Konstruisanje delova od lima - Sheet Metal
SheetMetal
Odoo image and text block

Novo: Sheetmetal rešenja na 3DEXPERIENCE platformi

Prošlo je vreme 2D crteža, brojnih ispravki u proizvodnji, nepotpune dokumentacije. Proizvodi su danas složeniji, precizniji, optimizovaniji i ne trpe greške kakve su bile uobičajene.

Zato danas najčešće nije dovoljno imati samo 3D CAD rešenje za modelovanje, simulacije i tehničku dokumentaciju. Potrebno je kompletno rešenje da razvijete nov proizvod, da komunicirate sa celim timom, da ga predstavite klijentima preko jednog bezbednog linka pre nego što krenete u proizvodnju.

Sve to omogućava 3DEXPERIENCE platforma koja savršeno funkcioniše sa stotinama aplikacija među kojima su i SolidWorks i specijalizovani SheetMetal softverski alati za projektovanje proizvoda od lima.

Odoo image and text block

SolidWorks SheetMetal alati

SolidWorks u svom osnovnom modulu sadrži moćne alate za izradu kompleksnih delova od lima. Nakon kreiranja modela, SolidWorks automatski daje razvijenu površ i uračunava deformacije usled savijanja (na osnovu podataka o debljini lima, radijusa noža za savijanje i ugla savijanja).

Takođe na veoma jasan i jednostavan način se na crtežu prikazuje i smer savijanja, tako da se neće desiti da radnik napravi škart deo, zbog toga što nije razumeo dokumentaciju. Naročita produktivnost u radu se postiže upotrebom standardnih formi za ukrućenje, perforacija, otvora za ventilaciju i sl.

Odoo image and text block

Kompletno rešenje za sve tipove proizvoda od lima u jednom softverskom paketu!

Sami možete napraviti biblioteku alata za formiranje lima, koje imate i koristite u vašoj firmi i onda ih koristiti za oblikovanje vašeg 3D modela na računaru.

Pored svih opcija za rad sa limom, koje retko koji drugi programski paket podržava, SolidWorks svojim jedinstvenim radnim okruženjem i lakoćom rada omogućava da svako nauči i najnaprednije opcije i da na taj način donese velike uštede firmi, kroz povećanu produktivnost i smanjen procenat škarta.

SolidWorks podržava izvoz razvijenih mera u formatu razumljivom za sve CNC mašine za sečenje lima (plazma, probijačice, waterjet, laser...). Izlazna dokumentacija se može prilagoditi tako da postoje sve informacije potrebne za savijanje na apkant presama.

Odoo image and text block

Određivanje K-faktora

Zašto savijeni delovi odstupaju od zadatih vrednosti u SolidWorks-u? Odgovor je jednostavan: nije podešen K-faktor. Ukoliko se ne podesi drugačije, softver postavlja standardnu vrednost K = 0,5

K faktor definiše položaj neutralne linije savijanja (linije u kojoj nije došlo do deformacije materijala). Deo se razvija po ovoj liniji. K=0.4 će biti bliži gornjoj površini lima, dok će K=0.6 biti bliži donjoj površini lima.

Saznajte kako da odredite K-faktor u SolidWorks softveru:

K-faktor >

Odoo image and text block

Sheetmetal Tab & Slot funkcija

Tab&Slot Feature je funkcionalnost u SOLIDWORKS-u koja omogućava SOLIDWORKS korisnicima da znatno brže kreiraju potrebne veze između delova samofiksirajućih konstrukcija.

Ovaj pristup u konstruisanju nalazi širu primenu u industriji jer je proces montaže i proizvodnje ovakvih konstrukcija značajno brži, a krajnja cena značajno niža.  

Tab&Slot >

Odoo image and text block

SolidWorks Sheetmetal - dostupan za sve SolidWorks korisnike

Sheetmetal funkcionalnosti dostupne su u sva tri SolidWorks 3D CAD paketa softvera - Standard, Professional i Premium!

Tako odluka o tome koji vam je paket potreban zavisi od dodatnih funkcionalnosti koje imaju dva viša paketa Professional i/ili Premium - Toolbox biblioteka alata, Piping - projektovanje cevovoda, Simulation - osnovne simulacije, Visualize za rendere, PDM ili 3DEXPERIENCE role za upravljanje dokumentacijom..

SolidWorks 3D CAD paketi >

SolidWorks SheetMetal u projektovanju konstrukcija, mašina i opreme za industriju

 
 

Sheetmetal Design - Projektovanje delova od lima

 
 
Napredno površinsko modeliranje
Surface Design + Free Form Design