SOLIDWORKS Standalone instalacija

Procedura instalacije i aktivacije softvera

U ovom uputstvu prikazan je proces instalacije SOLIDWORKS softvera, kao i aktivacije SOLIDWORKS Standalone licence.

Standalone od Network licenci možete razlikovati na osnovu prve četiri cifre Vašeg SOLIDWORKS serijskog broja:

  • 9000 - Standalone

  • 9010 - Network

Prikazana je procedura za instalaciju SOLIDWORKS-a 2017, međutim procedura se može primeniti i za svaku stariju i noviju verziju softvera.

Pre instalacije potrebno je pripremiti instalaciju SOLIDWORKS softvera. Korisnik može koristiti prethodno preuzetu instalaciju (~14-15 GB),  ili pak može koristiti .exe fajl (~30 MB) koji se preuzima na SOLIDWORKS Customer portalu.

Više informacija o sistemskim zahtevima je dostupno na SOLIDWORKS sajtu i na Solfins blogu.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

U direktorijumu u kojem se nalazi Vaša instalacija, pokrenite fajl pod imenom „setup.exe“

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Ukoliko vam se pojavi sledeća poruka, poželjno bi bilo da uradite restart vašeg računara pa da ponovo pokrenete instalaciju

U suprotnom kliknite na dugme „OK“

Ukoliko se ova poruka pojavi i posle restarta vašeg računara, odaberite dugme „OK“

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Za tip instalacije odaberite „Individual (on this computer)“

Zatim kliknite na dugme „Next“

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Unesite serijske brojeve vaših SOLIDWORKS licenci

Ukoliko Vam serijski brojevi nisu poznati, kontaktirajte Solfins tehničku podršku

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Dugme „CHANGE“ pod karticom „Products“ Vam omogućava da odaberete koja SOLIDWORKS softverska rešenja želite da instalirate na Vaš računar

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Ukoliko želite da odaberete instalacione parametre Toolbox-a, kliknite na dugme „CHANGE“ koje se nalazi pod karticom „Toolbox/Hole Wizard Options“

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

Ovde možete odabrati da li želite da kreirate novi Toolbox ili pak da postojeći Toolbox ažurirate na najnoviju verziju

Po odabiru parametara kliknite na dugme „Back to Summary“

Korak 8

Odoo CMS - a big picture

Ukoliko nije označeno, označite polje „I accept the terms of the SOLIDWORKS”

Ukoliko ste odabrali sve potrebne parametre, sada možete započeti instalaciju klikom na dugme „Install Now”

Korak 9

Odoo CMS - a big picture

Sada sačekajte da se svi odabrani softverski paketi instaliraju

Korak 10

Odoo CMS - a big picture

Po završenoj instalaciji odaberite opciju „Yes, I want to join”

Ukoliko želite da vidite unapređenja koja su došla sa novom verzijom softvera označite polje „Show me What’s New in SOLIDWORKS…”

Po odabiru opcija kliknite na dugme „Finish“ kako biste završili instalaciju

Korak 11

Odoo CMS - a big picture

Pri pokretanju SolidWorks-a pojaviće se prozor prikazan na slici

Potrebno je označiti „I want to activate my SOLIDWORKS product now”

Kliknite na dugme „Next“

Korak 12

Odoo CMS - a big picture

Potrebno je označiti SOLIDWORKS proizvode koje želite da aktivirate

Unesite mail po izboru u polje „Contact Information (Required)“

Po odabiru proizvoda, kliknite na dugme „Next“

Korak 13

Odoo CMS - a big picture

Označena poruka informiše korisnika da je proces aktivacije uspešno završen

Zatim kliknite na dugme „Finish“ da bi završili proces aktivacije