SolidWorks CSWA, CSWP i CSWE sertifikacija
Internacionalno priznati SolidWorks sertifikati

Jedno od najčešćih pitanja Solfins klijenata i drugih polaznika Solfins 3D Akademije zainteresovanih za sticanje internacionalno priznatih SolidWorks sertifikata jeste "Koji SolidWorks 3D CAD sertifikati su najcenjeniji u industriji ?"

Ovaj blog pokušaće da odgovori na prethodno pitanje predstavljajući tri najvažnija i najprepoznatljivija SolidWorks sertifikata:

 • CSWA sertifikat - namenjen srednjoškolcima

 • CSWP sertifikat - namenjen SolidWorks profesionalcima i studentima

 • CSWE sertifikat - namenjen SolidWorks profesionalcima sa višegodišnjim iskustvom

Napomena: Imajte na umu da polaganje svih zvaničnih SolidWorks ispita nije besplatno i plaća se direktno SolidWorks-u. SolidWorks korporacija vrši administraciju svih zvaničnih SolidWorks ispita, Solfins nema nikakav uticaj na proces testiranja i sertifikacije.

SolidWorks korisnici sa komercijalnim licencama na održavanju i SolidWorks EDU korisnici na održavanju imaju posebne pogodnosti u besplatnom polaganju ispita.

CSWA sertifikat

Odoo image and text block

CSWA - Certified SolidWorks Associate je najosnovniji SolidWorks 3D CAD sertifikat koji na osnovu praktičnih zadataka testira osnovne alate i funkcionalnosti SolidWorks 3D CAD softvera u okviru Part i Assembly okruženja. 

Ovaj sertifikat je zbog svoje jednostavnosti prvenstveno namenjen srednjoškolcima, ali je za polaganje otvoren svim zainteresovanim osobama.

Za SolidWorks EDU korisnike koji besplatno mogu generisati kodove za polaganje, CSWA je zamišljen da predstavlja završni ispit na kraju ili srednjoškolskog obrazovanja ili školske godine. Na ovaj način se verifikuje stečeno SolidWorks znanje u realnom radnom okruženju, pri čemu stečeno iskustvo može pomoći u daljem obrazovanju ili pak u industriji. 

CSWP sertifikat

Odoo image and text block

CSWP - Certified SolidWorks Professional je najpopularniji SolidWorks 3D CAD sertifikat koji je preporučen svim SolidWorks korisnicima.

CSWP sertifikat testira naprednije Part i Assembly funkcionalnosti koje SolidWorks korisnici najčešće koriste za rešavanje brojnih realnih industrijskih tehničkih zadataka.

Ispit se sastoji od tri različite zasebne celine koje testiraju različite module i funkcionalnosti softvera:

 • Celina 1 - Parametarsko modeliranje i parametarske izmene delova u SolidWorks Part okruženju

 • Celina 2 - Napredne neparametarske izmene u SolidWorks Part okruženju

 • Celina 3 - Montaža složenog sklopa

Napomene:

Korisnik nema obavezu da sve celine odjednom polaže. CSWP sertifikat će biti izdat tek kada su sve celine položene. Ukoliko korisnik ne položi jednu celinu, može platiti polaganje samo celine koju nije položio.

CSWE sertifikat

Odoo image and text block

CSWE - Certified SolidWorks Expert je sertifikat koji verifikuje poznavanje SolidWorks softvera, njegovih funkcionalnosti i alata na ekspertskom nivou.

CSWE sertifikat je preporučen svim korisnicima, ali za uspešno polaganje ispita potrebno je odlično poznavanje skoro svih funkcionalnosti osnovnog SolidWorks 3D CAD softvera.

CSWE sertifikat dostupan je za polaganje samo korisnicima koji ispunjavaju sledeće zahteve:

 • Poseduju CSWP sertifikat

 • Poseduju bilo koja četiri od navedenih sertifikata:

  • CSWPA - Drawings

  • CSWPA - Sheet Metal

  • CSWPA - Weldment

  • CSWPA - Surfacing

  • CSWPA - Mold Making

Napomena: CSWPA sertifikate mogu polagati samo korisnici koji prethodno poseduju CSWP sertifikat.

Ukoliko pored prethodnih informacija i dalje nemate jasnu sliku sa koje stepenice bi vi kao iskusan SolidWorks korisnik trebalo da krenete sa SolidWorks sertifikacijom, savet SolidWorks korporacije jeste da prvi korak bude CSWP sertifikat sa CSWE sertifikatom kao finalnim ciljem.

Pored prethodno navedenih sertifikata, SolidWorks u svojoj ponudi poseduje i sertifikaciju u drugim oblastima kao što su Simulacije, projektovanje Električnih instalacija i harness-a kao i korišćenje alata za proizvodnju bez crteža (SolidWorks MBD).


Odoo image and text block

CSWE sertifikati u Solfinsu!

Do 2019. godine CSWE sertifikat u celom svetu posedovalo je samo oko 400 korisnika SolidWorks softvera - u konkurenciji više miliona korisnika!

Od 400 SolidWorks eksperata, dvojica rade u Solfinsu gde su stigli do tog nivoa kroz konstantne obuke i kontinuirano polaganje i obnovu raznih sertifikata kako bismo klijentima omogućili profesionalne usluge tehničke podrške i održavanja licenci.

Foto: SolidWorks World konferencija 2019, svečana dodela nagrada SolidWorks partnerima i CSWE sertifikata pojedincima iz celog sveta.

SolidWorks obuke u Solfinsu

Pripremi se za polaganje SolidWorks sertifikata u okviru specijalizovanih i akreditovanih Solfins kurseva.

Izrada templejta crteža
Uputstvo za izradu templejta u Drawing okruženju