SolidWorks 3D CAD unapređeja u sklopovima i crtežima

SolidWorks Assembly & Drawings

 
 

Webinar prikazuje novosti u SolidWorks 3D CAD softveru u prethodnih nekoliko verzija.

Ovaj webinar akcenat stavlja na novitete u podsistemu za modeliranje sklopova, zavarenih konstrukcija u korisničkom interfejsu...

Po završetku webinara pogledaj ovaj link:

SolidWorks MBD >>