Projektovanje i proizvodnja mernih, razvodnih i elektro ormara
SolidWorks kompletno rešenje za razvoj i proizvodnju elektro-opreme

SolidWorks platforma objedinjuje kompletno rešenje za razvoj, projektovanje, proizvodnju i upravljanje dokumentacijom i poslovanjem u oblasti proizvodnje elektro ormara, razvodnih ormara, ali i upravljačkih jedinica i kompletnih složenih sistema kao što su data-centri.

Na jednoj platformi, u jednom softverskom okruženju, objedinjena su rešenja za mašinsko i elektro projektovanje.

Odoo - Sample 3 for three columns

Kompletno softversko rešenje

Solidworks platforma ima specijalizovan alat za svaku fazu projekta i celog poslovanja:

 • Dizajn, razvoj, davanje ponuda

 • Tehnička dokumentacija i proizvodnja

 • Uputstva za montažu, održavanje i servis

 • Vizuelizacija i komunikacija na projektu

 • Upravljanje dokumentacijom, timski rad, informacije za nabavku...

Odoo - Sample 1 for three columns

Simultani rad na projektu u jednom softverskom okruženju

Mašinski i elektroinženjeri rade zajedno na istom 3d modelu:

 • Svaki problem uočava se već u modelu (umesto u proizvodnji ili montaži)

 • Jedan izvor informacija, uvek ažurna verzija proizvoda, praćenje izmena

 • Praćenje projekata u realnom vremenu bez zastoja u komunikaciji između timova...

Odoo - Sample 2 for three columns

Sve što ikada poželite - SolidWorks ima!

Solidworks platforma nema ograničenja u pogledu mogućnosti i prati sve trendove koje želite da primenite u svom poslu:

 • Kontrola kvaliteta u proizvodnji (SolidWorks Inspection)

 • Brza pretraga baze vaših delova i komponenti za korišćenje na novim projektima (SolidWorks Exalead)

 • Projektovanje PCB komponenti (SolidWorks PCB)

 • Simulacije mehaničkih karakteristika ali i hlađenja ormara i serverskih postrojenja (SolidWorks Simulation i Flow Simulation)

 • Interaktivna uputstva za montažu i servisiranje (SolidWorks Composer)

 • Profesionalni video i foto renderi, AR i VR tehnologija (SolidWorks Visualize)


Projektovanje i montaža provodnika i elektro komponenti ormara

SolidWorks Electrical

 
 

Šta je SOLIDWORKS Electrical

Otkrijte na koji način vam integrisani alati za elektro projektovanje mogu pomoći u prevazilaženju svakodnevnih problema.

 
 

Electrical Schematic

Tradicionalni pristup 2D projektovanju elektro, hidrauličnih, pneumatskih, procesnih i instrumentacionih (P&ID) instalacija šematskim prikazom potpomognut inteligentnim alatima unose novu dimenziju korisničkog iskustva u cilju efikasnosti, tačnosti podataka i održivog rada u projektnom timu.

 
 

Electrical 3D

Rutiranje provodnika, kablova, setova kablova, i crevovoda nikada nije bilo efikasnije. Potpuno rešenje na SOLIDWORKS platformi spaja do sada ne spojiva sveta elektro i mašinskog projekta u jedinstveno kolaborativno okruženje. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Realna dužina potrebnih provodnika za pouzdano planiranje montažnih stolova i manje otpada i gubitaka u proizvodnji

Odoo - Sample 2 for three columns

3D prikaz za jednostavniju komunikaciju na projektu ali i za kreiranje dokumentacije za montažu i održavanje

Od šeme do mera i montažnog stola za proizvodnju kablovskih snopova

Odoo CMS - a big picture

Projektovanje metalnih ormara od lima i varenih ili montažnih konstrukcija

SolidWorks 3D CAD

Ovoliko je jednostavno...

Odoo - Sample 1 for three columns

Pa da počnemo...

Odoo - Sample 2 for three columns

Prošlo je 5-10 minuta...

Odoo - Sample 3 for three columns

Naš ormar već ima i prve detalje...

Odoo - Sample 1 for three columns

Već ima i prvu razvijenu mrežu...

Odoo - Sample 2 for three columns

i spreman je za dodatne detalje...

Odoo - Sample 3 for three columns

Otvori, nogice, odbojnici...

Odoo - Sample 1 for three columns

Prošlo je tek 15-20 minuta...

Odoo - Sample 2 for three columns

A već možemo i da ga vizualizujemo...

Odoo - Sample 3 for three columns

Trebaće mu i vrata...

Odoo - Sample 1 for three columns

I šarkica da automatski sklopi proizvod...

Odoo - Sample 2 for three columns

Metalni ormar je kompletan...

Odoo - Sample 3 for three columns

Proveravamo otvaranje-zatvaranje...

Za pola sata spremna je prezentacija za klijenta!

 
 

Konstruisanje limenih ormara

SolidWorks Sheet Metal alat specijalizovan je za projektovanje savijenih limova, generisanje razvijenih mreža ormara i tehničke dokumentacije za proizvodnju. Više resursa pogledaj na solfins blogu:

SolidWorks za limove > 

 
 

Projektovanje zavarenih konstrukcija

SolidWorks Weldments alat služi za brzo projektovanje svih tipova konstrukcija od metalnih profila. takođe, SolidWorks omogućava da u sred projekta promenite odluku i da zavarenu konstrukciju brzo promenite u sklop za montažu i obrnuto. VIŠE RESURSA POGLEDAJ NA SOLFINS BLOGU:

SolidWorks za konstrukcije >

Ostala Solfins rešenja za projektovanje i proizvodnju

PCB, simulacije, Data centri, 3D štampa

 
 

Simulacija kretanja fluida (i temperature) i optimizacija Data centra

SolIDWORKS Flow Simulation

Kada imate kompletiran 3D model projekta moguće je izvršiti analizu strujanja vazduha i na osnovu toga optimizovati raspored komponenti radi dugovečnosti data centra.

Isto softversko rešenje može se koristiti i za simulaciju hlađenja svake pojedinačne elektronske komponente ili pojedinačnih ormara - da li su otvori na ormarima dovoljni za hlađenje, da li su ventilatori dobro postavljeni, itd.

SolidWorks Flow Simulation >

 
 

Projektovanje data centara (server sala)

SoLIDWORKS 3D CAD, Electrical, manage...

 • Osnove AG - sada u 3D

 • Dispozicija opreme u prostoru

 • Paralelan rad na mašinskim instalacijama

 • Definisanje PNK u kontekstu prostora

 • Paralelna razrada elektro instalacija

 • 3D elektro instalacije

 • Realna dužina potrebnih provodnika

 • PDF kompletnog projekta

 • Projektni gantogrami i upravljanje aktivnostima

 • Upravljanje projektima u direktnoj vezi sa dokumentacijom

 • Upravljanje procesima

 • Pristup dokumentaciji kroz web okruženje

 • Mobilna verzija

 • Aplikacija eDrawings viewer

 • Razmena dokumentacije u 3D PDF formatu

 • Optimizacija data centra na osnovu 3D modela

 • Podrška za Virtuelnu realnost

Vidi primer projekta Data centra >

Odoo image and text block

3D štampa za prototipovanje i proizvodnju kućišta i elektro komponenti

3D štampa omogućava brzo prototipovanje i proizvodnju elemenata za ugradnju i montažu u elektro ormare i kabliranje:

 • vođice

 • konektori

 • kućišta elektro sklopova i elektronike

 • kućišta za baterije...

3D štampa elektro komponenti >

Solfins klijenti koji koriste SolidWorks za mašinsko i elektro projektovanje

limovi, zavarene konstrukcije, sudovi pod pritiskom, kućišta, elektrošemiranje, elektronika..

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo CMS - a big picture

Želiš da rešiš probleme projektovanja i proizvodnje elektro opreme?

Traži sastanak i prezentaciju jer Solfins pruža konsalting, isporuku i implementaciju, obuku vaših ljudi i tehničku podršku za maksimalnu efikasnost..

Projektovanje i proizvodnja roštilja i metalnih pečenjara
Dizajn rešetki, konstrukcije, sečenje, bušenje i savijanje limova