno integrisani svi procesi u jednoj aplikaciji: 3D Harness Design, Manufacturing Documentation & Formboard Layout

Eliminisana potreba za mnogim fizičkim prototipovima

Automatizovano generisanje proizvodne dokumentacije

 
 

Razvijanje kablovskih setova

Razvijena forma kablovskog seta na jedan klik, ma koliko kompleksan bio
Intuitivan "2D Harness" za grupisanje kablova

Kombinacija rada malo u 3D a malo u 2D okruženju omogućava preciznost u radu a samim tim dobijanje kablovskog seta iz prve kao i laku instalaciju i proizvodnju što rezultuje smanjenjem troškova.


Automatizovana proizvodna dokumentacija

Zaglavlja, revizione šeme i tablice definisane prema kompanijskom standardu
predefinisan stil pogleda

Predefinisane anotacije na crtežu prema industrijskom standardu
mogućnost dodavanja 3D ili izometrijskih pogleda na kablovski set radi lakšeg snalaženja i razumevanja crteža.

Kompletno rešenje za upravljanje životnim ciklusom kablovskog seta.


Posvećena aplikacija samo za harness flatening za kompanije koje se bave samo proizvodnjom kablovskih setova - Electrical Harness Manufacturing Engineer (EMP)


Brz povrat investicije u aplikaciju za 3D Electrical jer se drastično smanjuje vreme i brzina dolaska do gotovog kablovskog seta spremnog za serijsku proizvodnju bez velikog broja prototipova.