Provera internih CAD standarda

Design checker

 Verifikacija gotovih konstrukcija i crteža u skladu sa kompanijskim standardima i automatska korekcija svih uočenih odstupanja od standarda

Prilagođavanje pravila i standarda konkretnim zahtevima i potrebama vaše firme

Provera modela u skladu sa kompanijskim standarima