Određivanje proizvodne cene proizvoda

SolidWorks Costing

Odoo CMS - a big picture

Na bazi materijala i tehnoloških formi koje softver automatski prepoznaje na delovima, vrši se procena tehnologije i cene koštanja. Sam softver se može prilagoditi vašem proizvodnom pogonu, kroz templejte za vaše mašine i tehnološke operacije.

Do ovog trenutka podržane tehnologije obrade na bazi kojih se računa cena su:

  1. Operacije sečenja, savijanja i obrade na probijačicama

  2. Operacije mašinske obrade struganja i glodanja

Moguće je kreirati i dodatne troškove pripreme mašina i radne snage, kao i dodatnih operacija koje mogu imati fiksnu cenu ili vući zavisnost od mase, površine komada ili neke druge veličine.

SOLIDWORKS Costing je u mogućnosti da odredi cene:

  • Delova koji se obrađuju mašinskom obradom

  • Limenih (Sheet Metal) delova

  • Zavarenih konstrukcija (Weldment delova)

  • Sklopova

 
 

SolidWorks Costing

 
 

SolidWorks Weldment Costing

 
 

SolidWorks Sheet Metal Costing

 
 

SolidWorks Weldment Costing

Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

Costing - određivanje proizvodne cene proizvoda, dostupno je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>