Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Rešavanje problema sa dodavanjem vault lokalnog pogleda na PDM klijentu

новембар 2021 — 298 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za deaktivaciju SolidNetWork mrežnog license servera

децембар 2020 — 571 views instalacijaSolidWorks

Hardverske preporuke za SolidWorks PDM Professional

април 2020 — 1121 views hardwarePDM

Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere

јануар 2020 — 1111 views konverzijaPDM

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a

август 2019 — 923 views PDM

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 973 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 899 views instalacijaPDMSolidWorks

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu

април 2019 — 1966 views 3D CADinstalacijaSolidWorks

eDrawings prikaz nedostaje u PDMu

април 2019 — 988 views PDMSolidWorks

Ažuriranje Solidworks network licenci

децембар 2018 — 1260 views instalacijaSolidWorks

Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom

октобар 2018 — 2423 views SolidWorks

Uputstvo za Clean Uninstall SolidWorks-a

октобар 2018 — 2322 views instalacijaSolidWorks

Problem: Brzi prikaz SOLIDWORKS fajlova u Windows Explorer-u ne radi

октобар 2018 — 2323 views SolidWorks

SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama

октобар 2018 — 1801 views hardwareSolidWorks

Procedura preuzimanja celokupne SolidWorks instalacije

октобар 2018 — 3643 views instalacijaSolidWorks

SolidWorks Resource Monitor - Rešavanje problema sa nedostatkom memorije

септембар 2018 — 4039 views instalacijaSolidWorks

Uputstvo za aktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 2657 views instalacijaSolidWorks

Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera

септембар 2018 — 1910 views SolidWorks

Uputstvo za deaktivaciju SolidWorks Standalone licence

септембар 2018 — 2425 views instalacijaSolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 1452 views PDMSolidWorks