SolidWorks Resource Monitor - Rešavanje problema sa nedostatkom memorije

Rešava probleme rušenjem SolidWorks-a i učestanim upozorenjima

Novije verzije SolidWorks-a (verzija 2016 i novije) u kombinaciji sa Windows 7 i Windows 10 operativnim sistemom znatno češće nego inače prikazuju poruku o nedostatku RAM memorije. Upozorenja ovog tipa se ponekad pojavljuju čak i pri prvom pokretanju SolidWorks-a, dok se kod drugih korisnika prikazuju u toku rada sa jednostavnijim delovima (Part-ovima) ili sklopovima.

Upozorenja ovog tipa mogu dovesti do:

  • Sporog izvršenja komandi

  • Čestog rušenja softvera

  • Sporijeg rada zbog velikog intenziteta upozorenja

Odoo image and text block

Uzrok problema

Korisnici generalno smatraju da je potrebno nadograditi RAM memoriju, međutim činjenica je da se upozorenja ovog tipa pojavljuju i na računarima sa 16GB, 24 GB ili čak 32 GB RAM memorije. Problem leži u Registry podešavanjima vašeg računara, konkretno u parametru GDIProcessHandleQuota.

Pošto je u pitanju parametar na nivou Windows operativnog sistema, SolidWorks ne može izvršiti njihovu modifikaciju tokom instalacije, već korisnik mora izvršiti manuelnu modifikaciju.

U daljem toku ovog bloga nalazi se uputstvo za modifikaciju problematičnog Registry parametra. 

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Prvo je potrebno isključiti SolidWorks softver. Zatim je kroz Windows Start meni potrebno pokrenuti regedit Windows aplikaciju kao Administrator. Na ovaj način pristupate Registry-u vašeg računara kao Administrator.  

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

U okviru Registry aplikacije idite na sledeću lokaciju:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Klikom na Windows folder, sa desne strane će Vam se pojaviti GDIProcessHandleQuota parametar čija sistemska vrednost iznosi 10000 (deset hiljada), kao što je prikazano na slici iznad.

Ukoliko vrednost ovog parametra iznosi 30000 (trideset hiljada), pređite na Korak 6.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Sada je potrebno izmeniti vrednost parametra GDIProcessHandleQuota. Da bi započeli proces modifikacije kliknite desnim klikom na GDIProcessHandleQuota i zatim kliknite na dugme Modify kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Označite da želite da unesete decimalnu vrednost klikom na dugme Decimal. Izbrišite postojeći broj i unesite vrednost 30000 (trideset hiljada). Po unosu podataka kliknite na dugme OK.

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Po izmeni vrednosti parametra GDIProcessHandleQuota, proverite da li je izmena uspešno izvršena.

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

U okviru Registry aplikacije idite na sledeću lokaciju:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Klikom na Windows folder, sa desne strane će Vam se pojaviti GDIProcessHandleQuota parametar čija sistemska vrednost iznosi 10000 (deset hiljada), kao što je prikazano na slici iznad.

Ukoliko vrednost ovog parametra iznosi 30000 (trideset hiljada) sve izmene su izvršene, pređite na Korak 10.

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

Sada je potrebno izmeniti vrednost parametra GDIProcessHandleQuota. Da bi započeli proces modifikacije kliknite desnim klikom na GDIProcessHandleQuota i zatim kliknite na dugme Modify kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 8

Odoo CMS - a big picture

Označite da želite da unesete decimalnu vrednost klikom na dugme Decimal. Izbrišite postojeći broj i unesite vrednost 30000 (trideset hiljada). Po unosu podataka kliknite na dugme OK.

Korak 9

Odoo CMS - a big picture

Po izmeni vrednosti parametra GDIProcessHandleQuota, proverite da li je izmena uspešno izvršena. 

Korak 10

Izvršite Restart Vašeg računara i po restartu nastavite sa radom u SolidWorks softveru. Ukoliko SolidWorks i dalje ne funkcioniše u skladu sa Vašim očekivanjima ili se upozorenje o nedostatku RAM memorije znatno češće pojavljuje, kontaktirajte Solfins tehničku podršku.