Napredni alati za analizu tehnologičnosti i povećanje produktivnosti
SolidWorks utilities
 
 

1. Analiza debljine zidova

Thickness Analysis – analizira i isticanje različitih debljina zidova dela.

Model je jednostavno analizirati jer boja prati zadatu skalu u zavisnosti od debljine zida

Odoo image and text block

2. Provera simetrije

Symmetry Check Utility – na jednostavan način ističe simetriju površina u odnosu na željenu ravan.

Mogu se identifikovati simetrične, asimetrične i jedinstvene površine

Odoo image and text block

3. Analiza geometrije

Geometry Analysis – Kratke ivice, male površine, premali radijusi ili previše oštri uglovi prouzrokuju greške u CAM ili FEA okruženju.

Uz pomoć Geometry Analysis alata jednostavno se pronalazi geometrija koja bi mogla da bude problematična za upotrebu u drugim modulima.

4. Pojednostavljivanje modela

Simplify Utility – ubrzano kreiranje pojednostavljene konfiguracije delova ili sklopova zarad kreiranja analiza delova. Alat će prepoznati feature-e koji se nalaze ispod određene granice za veličinu ili zapreminu. Postoji mogućnost i da se neželjeni feature-i uklone zarad pojednostavljene konfiguracijeOdoo image and text block

5. Napredno selektovanje

Power Select – uz pomoć ovog alata veoma je jednostavno selektovati entitete (ivice, površine, feature-e ili zatvorene konture) koji zadovoljavaju postavljene kriterijume.

Ovime je omogućen brz pronalazak npr. svih konkavnih površina,  ivica pod uglom, feature-a sa istom bojom...

Odoo image and text block

6. Zamena beleški

Find and replace annotation – pronaći i izmeniti beleške ili anotacije u kompleksnom crtežu, delu ili sklopu može biti mukotrpan posao.

Međutim korišćenjem ovog alata, željene beleške su dostupne u svega nekoliko koraka

Odoo image and text block

7. Pronaći i zameniti feature

Find/Modify Features – omogućava jednostavnu pretragu čitavog niza feature-a koji zadovoljavaju zadate kriterijume.

Ne samo što je moguće pronaći željene feature-e već je moguće iste prepraviti koristeći samo jednu komandu.

Npr. pronaći sve radijuse od 2mm i prepraviti ih na 2.5mm

8. Kopiranje feature-a

Feature paint – alat sa kojim se u samo nekoliko koraka kopiraju oblici i forme (features) u okviru istog dela ili sa jednog dela na drugi9. Upravljanje izveštajima za efikasniji rad

Report Manager – u okviru SolidWorks softvera se mogu čuvati različiti izveštaji kao štu su poređenja geometrije, poređenja dokumentacije, poređenje sastavnica, geometrijska analiza, analiza debljine zida….Report manager je alat pomoću kog se upravlja ovim izveštajima.

Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

Utilities - napredni alati za analizu tehnologičnosti i povećanje produktivnosti, dostupni su već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>

Provera internih CAD standarda
Design checker