Collaborative Business Innovator (IFW)

OSNOVA ZA 3DEXPERIENCE PLATFORMU

Collaborative Business Innovator (IFW) je osnovna rola ili osnovni ulazni modul 3DEXPERIENCE platforme koji digitalno povezuje sve korisnike u jednoj organizaciji. 3DEXPERIENCE platforma razbija barijere i silose informacija podstiče inovacije i kolaboraciju. 

Svi korisnici platforme, bez obzira na ulogu i potrebe moraju imati ovaj ulazni modul. Nekima će to biti i jedini alat za obavljanje svog posla, dok će drugima, biti potrebna nadgradnja.

 
 

Collaborative Business Innovator predstavlja...


Mesto za čuvanje informacija i dokumentacije vezane za vaše proizvode, gde SolidWorks, DraftSight, Catia, Autocad korisnici mogu sigurno skladištiti svoje projekte i deliti ih sa ostalim netehničkim sektorima u firmi i dobavljačima kroz 3DPlay aplikaciju koja u internet pretraživaču prikazuje 3D i 2D dokumentaciju i osobama koje nemaju CAD ili platformske licence.

Mesto za upravljanje idejama ili brainstorming platformu koja će uhvatiti i obraditi svaku dobru ideju u vašoj organizaciji.

Baza znanja u kojoj se nalaze svi odgovori i sva otvorena pitanja koja još nisu odgovorena a tiču se vašeg poslovanja.

HR platforma u kojoj svi zaposleni imaju osećaj pripadnosti kompaniji i osećaj da kroz ankete, pitanja i ideje utiču na pravac razvoja firme. Zadržite vaše najbolje zaposlene kroz našu poslovnu platformu.

Collaborative Business Innovator aplikacije

Šta sve dobijate u okviru ove uloge na platformi?

 
 

3D Swym - komunikaciona društvena mreža

Osnovni komunikacijski alat na platformi, koji koristi čitava firma za razmenu informacija.

Kreirajte svoju društvenu mrežu ili zajednicu (community), za svaki sektor firme, projekat ili tim ljudi i koristite je kao osnovni alat za komunikaciju i razmenu informacija.

Ako se pitate zašto vaši ljudi provode deo radnog vremena na Linkedin i Facebook socijalnim mrežama, to je zato što im niste omogućili da se uključe u deljenje ideja, informacija, komentarisanje i glasanje za sve što je relevantno za vaš biznis.

Zamislite situaciju gde se zaposleni svakog jutra upoznaju sa svim dobrim stvarima i izazovima koji su se desili prethodnog dana i od prvih minuta na poslu, bivaju prirodno angažovani da razmišljaju o rešenjima!

3DSwym alati >

Odoo image and text block

3D Dashboard - organizacija sadržaja

Kreirate prilagođene kontrolne table (3D Dashboards) sa svim bitnim informacijama, na jednoj lokaciji za celu firmu. Lako delite sve informacije o svim bitnim pokazateljima vašeg biznisa, radilo se o razvoju novog proizvoda ili o problemima u proizvodnji, montaži ili kvalitetu.

Kreirajte neograničeni broj kontrolnih tabli (dashboards) po sektorima firme, projektima, timovima ili sopstvenim potrebama 

Svaka kontrolna tabla se deli na TABOVE na kojima se prikazuju informacije po temama od interesa (podkategorije)

U svaki tab je moguće dodati više prozora sa aplikacijama (widgets)

Prilagodi, rasporedi i definiši veličinu prikaza svake aplikacije (widgeta)

Podeli kontrolne table koje si kreirao sa drugima, da svi uvek imate isti pogled na vaše projekte ili važne informacije.

Odoo image and text block

3D Play - prikaz sadržaja 3D aplikacija

3DPlay je online aplikacija za prikaz svih vrsta dokumentacije iz svih izvora i softverskih alata. Kroz ovu aplikaciju fajlove možete gledati sa svih lokacija, uređaja i operativnih sistema, bez potrebe da bilo šta instalirate.

3DPlay vam omogućava:

  • Sagledate 3D model konstrukcije

  • Izmerite gabarite i rastojanja na modelu

  • Pogledate razbijeni prikaz (Exploded view)

  • Dodajete komentare i skice na samom 3D modelu

  • Vaše skice i komentare delite kroz 3DSwym zajednicu

Ova aplikacija vam može korisiti i da pošaljete link ka 3D modelu koji će vaši klijenti moći da otvore sa mobilnog telefona kroz pretraživač! Saznajte više >
Odoo image and text block

3D Drive - skladište vaših podataka

3DDrive je aplikacija za skladištenje i deljenje dokumentacije, ali sa punom kontrolom pristupa. 3DDrive razume logiku i strukturu SolidWorks 3D CAD softvera, za razliku od svih ostalih alata za čuvanje dokumentacije.

Dokumenta možete deliti slanjem linka sa ‘Samo gledanje’ ili  ‘Mogu da menjam’ privilegijama. Možete deliti pomoću linka sa eksternim klijentima i dobavljačima, koji nemaju licence na platformi.

Za pregled fajlova vam ne treba nikakva aplikacija, deljenjem fajlova, isti se prikazuju u sklopu 3DPlay aplikacije.

Ako ste navikli na foldere u Windows okruženju, poput Dropbox, Google Drive ili One Drive aplikacija 3DDrive se sinhronizuje sa izabranim Windows folderom i radite na sličan način kao i do sada.

3DDrive se direktno integriše u SOLIDWOKS Task Pane prozor i dozvoljava otvaranje i snimanje sadržaja, direktno iz SolidWorks softvera, a svi u firmi 3D fajlove vide u internet pretraživaču.


Prvi koraci na 3DEXPERIENCE platformi

šta je potrebno uraditi da ceo tim bude uključen u novi projekat?

 
 

Prvi koraci na platformi - opis videa

Ukoliko započinjete novi projekat ili želite da kreirate radni prostor ili Dashboard za razmenu informacija u okviru vašeg tima ili sektora firme, platforma vam nudi mogućnost da kreirate Dashboard na kome će se u realnom vremenu prikazivati sve relevantne informacije vezane za projekat ili vašu službu. Svaki Dashboard se može sastojati od više tabova sa kategorizovanim informacijama.

Sledeći korak je kreiranje 3DSwym zajednice, koja predstavlja osnovni komunikacioni alat za vašu službu ili može biti vezana za jedan projekat.

Pristup kreiranoj zajednici može biti ograničen samo na učesnike projekta ili možete dozvoliti pristup svima u firmi.

Sada na 3DSwym zajednici kreiramo objavu sa kojom delimo sa timom informacije o novom projeku.

Na jedan od tabova Dashboarda sada dodajemo 3DDrive widget ili aplikaciju i ona celom timu daje pristup tehničkoj i ostaloj dokumentaciji koja je vezana za projekat. Kreiramo folder, ubacujemo SOLIDWORKS fajlove i gledamo sadržaj iz 3D Play aplikacije, u okviru koje možemo manipulisati 3D modelima, vršiti merenja, dodavati komentare i sugestije vezane za izmene koje treba sprovesti i te komentare sa prikazom proizvoda lako možemo deliti sa timom, preko 3DSwym mreže.

Kroz objave i razmenu poruka na objavama, tim se dogovara oko raspodele posla, nakon čega se posao delegira preko WeDo taskova ili zadataka, koji su takođe deo 3DSwim mreže.

Osoba zadužena za izmenu konstrukcije pristupa dokumentaciji kroz SOLIDWORKS 3D CAD koji ima integraciju sa 3DEXPERIENCE platformom i 3DDrive aplikacijom. Nakon završenog posla, potvrđuje se WeDo task, kako bi svi u timu znali da je posao završen i na društvenoj mreži se tim pohvaljuje za dobro urađen posao!

Postoje i druge platforme za komunikaciju, zašto baš 3DEXPERIENCE platforma?

Integracija sa SOLIDWORKS 3D CAD i drugim CAD softverima i 3D formatima (3DDrive)

Sve aplikacije su dostupne iz samo jedne platforme i zajedničkog korisničkog okruženja u vašem web pretraživaču

3DEXPERIENCE platforma razume složene relacije koje postoje u 3D CAD aplikacijama 

Sposobnost da vidite i delite 3D CAD dokumentaciju bez dodatne instalacije ili plaćenih softvera

3DEXPERIENCE® Platforma sadrži pretraživač (Exalead) koji ima sposobnost pretraživanja 3D geometrije prema svojstvima (masa, materijal, tip dela, broj otvora, softver u kome je model kreiran...)