Kako IKEA pravi uputstva za montažu u SolidWorks Composer softveru
Komunicirajte sa korisnicima efikasno kao IKEA
Odoo image and text block

IKEA Communications AB je sektor kompanije koji je zadužen za kompletnu globalnu vizuelnu komunikaciju sa kupcima i stvaranje vizuelnog sadržaja za sve primene: renderi enterijera za prikazivanje proizvoda, slike i ilustracije proizvoda, uputstva za montažu, štampani materijali za prodavnice i online dokumenta (katalozi, brošure, aktuelne promocije), slike za posebne primene kao što su mobilne aplikacije, itd. 

Na 3DEXPERIENCE World 2021 konferenciji, na glavnoj sesiji tokom prvog dana događaja, tim IKEA Communication AB predstavio je svoj sektor i posebno ceo proces nastanka IKEA uputstava za montažu u SolidWorks Composer softveru.

Napomena: Pri dnu ove stranice pogledajte ceo video izlaganja IKEA tima na konferenciji..

Efikasna komunikacija zahteva efikasna softverska rešenja

"Uzmite u obzir sve proizvode koje imamo, u raznim bojama, materijalima, dimenzijama.. Jedini način da napravimo toliko slika jeste da koristimo 3D softvere sa veoma automatizovanim procesom rada." 
Taco Van Der Maden, Development & Operations I.T. Manager, IKEA Communications AB na 3DEXPERIENCE World 2021 konferenciji.


"Samo za potrebe komunikacije pravimo oko 3.000 3D modela svake godine, i još oko 3.500 3D modela za konkretne primene kao što su aplikacija (npr. "IKEA Place" koja prikazuje proizvod u okruženju korisnika)"

Taco Van Der Maden, Development & Operations I.T. Manager, IKEA Communications AB na 3DEXPERIENCE World 2021 konferenciji.

IKEA Communications AB sektor svake godine napravi:

30.000+

slika proizvoda

70

video klipova proizvoda

3.500+

uputstava za montažu

SolidWorks Composer softver u kompaniji IKEA

Kako nastaju čuvena uputstva za montažu - IKEA assembly instructions

S obzirom da je način pakovanja i obeležavanja samih proizvoda od ključne važnosti za smanjenje troškova za kompaniju ali i krajnjeg kupca, uputstva za montažu igraju ključnu ulogu treba da:

  • budu razumljiva najvećem broju kupaca

  • kupci mogu sami da sastave proizvod.

David Andersson, Graphic Communicator kompanije, pojasnio je detaljno kako se od prototipa i 3D modela dolazi do uputstava u SolidWorks Composer softveru predstavljajući principe i sam proces nastanka uputstava..

Principi kreiranja IKEA uputstava za montažu

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Lagani uvod u proces montaže

Uputstva za montažu nameštaja u Ikei treba da počinju jednostavnim zadacima - da kupac stekne samopouzdanje i da bude ohrabren da nastavi montažu.

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Motivacija već na startu!

Kupac treba što pre da sastavi veće delove tako da brzo dobije širu sliku onoga što treba da uradi, da dobije osećaj završenog proizvoda, i da odmah bude nagrađen za svoj trud i trud koji tek treba da uloži (na primeru stola to znači prvo sam sto a zatim fijoke jer slika stola u sobi prirodno ga tera da završi započeto, što jedna fijoka svakako ne može)

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Realni scenariji

Važno je prikazati samo položaje i zadatke koje je moguće izvesti, i zato se u uputstvima prikazuje svaki korak pojedinačno. Pri tom se pazi da veći komadi nameštaja mogu da se montiraju u samoj prostoriji, da nijedan detalj ne ostane teško pristupačan u kasnijim koracima, itd.  

Proces nastanka IKEA upustava za montažu

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Fizički prototip i test montaže

Specijalizovan tim radi montažu direktno na fizičkom prototipu proizvoda kako bi testirao najbolji redosled montaže i kako bi mogao da isporuči informacije o realnim scenarijima dalje u proces kreiranja uputstava za montažu.

Odoo - Sample 2 for three columns

2. SolidWorks sklopovi

Zatim se pravi "digitalna montaža" u SolidWorks Composer softveru gde možemo iskoristiti SolidWorks 3D CAD fajlove proizvoda direktno za kreiranje i ažuriranje lepo dizajniranih uputstava.

Odoo - Sample 3 for three columns

3. SolidWorks Composer

Import fajlova u SolidWorks Composer je veoma jednostavan i sve je učitano za par sekundi.

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Upravljanje varijantama i konfiguracijama

Lako se biraju različite varijante i konfiguracije sklopa, što je važno kada proizvod ima više varijanti dimenzija, pojedinih elementa - raznovrsnost za kupca ne mora da pravi probleme proizvođaču!

Odoo - Sample 2 for three columns

5. "Rasklapanje" korak po korak

Kada iz prototipa (korak 1.) znamo kako realna montaža konačnog proizvoda izgleda - radi se rastavljanje sklopa u SolidWorks Composer softveru unazad prema koracima koje smo utvrdili na prototipu.

Odoo - Sample 3 for three columns

6. Dizajn uputstva za montažu

I tu se jednostavno koriste alati iz SolidWorks Composer softvera da se dobije odgovarajući dizajn svakog koraka montaže. Uz to, u Composer softveru omogućeno je i pravljenje paralelnih scenarija jer je reč o kreativnom procesu koji ne mora uvek biti linearan..

 
 

VIDEO

SolidWorks Composer u kompaniji IKEA

Pogledajte celo izlaganje IKEA Communication AB tima na 3DEXPERINECE World 2021 konferenciji.

Upoznaj SolidWorks Composer i traži ponudu:

SolidWorks ELECTRICAL 3D Add-In
Veza između SolidWorks 3D CAD i Electrical Schematic Professional softvera