Poređenje dokumenata

Compare documents

Odoo CMS - a big picture

Urađena je konstrukcija, tehnologija i alati. Neko vam javi da je došlo do izmene! Kako da znate šta od tehnologije treba ažurirati i kolika vas izmena čeka na alatima. Lakim poređenjem crteža ili 3D modela SolidWorks Professional vam daje izveštaj o razlikama dve verzije crteža, modela, sastavnice...

Poređenje verzija crteža

 
 

Poređenje geometrije delova

 
 
Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

Compare - poređenje dokumenata, dostupno je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>