Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Uputstvo za deaktivaciju SolidNetWork mrežnog license servera

децембар 2020 — 156 views SolidWorks

Rešavanje problema sa SolidWorks online licencom

октобар 2020 — 235 views SolidWorks

Hardverske preporuke za SolidWorks PDM Professional

април 2020 — 527 views hardwarePDM

Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere

јануар 2020 — 462 views konverzijaPDM

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a

август 2019 — 485 views PDM

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 526 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 460 views PDMSolidWorks

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu

април 2019 — 1393 views 3D CADSolidWorks

eDrawings prikaz nedostaje u PDMu

април 2019 — 579 views PDMSolidWorks

Ažuriranje Solidworks network licenci

децембар 2018 — 702 views SolidWorks

Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom

октобар 2018 — 1218 views SolidWorks

Uputstvo za Clean Uninstall SolidWorks-a

октобар 2018 — 1387 views SolidWorks

Problem: Brzi prikaz SOLIDWORKS fajlova u Windows Explorer-u ne radi

октобар 2018 — 1639 views SolidWorks

SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama

октобар 2018 — 1143 views hardwareSolidWorks

Procedura preuzimanja celokupne SolidWorks instalacije

октобар 2018 — 2479 views SolidWorks

SolidWorks Resource Monitor - Rešavanje problema sa nedostatkom memorije

септембар 2018 — 2716 views SolidWorks

Uputstvo za aktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1781 views SolidWorks

Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera

септембар 2018 — 1345 views SolidWorks

Uputstvo za deaktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1510 views SolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 948 views PDMSolidWorks