Smanjenje potrošnje materijala i mase u sklopovima (VIDEO)
Primena modula za optimizaciju u SolidWorks Simulation softveru

Prema iskustvu i prethodnim projektima uglavnom znate koje elemente neki konstruktivni sklop treba da ima da bi imao zadovoljavajuće karakteristike. Međutim, ako želite da pokušate da smanjite upotrebu materijala, da primenite manje profile (radi smanjenja cene, transportnih troškova, optimizacije nabavke i magacina, ili smanjenja mase), često je "veća dara nego mera".

Dok redizajnirate sklop, dok obračunate nova opterećenja, dok proverite sve više puta i kroz sve moguće kombinacije profila i limova, potrošićete više resursa nego što ćete u celom procesu uštedeti.Naravno, ovo ćete svakako uraditi za proizvode koji idu u serijsku proizvodnju, ali za proizvode koji se razlikuju od projekta do projekta jednostavno nije racionalno.. To jest, nije racionalno ukoliko nemate odgovarajuće softversko rešenje koje će ovaj posao da obavi za vas.

SolidWorks Simulation softver poseduje specijalizovanu funkcionalnost za optimizaciju sklopa, a prema parametrima koje mu vi zadate..

SolidWorks Simulation rešenje za optimizaciju vašeg sklopa

Korak 1

unesite ograničenja (dozvoljena deformacija, opterećenja, itd)

Korak 2

unesite raspoložive alternative inicijalnom dizajnu (manje profile, tanje limove koje imate na stanju)

Korak 3

unesite cilj vaše simulacije - u ovom slučaju to je smanjenje mase..

 
 

Za nekoliko sekundi dobićete jasno označenu kombinaciju elemenata koje možete iskoristiti u vašem sklopu bez ikakvog rizika za neophodne karakteristike konstrukcije.

Napomena: Ova funkcionalnost dostupna je u SolidWorks Simulation Professional paketu.

Upoznaj sve mogućenosti SolidWorks Simulation softvera:

SOLIDWORKS PDM Standard
Rešite upravljanje SolidWorks i DraftSight podacima