Elektrokabliranje

Rutiranje elektro-kablova i snopova kablova

SolidWorks Electrical Wire Routing - razvod elektro instalacija i izrada specifične izlazne dokumentacije

SolidWorks Electrical Wire Harness Design - projektovanje spletova kablova sa konektorima (automobilska industrija)

Electrical Routing

 
 

Izrada kanalica i nosača kablova

 
 

Novo u verziji 2016