Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Uputstvo za deaktivaciju SolidNetWork mrežnog license servera

децембар 2020 — 20 views SolidWorks

Rešavanje problema sa SolidWorks online licencom

октобар 2020 — 74 views SolidWorks

Hardverske preporuke za SolidWorks PDM Professional

април 2020 — 361 views hardwarePDM

Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere

јануар 2020 — 314 views konverzijaPDM

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a

август 2019 — 334 views PDM

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 392 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 347 views PDMSolidWorks

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu

април 2019 — 1237 views 3D CADSolidWorks

eDrawings prikaz nedostaje u PDMu

април 2019 — 462 views PDMSolidWorks

Ažuriranje Solidworks network licenci

децембар 2018 — 576 views SolidWorks

Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom

октобар 2018 — 909 views SolidWorks

Uputstvo za Clean Uninstall SolidWorks-a

октобар 2018 — 1035 views SolidWorks

Problem: Brzi prikaz SOLIDWORKS fajlova u Windows Explorer-u ne radi

октобар 2018 — 1399 views SolidWorks

SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama

октобар 2018 — 931 views hardwareSolidWorks

Procedura preuzimanja celokupne SolidWorks instalacije

октобар 2018 — 2032 views SolidWorks

SolidWorks Resource Monitor - Rešavanje problema sa nedostatkom memorije

септембар 2018 — 2294 views SolidWorks

Uputstvo za aktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1442 views SolidWorks

Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera

септембар 2018 — 1176 views SolidWorks

Uputstvo za deaktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 1254 views SolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 790 views PDMSolidWorks