SolidWorks 3D CAD

NAJPRODUKTIVNIJI I NAPOPULARNIJI 3D CAD SOFTVER

Odoo image and text block

SolidWorks 3D CAD

The SolidWorks 3D CAD packet is used for developing products and technology, drafting technical instructions, simulations, budgeting, and communicating with buyers and suppliers.

It enables easy production of workshop and assembly documentation with the supporting specifications necessary for production, procurement, and cost calculation.

It includes specialized modules for designing tools, molds for plastic, parts made of sheetmetal, welded structures, pipelines, and electrical installations.

It has advanced tools for defining complex geometries, surfaces, and large circuits, creating variant solutions and product families, simulating mechanisms and work conditions, visualizing ideas through making films and photorealistic representations, etc. 

Regardless of whether you are a large company with complicated needs or you are small and want a solution that will keep up with your growth, SolidWorks has a packet and support tailored to you.


Prvi pogled na SolidWorks 3D CAD softver

 
 

SolidWorks 3D CAD paketi

SolidWorks Standard

Standard paket nudi alate za modeliranje delova, sklopova i izradu 2D crteža, ali i specijalizovane alate za modeliranje i razvijanje delova od lima, rešetkaste i zavarene konstrukcije, modeliranje kompleksne geometrije pomoću površina, projektovanje kalupa i alata za livenje i kovanje, definisanje varijanti, familija i konfiguracija proizvoda, osnovne proračune delova i CAM.

SolidWorks Professional

 Professional paket sadrži sve što ima i Standard, sa dodatnim opcijama za ECAD/MCAD kolaboraciju, računanje cene proizvoda, timski rad i praćenje izmena (PDM), automatizovana provera grešaka na modelima i crtežima, biblioteke standardnih delova, napredni fotorealistični rendering, analiza tolerancija i mernih lanaca, reverzni inženjering i rad sa podacima dobijenim sa 3D skenera.
 • Biblioteke standardnih delova - Toolbox

  Preko milion standardnih komponenti i šrafovske robe

  Proračun greda, uležištenja i bregastih mehanizama

  Automatsko ubacivanje šrafovske robe u sklopove na bazi dimenzija i standarda rupa i otvora  

 • Napredni alati za analizu tehnologičnosti
  i povećanje produktivnosti - SolidWorks utilities
  Poređenje delova i crteža i detekcija izmena
  Provera geometrije delova i detekcija zona koje nije moguće obraditi mašinskom obradom
  Analiza debljine zidova i detekcija zona nagomilavanja mase kod odlivaka  

  Napredna selekcija prema brojnim kriterijumima

  Provera simetričnosti

  Automatsko pronalaženje i zamena teksta i simbola na crtežima 

 • Računanje cene i davanje ponuda

  Poređenje troškova proizvodnje
  Automatizovana procena troškova proizvodnje
  Definisanje troškova sopstvene proizvodnje i mašina
  Generator izveštaja o ceni koštanja 

 • Napredni alati za uvoz geometrije - Feature Recognition

  Automatsko prepoznavanje formi i oblika radi lake parametrizacije i editovanja uvezene geometrije iz drugih sistema

 • Kolaboracija sa PCB Design softverima (CircuitWorks)
  Uvoz/izvoz PCB projekata
  Automatsko generisanje sklopova elektronskih komponenti
  Bidirekciona veza sa PCB Design softverima
  IDF, ProStep (IDX), PADS (*.ASC) formati
  PCB zauzeće prostora, visina komponenti…
  Filtriranje komponenti na pločama zbog lakšeg pregleda  

 • Task Scheduler
  Automatsko štampanje, konverzija u različite formate, konverzija u novije verzije softvera
  Kopiranje oblika i formi iz jednog u drugi deo/model

 • SolidWorks Visualize Standard

  Napredni fotorealistični rendering -  (dostupan uz godišnje održavanje)

 • Provera internih CAD standarda- Design checker

  Verifikacija gotovih konstrukcija i crteža u skladu sa kompanijskim standardima i automatska korekcija svih uočenih odstupanja od standarda
  Prilagođavanje pravila i standarda konkretnim zahtevima i potrebama vaše firme 

 • PDM Standard - osnovno upravljanje dokumentacijom

  Centralizovana lokacija za dokumentaciju


  Sigurnost podataka


  Praćenje izmena


  Timski rad

 • eDrawings® Professional
  Kreiranje i publikovanje eDrawings fajlova za razmenu, sa mogućnošću merenja dimenzija na modelima i crtežima.

  Markap i komunikacija kroz modele i crteže

  Podrška za razbijene poglede, animacije i zaključavanje intelektualne svojine lozinkom 

 • Analiza tolerancija i mernih lanaca

  Najgori slučaj RSS max/min

  Identifikacija tolerancija sa najvećim uticajem na rezultujuću meru

  Automatsko ažuriranje tolerancija usled promena dimenzija

 • Reverzni inženjering - Scan to 3D

  Uvoz, editovanje, izrada solid modela iz oblaka tačaka dobijenog sa 3D skenera

 • Auto Trace
  Uvoz slika i prepoznavanje i konvertovanje ivica u vektorsku geometriju
  Uvoz Adobe® Illustrator® fajlova

 • SOLIDWORKS PROFESSIONAL >  

SolidWorks Premium

 Premium pokriva sve funkcije iz Professional paketa uz dodatak alata za simulaciju dinamike mehanizama i dimenzionisanje svih pogonskih i prenosnih elemenata. Premium sadrži napredne proračune nad sklopovima i delovima konstrukcija, razvijanje složenih površina u ravan, kompletan set alata za izradu cevovoda i ventilacionih kanala, elektrokabliranje i uopšte razvod svih vrsta instalacija.
 • SolidWorks Motion - Kinematika i dinamika mehanizama

  Dodavanje opterećenja, opruga, prigušivača, uticaja gravitacije, kontaktni uslovi (trenje), ležišta

  Pomeranja, brzine, ubrzanja, reakcije oslonaca

  Dimenzionisanje motora, cilindara, ostalih aktuatora  

 • Strukturni proračuni za delove i sklopove

  Zadavanje opterećenja, pritisaka, ograničenja, gravitacije, kontaktnih uslova, materijala

  Određivanje stepena sigurnosti, naponskih stanja, ugiba i pomeranja, relativne deformacije   

  Generisanje izlaznih izveštaja i animacija  

 • SolidWorks Sustainability - uticaj proizvoda na životnu sredinu (LCA) podrška za rad sa kompletnim sklopovima (osnovna funkcionalnost u Standard verziji)

 • Rutiranje cevovoda, ventilacionih kanala

  Definisanje kompletnih cevovoda i cevnih ruta

  Fleksibilna creva i krute hidrauličke instalacije

  Prilagodljiva biblioteka standardnih komponenti za cevovode

  Automatsko montiranje visećih i potpornih oslonaca za cevovode

  Automatski izvoz proizvodnih informacija potrebnih za savijanje cevi

  Računanje i generisanje lista delova (sastavnica) i lista sečenje cevi

  Automatsko rutiranje - povezivanje između ulaza i izlaza

  Provera minimalnih radijusa kod cevi i creva. Izvoz u PCF za ISOGEN standard

 • Rutiranje ventilacionih kanala i kanalica za transport elektroinstalacija  

 • Elektrokabliranje

  Rutiranje elektro-kablova i snopova kablova (Wire Harness)

  Definisanje detaljnih ruta za kablove i spletove kablova

  Definisanje krutih i fleksibilnih kanalica za kablove

  Podrška za trakaste (Ribbon) kablove

  Automatska kalkulacija dužina kablova

  Automatsko ravansko dokumentovanje za potrebe proizvodnje

  Lista delova i lista za sečenje

  Automatsko rutiranje kablova

  Ubacivanje pratećih elemenata, konektora, vezica, klema, bužira…  

 • Razvijanje/razmotavanje složenih površinskih geometrija u ravan 

  Razvijanje u ravan limova trupu brodova i čamaca.
  Razvijanje u ravan tekstila i mebl štofova u tekstilnoj i industriji nameštaja
  Brojne aplikacije za izradu šatora, tendi, balona... 

 • 3D Interconnect - otvaranje i editovanje 3D CAD dokumenata iz neutralnih formata i drugih 3D CAD softvera
  Podržani formati: Siemens NX, Pro/Engineer, Creo, SolidEDGE, Autodesk Inventor, STEP, IGES (podržano u verziji Standard) i podrška za CATIA V5 format kroz Premium funkcionalnost

 • Računanje cene i davanje ponuda

  Funkcionalnost iz Professional verzije uz dodatnu mogućnost da se troškovi automatski sumiraju na nivou kompletne sastavnice sklopa proizvoda umesto računanja cene za svaki deo ponaosob.

 • SOLIDWORKS PREMIUM

Svi SolidWorks paketi mogu se integrisati sa 3DEXPERIENCE platformom čime dobijate sve potrebno za timski rad, upravljanje fajlovima i procesima projektovanja!

Znate šta vam je potrebno?

KLIKOM NA DUGME dobijate ponudu za željeni proizvod

Zahtev za ponudu >>

Saznaj više o SolidWorks paketima 

Stotine članaka i video zapisa, koje svakodnevno ažuriramo za vas...