SolidWorks 3D CAD unapređeja u sklopovima i crtežima
SolidWorks Assembly & Drawings
 
 

Webinar prikazuje novosti u SolidWorks 3D CAD softveru u prethodnih nekoliko verzija.

Ovaj webinar akcenat stavlja na novitete u podsistemu za modeliranje sklopova, zavarenih konstrukcija u korisničkom interfejsu...

Po završetku webinara pogledaj ovaj link:

SolidWorks MBD >>

Novosti u SolidWorks 3D CAD softveru od 2016. do 2020. godine
Projektovanje delova - Part Design