Automatsko kreiranje planova kontrole
Da li upravljate kvalitetom ili on upravlja sa vama?
 
 

Kontrola kvaliteta podrazumeva organizaciju, planiranje, evidentiranje i statističku obradu...

Svaka firma ima drugačiji pristup kontroli kvaliteta. Nije isto ako je u pitanju pojedinačna, maloserijska ili serijska proizvodnja. Bez obzira na to gde se Vi prepoznajete Solfins i SolidWorks platforma imaju rešenje za vas.

Zamislite da kontrola direktno od konstruktora uzima crtež ili 3D model i iz njega automatski izvlači sve informacije koje su potrebne za plan kontrole.

Zamislite sve informacije u planu kontrole koje možemo spustiti u proizvodnju koja će na bazi dinamike u planu, vršiti merenje i evidentiranje kontrolnih karakteristika.

Zamislite okruženje u kome kontrola radi sa uvek aktuelnom verzijom dokumentacije u SolidWorks PDM softveru, jer kontrola nije samo merenje rezultata, već upravljanje svim dokumentima i procesima koji će posredno redukovati broj grešaka koje ne zavise od mašine, alata ili radnika u proizvodnji ali se prave svakodnevno!

SolidWorks Inspection softver se koristi u procesima kontrole kvaliteta, za izradu planova kontrole koje pretvara u inteligentan sistem za evidenciju merenja i statističku obradu podataka.

SolidWorks Inspection vam omogućava da sa minimalno angažovanih resursa dobijete kvalitet koji je zahtevan od vaših kupaca,

Najuspešnije firma su one koje mogu da planiraju nivo kvaliteta, jer tako ostvaruju najveći profit. Besprekoran kvalitet ima svoju cenu, dok loš kvalitet neminovno vodi do gubitka kupaca. 


SolidWorks Inspection je samostalna aplikacija nezavisna od CAD softvera i čita sve formate u kojima se dokumentacija pojavljuje. To može biti stari skenirani crtež, PDF, JPEG, DWG, 3D CAD ili STEP dokument, koji se tehnikom prepoznavanje teksta (OCR) prebacuje u Excel tabelu sa prepoznatim dimenzijama i tolerancijama. Unosom izmerenih vrednosti sistem vam odmah govori da li ste u toleranciji ili ne!

Softver omogućava automatizovanu izradu FAI-First Article Inspection, PPAP, AS9102 i svih ostalih izveštaja koje želite da imate i vašem proizvodnom procesu i procesu kontrole kvaliteta.

Koristi se kako u pojedinačnoj, tako i u serijskoj proizvodnji. Zbog automatizacije posla, lako je koristiti ga i kada se pravi jedan ili svega par delova. Obzirom da se može integrisati sa kordinatnim mernim mašinama (CMM) daje automatizaciju u smislu kreiranja plana za programiranje CMM mašine i automatskog poređenja sa izmerenim vrednostima gde se dobija izveštaj sa merenja. Da li ste nekada radili skupe delove koji su vam vraćeni od strane kupaca na doradu? Jedno je zadužiti nekoga da izmeri i kontroliše delove, a drugo je imati dokaz o izmerenim vrednostima. 

Kod serijske proizvodnje, postoji mogućnost da se na bazi veličine serije, statističkih parametara (AQL-Acceptance Quality Limit) definiše minimalni broj uzoraka u procesnoj i završnoj kontroli da se ostvari očekivani kvalitet od strane kupca ili tržišta. Kontrola kvaliteta je skupa operacija koja povećava cenu proizvoda. Suština našeg softvera je u tome da vam omogući da sagledate koje tehnološke operacije kod vas u firmi imaju stabilan kvalitet i kako da u tom smislu redukujete kontrolu na minimum, sa druge strane dobijate i odgovor koje su kritične operacije gde se prave greške ili koje mašine, ljudi, merni pribori dovode najčešće do grešaka ili škarta. Osećaj u stomaku nije dovoljan za upravljanje kvalitetom proizvoda. Jedino egzaktni podaci dovode do ušteda i pravih odluka!


 
 

SolidWorks Inspection - Nezavisna aplikacija 

Uradite vaše planove kontrole bez obzira koji CAD softver koristite. Specijalna OCR (Optical Character Recognition) tehnologija omogućava automatsko prepoznavanje teksta, dimenzija i tolerancija sa crteža u PDF ili TIFF formatu.

 
 

SolidWorks Inspection - Nadogradnja za SolidWorks

Brzo kreiranje planova kontrole, kao i automatsko generisanje izveštaja vam omogućava SolidWorks Inspection softversko rešenje, koje predstavlja nadogradnju za SolidWorks 3D CAD softver.

Želite da sanznate više informacija o SolidWorks Inspection softverskom rešenju?

Posetite SolidWorks Inspection stranicu.

Auto Trace
Uvoz slika i prepoznavanje i konvertovanje ivica u vektorsku geometriju