Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Uputstvo za deaktivaciju SolidNetWork mrežnog license servera

децембар 2020 — 198 views SolidWorks

Rešavanje problema sa SolidWorks online licencom

октобар 2020 — 288 views SolidWorks

Hardverske preporuke za SolidWorks PDM Professional

април 2020 — 606 views hardwarePDM

Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere

јануар 2020 — 533 views konverzijaPDM

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a

август 2019 — 527 views PDM

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 577 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 500 views PDMSolidWorks

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu

април 2019 — 1449 views 3D CADSolidWorks

eDrawings prikaz nedostaje u PDMu

април 2019 — 630 views PDMSolidWorks

Ažuriranje Solidworks network licenci

децембар 2018 — 772 views SolidWorks

Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom

октобар 2018 — 1357 views SolidWorks

Uputstvo za Clean Uninstall SolidWorks-a

октобар 2018 — 1492 views SolidWorks

Problem: Brzi prikaz SOLIDWORKS fajlova u Windows Explorer-u ne radi

октобар 2018 — 1701 views SolidWorks

SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama

октобар 2018 — 1235 views hardwareSolidWorks

Procedura preuzimanja celokupne SolidWorks instalacije

октобар 2018 — 2662 views SolidWorks

SolidWorks Resource Monitor - Rešavanje problema sa nedostatkom memorije

септембар 2018 — 2903 views SolidWorks

Uputstvo za aktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1865 views SolidWorks

Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera

септембар 2018 — 1410 views SolidWorks

Uputstvo za deaktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1588 views SolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 996 views PDMSolidWorks