Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere

јануар 2020 — 9 views konverzijaPDM

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a

август 2019 — 102 views PDM

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 148 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 161 views PDMSolidWorks

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu

април 2019 — 891 views 3D CADSolidWorks

eDrawings prikaz nedostaje u PDMu

април 2019 — 262 views PDMSolidWorks

Ažuriranje Solidworks network licenci

децембар 2018 — 346 views SolidWorks

Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom

октобар 2018 — 589 views SolidWorks

Uputstvo za Clean Uninstall SolidWorks-a

октобар 2018 — 614 views SolidWorks

Problem: Brzi prikaz SOLIDWORKS fajlova u Windows Explorer-u ne radi

октобар 2018 — 940 views SolidWorks

SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama

октобар 2018 — 573 views hardwareSolidWorks

Procedura preuzimanja celokupne SolidWorks instalacije

октобар 2018 — 1201 views SolidWorks

SolidWorks Resource Monitor - Rešavanje problema sa nedostatkom memorije

септембар 2018 — 1468 views SolidWorks

Uputstvo za aktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 828 views SolidWorks

Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera

септембар 2018 — 756 views SolidWorks

Uputstvo za deaktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 823 views SolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 552 views PDMSolidWorks

Procedura instalacije SolidWorks-a i PDM-a

септембар 2018 — 766 views PDMSolidWorks

Procedura instalacije PDM klijenta

септембар 2018 — 631 views PDMSolidWorks

Procedura dodavanja PDM Vault-a na računar

септембар 2018 — 503 views PDMSolidWorks