Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Rešavanje problema sa SolidWorks online licencom

октобар 2020 — 19 views SolidWorks

Hardverske preporuke za SolidWorks PDM Professional

април 2020 — 288 views hardwarePDM

Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere

јануар 2020 — 261 views konverzijaPDM

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a

август 2019 — 290 views PDM

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 353 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 313 views PDMSolidWorks

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu

април 2019 — 1189 views 3D CADSolidWorks

eDrawings prikaz nedostaje u PDMu

април 2019 — 422 views PDMSolidWorks

Ažuriranje Solidworks network licenci

децембар 2018 — 524 views SolidWorks

Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom

октобар 2018 — 820 views SolidWorks

Uputstvo za Clean Uninstall SolidWorks-a

октобар 2018 — 895 views SolidWorks

Problem: Brzi prikaz SOLIDWORKS fajlova u Windows Explorer-u ne radi

октобар 2018 — 1301 views SolidWorks

SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama

октобар 2018 — 845 views hardwareSolidWorks

Procedura preuzimanja celokupne SolidWorks instalacije

октобар 2018 — 1852 views SolidWorks

SolidWorks Resource Monitor - Rešavanje problema sa nedostatkom memorije

септембар 2018 — 2144 views SolidWorks

Uputstvo za aktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1283 views SolidWorks

Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera

септембар 2018 — 1106 views SolidWorks

Uputstvo za deaktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1149 views SolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 740 views PDMSolidWorks

Procedura instalacije SolidWorks-a i PDM-a

септембар 2018 — 1049 views PDMSolidWorks