Analiza tolerancija i mernih lanaca
SolidWorks TolAnalyst
Odoo CMS - a big picture

Analiza mernih lanaca daje odgovor na pitanje - da li rezultujuća mera mernog lanca zadovoljava kriterijume potrebne za ispravnu funkciju proizvoda. Analiza mernih lanaca se koristi u situacijama kada želimo da dobijemo odgovore na sledeća pitanja:

  • Da li su delovi u sklopu u koliziji?

  • Koliki će biti min/max zazor u sklopu?

  • Koje je min/max rastojanje između vratila?

  • Da li će rupe na dve susedne ploče biti poravnate?

  • Koja je min/max dužina nekog sklopa

Analiza tolerancija se vrši na bazi kota definisanih pomoću Dim eXpert dimenzija na delovima u sklopu.

Veoma važna informacija koja se dobija ovom analizom je uticaj pojedinih tolerancijskih polja na pojedinim delovima na toleranciju rezultujuće mere mernog lanca. Time se može na pregledan način izvršiti analiza tehnoloških postupaka za dobijanje delova i izborom jeftinijeg postupka proizvodnje (npr. glodanje umesto brušenja) napraviti ušteda u ceni izrade finalnog proizvoda

 
 
Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

TolAnalyst - analiza tolerancija i mernih lanaca, dostupna je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>  

SolidWorks Composer - Solfins klijenti
Primena SolidWorks Composera u industriji