Minel General Electric, Nova Pazova
Proizvodnja podsistema za železnička i šinska vozila
Odoo image and text block

O kompaniji

Minel General Electric poznati je brend u oblasti proizvodnje železničkih i šinskih vozila zahvaljujući sopstvenom razvoju, proizvodnji i implementiranom sistemu kontrole kvaliteta.  

Tržištu isporučuju sisteme pantografa za lokomotive i tramvaje, elemente kočionih sistema, itd.

Solfins implementacija

SolidWorks i 3DExperience platforma

Odoo image and text block

SolidWorks 3D CAD implementacija

S obzirom da Minel GE samostalno razvija svoje proizvode, osnova inženjerskog rada počiva na SolidWorks 3D CAD softverskim paketima.

Međutim, postojeće procedure nisu pružale dovoljno efikasnosti u radu, naročito u pogledu usaglašavanja 3D modela i konačne proizvodne dokumentacije, odnosno sastavnica i praćenja izmena.

Zato je jedan od glavnih zadataka Solfins implementacije bio da se postavi sistem rada koji će isključiti "međufaze" u prenosu informacija od razvoja do proizvodnje, to jest, kako bi postojao samo jedan izvor istine.

U ovom procesu otklanjaju se brojna nasleđena dokumenta i postavlja nova baza proizvoda koja automatski propagira izmene u proizvodnu dokumentaciju.

Kao i na drugim sličnim implementacijama, i ovde je postao veći broj dokumenata iz različitih softverskih rešenja, ali njihovo objedinjavanje u jednu bazu prošlo je bez problema zahvaljući SolidWorks fleksibilnosti da radi sa 3D modelima svih tipova softvera. 

Odoo image and text block

3DEXPERIENCE implementacija

Strateška odluka kompanije Minel GE bila je da partnerstvo sa Solfinsom iskoristi u najvećoj mogućoj meri, odnosno, da se ne prave polovična rešenja koja će tek popraviti situaciju, već da se suštinski uredi komunikacija i dokumentacija na nivou cele firme.

Ovde je izbor pao na savremenu 3DEXPERIENCE platformu, kako zbog osnovnih aplikacija za komunikaciju, tako i zbog potencijala predloženih specifičnih aplikacija za još efikasnije upravljanje projektima i zadacima (Project Planner).

Postojeće SolidWorks licence takođe su povezane za rad na platformi pomoću konektora.

Odoo image and text block

Prednosti predloženog rešenja

Sve se nalazi u jednoj bazi na jednom mestu i dokumentacija i sastavnice i projekti sa rokovima i individualnim zadacima!

Predložena aplikacija predstavlja "Deliverable Based Project Management" gde se u okviru aktivnosti ili taska može zakačiti referentna dokumentacija, projektni zahtevi kroz postove i rezultat aktivnosti što projekt menadžeru olakšava posao

WeDo taskovi koji su vidljivi svima u sistemu mogu postati deo plana u Project Planneru.

Odoo image and text block

Komunikacija celog tima

Ideje u 3DSwym aplikaciji mogu se koristiti kao uvertira za otvaranje projekata koja se prethodno vršila u otvorenoj formi u cilju evaluacije da li je racionalno ući u novi razvoj nekog projekta. 

Sa ovom aplikacijom na 3DEXPERIENCE platformi sve takve evaluacije ostaju kao dragocena informacija sa razlozima zašto je neka ideja odbačena a neka prihvaćena.

Pored toga što rešava jedan od specifičnih internih procesa u kompaniji Minel GE, 3DSwym može da se koristi kao sastavni deo za komunikaciju i nestrukturno vođenje projekata ali i svih ostalih aktivnosti koje nisu razvoj a vezani su za razvoj.

Implementacija ne bi zahtevala naročitu investiciju resursa jer bi svi dokumenti, upitnici, templejti, postali deo ideje na 3DSwym, ali ovog puta centralizovani i sa lako dostupnom zajedničkom povratnom informacijom na dva klika bez istraživanja niza dokumenata na različitim lokacijama svaki put kada treba ponoviti isti proces.

Odoo image and text block

Ostale prednosti predloženog rešenja

3DEXPERIENCE platforma dolazi sa gantogramskim prikazim uz mogućnost dodavanja međuzavisnosti između taskova.

Ovo dodatno rešava i probleme praćenja opterećenja resursa što je problem sa alternativnim rešenjima ma koliko efikasna bila u drugim oblastima rada, odnosno za praćenje drugih tipova parametara.

Aplikacija je laka za učenje i samim tim odmah je spremna za realnu primenu.

Sama aplikacija prikazuje i automatski progres projekta, na bazi statusa taskova koje menjaju svi članovi tima, tako da se od Projekt Menadžera ne očekuje manuelno ažuriranje (takozvani "Invisible Governance").

Comel, Beograd
Proizvodnja energetskih transformatora