SolidWorks Cloud Toolbox i Hole Wizard instalacija
Kako koristiti sve CAD alate vašeg paketa u 3DEXPERIENCE SolidWorks Connected cloud verziji?

SolidWorks Cloud licence (poznate i kao 3DEXPERIENCE SolidWorks ili SolidWorks Connected) su takozvane Name-Based licence što znači da jedan korisnik ima pravo da koristi tu licencu i sa više uređaja, sa više lokacija. 

S obzirom da SolidWorks Cloud paketi, baš kao i SolidWorks Desktop paketi (bilo Standalone bilo Network), imaju dodatne alate u Professional i Premium verzijama, postavilo se pitanje kako se koriste najpopularniji Add-Inovi kao što su Toolbox ili Hole Wizard alati ako je SolidWorks instaliran na više računara.

Detaljniji opis razlika i načina instalacije samog SolidWorks cloud softvera pogledajte na ovom linku, a ispod prikazujemo samo jednostavnost dodatne instalacije Toolbox-a i Hole Wizard-a u ovoj verziji licenci..

proces instalacije toolbox/hole wizard uz instalaciju SolidWorks licence

Proces instalacije predstavljen na ovoj stranici isti je za sve uređaje na kojima koristite svoju 3DEXPERIENCE SolidWorks Connected licencu.

Prvi korak je logovanje na platformu preko pretraživača.

Odoo image and text block

3DEXPERIENCE platforma

Logujete se na svoj 3DEXPERIENCE nalog preko pretraživača (ukoliko to radite prvi put instaliraće vam se 3DEXPERIENCE Launcher).

Kad se ulogujete na platformu, preko "kompasa" ćete pronaći svoju SolidWorks aplikaciju, dvoklik na nju sa novog računara pokreće instalaciju licence sa pratećim fajlovima za Toolbox i Hole Wizard (naravno, samo ukoliko imate SolidWorks Professional ili Premium paket uz koje dolaze ovi alati).

U delu za preuzimanje instalacija pokrenite proces opštepoznat kao Next>Next>Next :)

Odoo image and text block

Usputni korak

Ukoliko postoje bilo kakve prepreke prosto prođite ovaj korak.

Napomena: za drugu instalaciju verovatno neće biti nikakvih prepreka, dok kod prve instalacije možda će prethodno vaš IT administrator moradi da vam dodeli licencu uz koju idu i alati kao što su ToolBox i Hole Wizard.

Odoo image and text block

Određivanje lokacije za instalaciju licence

Pre nego pristupimo instalaciji ToolBox i Hole Wizard fajlova moramo instalirati samu licencu.

Odoo image and text block

Odredite lokaciju za instalaciju Toolbox i Hole Wizard alata na računaru

Oba alata, i Toolbox i Hole Wizard, instaliraju se istovremeno kao jedan paket tako ne morate svaki raditi zasebno.

Jedna lokacija, jedan proces instalacije..

Odoo image and text block

Lokacija instalacije na računaru

Završili smo sa instalacijom oba Add-Ina i sve njihove funkcionalnosti sada su dostupne za korišćenje sa oba računara na kojima su instalirane (ili vše računara ako je potrebno).

Kako dalje koristite toolbox i hole wizard?

Dalje korišćenje ovih alata je isto kao i na starim desktop licencama sa tom razlikom da part-ovi i feature-i koje uploadujete na 3DEXPERIENCE platformu i unesete u neki sklop za dalje korišćenje ostaju kao integralni deo fajlova/referenci/bookmarka na samoj platformi.

Ukoliko neko drugi, ili vi sami, u nekom trenutku ponovo koristite fajl iz Toolbox-a ili Hole Wizard-a, za isti ili neki drugi projekat, i ako ne menjate originalno "ime" pod kojim je definisan u originalnoj bazi, platforma će vas obavestiti da taj deo već tamo postoji i možete ga prosto povući kao referencu sa same platforme - bez potrebe da se prave duplikati.

Proizvodnja rezervoara, cisterni, šahtova, cevi i pontona od plastike
Rešenja za osvajanje novih proizvoda i povećanje konkurentnosti na tržištu