Kolaboracija sa PCB Design softverima
SolidWorks CircuitWorks
Odoo CMS - a big picture

CircuitWorks omogućuje elektro i mašinskim inženjerima da sarađuju integrišući stroge potrebe i zahteve kod projektovanja štampanih ploča za elektronske uređaje kako bi ispravno funkcionisali, a istovremeno zadovoljili mehaničke karakteristike i dimenzije kućišta u kome će biti smeštene. Na taj način CircuitWorks usmerava razvoj proizoda ka poboljšanju kvaliteta i smanjenju cene.

Čim je projekat otvoren u CircuitWorks-u, može se menjati koristeći napredne alate za izmene i poboljšanja. Kada je konstruktor zadovoljan izmenama električna štampana ploča sa komponentama se može ugraditi u SOLIDWORKS kao sklop (assembly).

CircuitWorks se može koristiti sa postojećim modelima komponenata u biblioteci SOLIDWORKS-a ili se mogu kreirati sopstvene uz pomoću podataka iz ECAD fajla. Kreirane komponente se čuvaju u biblioteci komponenata CircuitWorks-a za ponovno korišćenje. Sa povećanjem broja komponenata u biblioteci i rad u CircuitWorks-u postaje brži.

CircuitWorks je dvosmerni softver što znači da se delovi i sklopovi mogu eksportovati iz SolidWorks-a, nakon toga se mogu menjati i snimati kao IDF fajlovi da bi ih ECAD mogao ponovo otvoriti.

 
 
 
 
Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

CircuitWorks - kolaboracija sa softverima za PCB projektovanje, dostupna je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>  

Configuration management
Podsistem za definisanje familija delova, varijantnih rešenja ili definisanje faza u tehnološkom procesu proizvodnje ili montaže