Elektrokabliranje
Rutiranje elektro-kablova i snopova kablova

SolidWorks Electrical Wire Routing - razvod elektro instalacija i izrada specifične izlazne dokumentacije

SolidWorks Electrical Wire Harness Design - projektovanje spletova kablova sa konektorima (automobilska industrija)

Electrical Routing

 
 

Izrada kanalica i nosača kablova

 
 

Novo u verziji 2016

 
 

Uvod u Electrical Routing

 
 
Odoo image and text block

Electrical Routing u SolidWorks 3D CAD softveru

Ova opcija SolidWorks softvera pokriće potrebe velikog broja firmi kojima je u razvoju proizvoda i planiranju proizvodnje potrebno da integrišu deo elektroinstalacija i ožičavanja u svoje proizvode kako bi dobili kvalitetnu dokumentaciju za proizvodnju, vizuelizaciju za marketing i prodaju, i sveukupno viši kvalitet proizvoda.

SolidWorks Electrical Routing funkcionalnosti dostupne su u SolidWorks 3D CAD Premium paketu.

Pogledaj SolidWorks pakete >

Rutiranje cevovoda i ventilacionih kanala
SolidWorks Routing