SolidWorks Professional

paket za povećanje produktivnosti vašeg tima

SolidWorks Professional paket sadrži sve što ima i SolidWorks Standard, sa dodatnim opcijama za ECAD/MCAD kolaboraciju, računanje cene proizvoda, timski rad i praćenje izmena (PDM), automatizovana provera grešaka na modelima i crtežima, biblioteke standardnih delova, napredni fotorealistični rendering, analiza tolerancija i mernih lanaca, reverzni inženjering i rad sa podacima dobijenim sa 3D skenera.

Odoo CMS - a big picture

NABAVI SOLIDWORKS PROFESSIONAL PAKET!

Napomena: U toku je i akcija za upgrade SolidWorks Standard paketa na Professional uz specijalnu ponudu obuka za korišćenje alata koji su dostupni u Professional paketu. Pogledaj više informacija na kraju stranice i pošalji upit za ponudu!

 
 

Biblioteke standardnih delova - Toolbox

Preko milion standardnih komponenti i šrafovske robe.

Proračun greda, uležištenja i bregastih mehanizama.

Automatsko ubacivanje šrafovske robe u sklopove na bazi dimenzija i standarda rupa i otvora (prikaz na videu). 

SolidWorks Toolbox >


Napredni alati za analizu tehnologičnosti i povećanje produktivnosti - SolidWorks utilities

Poređenje delova i crteža i detekcija izmena

Provera geometrije delova i detekcija zona koje nije moguće obraditi mašinskom obradom

Analiza debljine zidova i detekcija zona nagomilavanja mase kod odlivaka  

Napredna selekcija prema brojnim kriterijumima

Provera simetričnosti

Automatsko pronalaženje i zamena teksta i simbola na crtežima 

SolidWorks Utilities > 

Poređenje dokumenata

Urađena je konstrukcija, tehnologija i alati. Neko vam javi da je došlo do izmene! Kako da znate šta od tehnologije treba ažurirati i kolika vas izmena čeka na alatima. Lakim poređenjem crteža ili 3D modela SolidWorks Professional vam daje izveštaj o razlikama dve verzije crteža, modela, sastavnice...

Compare document je komanda koja se može koristi za poređenje atributa dokumenta, feature-a, geometrije ili sastavnica između dva dela. Ovaj alat je posebno koristan za upoređivanje uvežene geometrije sa modifikovanom verzijom modela. Takođe je veoma koristan pri poređenju crteža jer se mogu napraviti poređenja između 2 revizije.

Compare Documents > 

Računanje cena i davanje ponuda - Costing

Poređenje troškova proizvodnje

Automatizovana procena troškova proizvodnje

Definisanje troškova sopstvene proizvodnje i mašina

Generator izveštaja o ceni koštanja 

SolidWorks Costing >
Napredni alati za uvoz geometrije - Feature Recognition 

Automatsko prepoznavanje formi i oblika radi lake parametrizacije i editovanja uvezene geometrije iz drugih sistema

FeatureWorks > 

Dodatak za automatizaciju ponavljajućih poslova

Alat koji povećava produktivnost tako što odlaže i automatski radi procese koji opterećuju računar i nepotrebno troše vreme konstruktora.

Korisnik SolidWorksa jednostavnim postupkom zadaje zadatke koje SolidWorks sam ispunjava nakon radnog vremena.

SolidWorks Task Scheduler >

Izrada fotorealističnih prezentacija proizvoda - Visualize Standard

Kreiranje foto-realističnih slika i bazičnih animacija 

Integracija sa SOLIDWORKS-om

Besplatna biblioteka materijala, tekstura i rendering okruženja

Podrška za grafičke kartice i Denoiser

Podrška za veliki broj CAD formata

SolidWorks Visualize > 
Provera internih CAD standarda

Verifikacija gotovih konstrukcija i crteža u skladu sa kompanijskim standardima i automatska korekcija svih uočenih odstupanja od standarda

Prilagođavanje pravila i standarda konkretnim zahtevima i potrebama vaše firme 

SolidWorks Design Checker > 

Upravljanje dokumentacijom, timski rad i praćenje izmena - PDM Standard

Upravljanje dokumentacijom, praćenje izmena, timski rad

Centralizovana sigurna lokacija

Automatizacija ponavljajućih poslova

Automatizacija lansiranja proizvodnje

Klasifikacija dokumentacije, proizvoda, biblioteka standarnih delova, kupovnih komponenata, repromaterijala i svih internih standarda vezanih za razvoj proizvoda, proizvodnju i kvalitet

SolidWorks PDM > 

eDrawings Professional

Kreiranje i publikovanje eDrawings fajlova za razmenu, sa mogućnošću merenja dimenzija na modelima i crtežima.

Markap i komunikacija kroz modele i crteže 

Podrška za razbijene poglede, animacije i zaključavanje intelektualne svojine lozinkom 

eDrawings > 

Analiza tolerancija i mernih lanaca

Najgori slučaj RSS max/min

Identifikacija tolerancija sa najvećim uticajem na rezultujuću meru

Automatsko ažuriranje tolerancija usled promena dimenzija..

SolidWorks TolAnalyst > 
Reverzni inženjering

Uvoz, editovanje, izrada solid modela iz oblaka tačaka dobijenog sa 3D skenera...

Scan To 3D >

Kolaboracija sa PCB Design softverima

Uvoz/izvoz PCB projekata

Automatsko generisanje sklopova elektronskih komponenti

Bidirekciona veza sa PCB Design softverima

IDF, ProStep (IDX), PADS (*.ASC) formati

PCB zauzeće prostora, visina komponenti…

Filtriranje komponenti na pločama zbog lakšeg pregleda  

SolidWorks CircuitWorks >

Uvoz slika i prepoznavanje i konvertovanje ivica u vektorsku geometriju

Uvezite slike iz drugih file-ova (npr. Adobe® Illustrator®) i uz pomoć SolidWorks alata automatski konvertujte sliku u skicu.

SolidWorks Auto Trace > Pošaljite upit za SolidWorks Professional paket, SolidWorks upgrade na Professional paket i/ili za obuku za alate iz SolidWorks Professional paketa: