Određivanje proizvodne cene proizvoda

SolidWorks Costing

Odoo CMS - a big picture

Na bazi materijala i tehnoloških formi koje softver automatski prepoznaje na delovima, vrši se procena tehnologije i cene koštanja. Sam softver se može prilagoditi vašem proizvodnom pogonu, kroz templejte za vaše mašine i tehnološke operacije.

Do ovog trenutka podržane tehnologije obrade na bazi kojih se računa cena su:

  1. Operacije sečenja, savijanja i obrade na probijačicama

  2. Operacije mašinske obrade struganja i glodanja

Moguće je kreirati i dodatne troškove pripreme mašina i radne snage, kao i dodatnih operacija koje mogu imati fiksnu cenu ili vući zavisnost od mase, površine komada ili neke druge veličine.

SOLIDWORKS Costing je u mogućnosti da odredi cene:

  • Delova koji se obrađuju mašinskom obradom

  • Limenih (Sheet Metal) delova

  • Zavarenih konstrukcija (Weldment delova)

  • Sklopova

 
 

SolidWorks Costing

 
 

SolidWorks Weldment Costing

 
 

SolidWorks Sheet Metal Costing

 
 

SolidWorks Weldment Costing

Preuzmite primer podešavanja

Uputstvo za podešavanje SolidWorks Costing podsistema


Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

Costing - određivanje proizvodne cene proizvoda, dostupno je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>