SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama

Uputstvo namenjeno korisnicima sa Intelovim grafičkim karticama

SolidWorks korisnici koji koriste softver sa integrisanim grafičkim karticama svedoci su brojnih problema u radu, i to pogotovu u Sketch okruženju. Osnovni razlog za ovakvo ponašanje SolidWorks-a jeste nepodržan hardware (integrisana grafička kartica), i jedino trajno rešenje problema ovog tipa jeste kupovina podržanog SolidWorks hardvera, odnosno nVidia Quadro grafičke kartice.

Privremeno rešenje predstavlja aktiviranje OpenGL SolidWorks podešavanja koje će rešiti probleme u radu, ali će dovesti do dramatičnog pada performansi softvera.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Pokrenite SolidWorks i kliknite na ikonicu prikazanu na slici iznad.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na polje Performance, zatim označite polje Use software OpenGL (polje treba da bude označeno), i zatim kliknite na dugme OK.

Testirajte ponašanje softvera. Najčešći problemi sa rušenjem softvera u Sketch okruženju se više neće pojavljivati, ali ćete primetiti drastičan pad performansi. Jedino trajno rešenje jeste kupovina SolidWorks sertifikovanog hardvera, odnosno nVidia Quadro grafičke akrtice.