Provera internih CAD standarda

Design checker

Odoo CMS - a big picture
 
 

Provera i verifikacija gotove dokumentacije korišćenjem ovog alata postaje veoma jednostavan proces. Desetine crteža, stotine kota, atributa ili anotacija se proveravaju i automatski prilagođavaju standardima kompanije za samo nekoliko sekundi. Design checker proverava sledeće elemente:


  • Zaglavlja crteža

  • Atribute dokumenta

  • Fontove beleški i kota

  • Standardne jedinice

  • Materijale

  • Ručno prepravljene dimenzije

  • Greške u sklopovima

  • Eksterne reference

  • Preklapanje geometrije

Kako Design Checker doprinosi efikasnosti?

 
 

Provera modela u skladu sa kompanijskim standarima

 
 

Primer efikasne provere

Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

Design Checker - provera internih CAD standarda, dostupna je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>