Projektovanje i proizvodnja mernih, razvodnih i elektro ormara

SolidWorks kompletno rešenje za razvoj i proizvodnju elektro-opreme

SolidWorks platforma objedinjuje kompletno rešenje za razvoj, projektovanje, proizvodnju i upravljanje dokumentacijom i poslovanjem u oblasti proizvodnje elektro ormara, razvodnih ormara, ali i upravljačkih jedinica i kompletnih složenih sistema kao što su data-centri.

Na jednoj platformi, u jednom softverskom okruženju, objedinjena su rešenja za mašinsko i elektro projektovanje.

Odoo - Sample 3 for three columns

Kompletno softversko rešenje

Solidworks platforma ima specijalizovan alat za svaku fazu projekta i celog poslovanja:

 • Dizajn, razvoj, davanje ponuda

 • Tehnička dokumentacija i proizvodnja

 • Uputstva za montažu, održavanje i servis

 • Vizuelizacija i komunikacija na projektu

 • Upravljanje dokumentacijom, timski rad, informacije za nabavku...

Odoo - Sample 1 for three columns

Simultani rad na projektu u jednom softverskom okruženju

Mašinski i elektroinženjeri rade zajedno na istom 3d modelu:

 • Svaki problem uočava se već u modelu (umesto u proizvodnji ili montaži)

 • Jedan izvor informacija, uvek ažurna verzija proizvoda, praćenje izmena

 • Praćenje projekata u realnom vremenu bez zastoja u komunikaciji između timova...

Odoo - Sample 2 for three columns

Sve što ikada poželite - SolidWorks ima!

Solidworks platforma nema ograničenja u pogledu mogućnosti i prati sve trendove koje želite da primenite u svom poslu:

 • Kontrola kvaliteta u proizvodnji (SolidWorks Inspection)

 • Brza pretraga baze vaših delova i komponenti za korišćenje na novim projektima (SolidWorks Exalead)

 • Projektovanje PCB komponenti (SolidWorks PCB)

 • Simulacije mehaničkih karakteristika ali i hlađenja ormara i serverskih postrojenja (SolidWorks Simulation i Flow Simulation)

 • Interaktivna uputstva za montažu i servisiranje (SolidWorks Composer)

 • Profesionalni video i foto renderi, AR i VR tehnologija (SolidWorks Visualize)


Projektovanje i montaža provodnika i elektro komponenti ormara

SolidWorks Electrical

 
 

Šta je SOLIDWORKS Electrical

Otkrijte na koji način vam integrisani alati za elektro projektovanje mogu pomoći u prevazilaženju svakodnevnih problema.

 
 

Electrical Schematic

Tradicionalni pristup 2D projektovanju elektro, hidrauličnih, pneumatskih, procesnih i instrumentacionih (P&ID) instalacija šematskim prikazom potpomognut inteligentnim alatima unose novu dimenziju korisničkog iskustva u cilju efikasnosti, tačnosti podataka i održivog rada u projektnom timu.

 
 

Electrical 3D

Rutiranje provodnika, kablova, setova kablova, i crevovoda nikada nije bilo efikasnije. Potpuno rešenje na SOLIDWORKS platformi spaja do sada ne spojiva sveta elektro i mašinskog projekta u jedinstveno kolaborativno okruženje. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Realna dužina potrebnih provodnika za pouzdano planiranje montažnih stolova i manje otpada i gubitaka u proizvodnji

Odoo - Sample 2 for three columns

3D prikaz za jednostavniju komunikaciju na projektu ali i za kreiranje dokumentacije za montažu i održavanje

Od šeme do mera i montažnog stola za proizvodnju kablovskih snopova

Odoo CMS - a big picture

Projektovanje metalnih ormara od lima i varenih ili montažnih konstrukcija

SolidWorks 3D CAD

Ovoliko je jednostavno...

Odoo - Sample 1 for three columns

Pa da počnemo...

Odoo - Sample 2 for three columns

Prošlo je 5-10 minuta...

Odoo - Sample 3 for three columns

Naš ormar već ima i prve detalje...

Odoo - Sample 1 for three columns

Već ima i prvu razvijenu mrežu...

Odoo - Sample 2 for three columns

i spreman je za dodatne detalje...

Odoo - Sample 3 for three columns

Otvori, nogice, odbojnici...

Odoo - Sample 1 for three columns

Prošlo je tek 15-20 minuta...

Odoo - Sample 2 for three columns

A već možemo i da ga vizualizujemo...

Odoo - Sample 3 for three columns

Trebaće mu i vrata...

Odoo - Sample 1 for three columns

I šarkica da automatski sklopi proizvod...

Odoo - Sample 2 for three columns

Metalni ormar je kompletan...

Odoo - Sample 3 for three columns

Proveravamo otvaranje-zatvaranje...

Za pola sata spremna je prezentacija za klijenta!

 
 

Konstruisanje limenih ormara

SolidWorks Sheet Metal alat specijalizovan je za projektovanje savijenih limova, generisanje razvijenih mreža ormara i tehničke dokumentacije za proizvodnju. Više resursa pogledaj na solfins blogu:

SolidWorks za limove > 

 
 

Projektovanje zavarenih konstrukcija

SolidWorks Weldments alat služi za brzo projektovanje svih tipova konstrukcija od metalnih profila. takođe, SolidWorks omogućava da u sred projekta promenite odluku i da zavarenu konstrukciju brzo promenite u sklop za montažu i obrnuto. VIŠE RESURSA POGLEDAJ NA SOLFINS BLOGU:

SolidWorks za konstrukcije >

Ostala Solfins rešenja za projektovanje i proizvodnju

PCB, simulacije, Data centri, 3D štampa

 
 

Projektovanje štampanih ploča

SolIDWORKS PCB

SolidWorks platforma uključuje i povoljno softversko rešenje za projektovanje elektronike koje je razvijeno u saradnji sa Altium softverom. Može se koristiti kao nezavisna licenca ili kao dodatak vašem Altium softverskom portfoliju.

Takođe, SolidWorks 3D CAD može se koristiti direktno sa Altium softverom pomoću Altium Connector aplikacije.

SolidWorks PCB >

 
 

Simulacija kretanja fluida (i temperature) i optimizacija Data centra

SolIDWORKS Flow Simulation

Kada imate kompletiran 3D model projekta moguće je izvršiti analizu strujanja vazduha i na osnovu toga optimizovati raspored komponenti radi dugovečnosti data centra.

Isto softversko rešenje može se koristiti i za simulaciju hlađenja svake pojedinačne elektronske komponente ili pojedinačnih ormara - da li su otvori na ormarima dovoljni za hlađenje, da li su ventilatori dobro postavljeni, itd.

SolidWorks Flow Simulation >

 
 

Projektovanje data centara (server sala)

SoLIDWORKS 3D CAD, Electrical, manage...

 • Osnove AG - sada u 3D

 • Dispozicija opreme u prostoru

 • Paralelan rad na mašinskim instalacijama

 • Definisanje PNK u kontekstu prostora

 • Paralelna razrada elektro instalacija

 • 3D elektro instalacije

 • Realna dužina potrebnih provodnika

 • PDF kompletnog projekta

 • Projektni gantogrami i upravljanje aktivnostima

 • Upravljanje projektima u direktnoj vezi sa dokumentacijom

 • Upravljanje procesima

 • Pristup dokumentaciji kroz web okruženje

 • Mobilna verzija

 • Aplikacija eDrawings viewer

 • Razmena dokumentacije u 3D PDF formatu

 • Optimizacija data centra na osnovu 3D modela

 • Podrška za Virtuelnu realnost

Vidi primer projekta Data centra >

Odoo image and text block

3D štampa za prototipovanje i proizvodnju kućišta i elektro komponenti

3D štampa omogućava brzo prototipovanje i proizvodnju elemenata za ugradnju i montažu u elektro ormare i kabliranje:

 • vođice

 • konektori

 • kućišta elektro sklopova i elektronike

 • kućišta za baterije...

3D štampa elektro komponenti >

Solfins klijenti koji koriste SolidWorks za mašinsko i elektro projektovanje

limovi, zavarene konstrukcije, sudovi pod pritiskom, kućišta, elektrošemiranje, elektronika..

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo CMS - a big picture

Želiš da rešiš probleme projektovanja i proizvodnje elektro opreme?

Traži sastanak i prezentaciju jer Solfins pruža konsalting, isporuku i implementaciju, obuku vaših ljudi i tehničku podršku za maksimalnu efikasnost..