Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu

Detaljno uputstvo za aktivaciju i deaktivaciju u offline modu
08. април 2019. by
Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu
Solfins doo, Pavle Ogrizović
| No comments yet

Ukoliko nemate pristup internetu, SolidWorks licencu je moguće deaktivirati i aktivirati kreiranjem fajla koji se e-mailom pošalje SolidWorks-u. Odgovor na e-mail je takođe fajl koji je neophodni učitati čime je aktivacija\deaktivacija završena. Detaljno uputstvo sledi u nastavku.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Korak 2

1. Odabrati proizvod koji se aktivira\deaktivira

2. Odabrati opciju Manualy via e-mail

3. Odabrati NEXT 

Odoo CMS - a big picture

Korak 3

1. Klikom na Save  se kreira fajl koji je potrebno sačuvati na računaru

2. Kreirani fajl poslati na mail activation@solidworks.com. E-mail bi trebalo da sadrži samo fajl bez naslova ili dodatnog teksta. Odgovor od SolidWorksa bi trebalo da stigne u roku od nekoliko minuta

3. Odgovor na e-mail će sadžati fajl koji je neophodno učitati u Solidworks klikom na OPEN

Odoo CMS - a big picture

*Obzirom da je pretpostavka da na računaru1 nema interneta, generisani fajl uz pomoć USB flash memorije prebaciti na računar2 koji ima pristup internetu. Fajl koji stiže u odgovoru na mail na računar2 prebaciti na računar1 i učitati ga.

 

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu
Solfins doo, Pavle Ogrizović 08. април 2019.
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment