SWOOD foto i VIDEO galerija

Upoznajte softver koji će promeniti vaše poslovanje

SOLIDWORKS + SWOOD = Sve što će vam ikad trebati

Odoo CMS - a big picture

Koje probleme će SOLIDWORKS i SWOOD rešiti? 

Solfins rešenje otklanja apsolutno sve tačke spoticanja između svih faza u životnom ciklusu jednog vašeg proizvoda ili projekta. Linija transfera projekta od jednog do drugog tima "Dizajn > Konstrukcija > Proizvodnja > Prodaja" najčešće je bolna jer svi pojedinci i timovi koriste svoja potpuno različita rešenja da završe posao i prebace ga dalje.

U takvom režimu rada bilo koji drugačiji zahtev, bilo koja izmena, bilo koji problem u bilo kojoj fazi, narasta i preliva se na više timova i opterećuje i blokira vaše resurse u trenutku kada je konkurencija sve veća, margine manje, i efikasnost je apsolutni prioritet u radu..

Tražite odmah ponudu >

Razrada koncepta

5 minuta za postavku projekta

Odoo - Sample 1 for three columns

2D skica osnove projekta sa željenim merama

Odoo - Sample 2 for three columns

Iz biblioteke svojih prethodnih projekata izaberite komade nameštaja koje ćete prevući u skicu

Odoo - Sample 3 for three columns

Postavite zadati model u mere koje ste mu odredili za ovaj projekat

Odoo - Sample 1 for three columns

Ceo sklop se automatski prilagođava i prikazuje u izmenjenim dimenzijama

Odoo - Sample 2 for three columns

Unesite sledeći komad - gotov 3D model iz vaše baze proizvoda

Odoo - Sample 3 for three columns

I njega postavite u zadate mere novog projekta i pustite da softver uradi prilagođavanje za par sekundi

Odoo - Sample 1 for three columns

Aktivirajte prikaz šire celine da biste dobili kontekstualno prikazivanje vašeg dizajn koncepta

Odoo - Sample 2 for three columns

Koristeći SolidWorks alate za osnovni 3D pregled sagledajte prostor

Odoo - Sample 3 for three columns

I za svega 10 minuta imate detaljnu skicu u 3D modelu za komunikaciju sa klijentom

 
 

VIDEO: Brzo "skiciranje" 3D prostora

Pogledajte u video kako u realnom vremenu izgleda prolazak kroz sve navedene funkcionalnosti za postavku skice i koncepta prostora.

Potrebno vam je samo par minuta za:

 • izbor elemenata iz vaše biblioteke proizvoda

 • prilagođavanje dimenzija elemenata novom projektu

 • izmene boja, dezena, orjentacije tekstura

 • kompletan 3D realni vizuelni prikaz iz svih uglova

+ u pozadini su sve ove informacije propagirane na tehničkoj i proizvodnoj dokumentaciji - već tokom prve skice!

NAPOMENA - Za enterijer u kom ćete raspoređivati nameštaj možete koristiti i STL fajl u SolidWorks softveru koji ste dobili 3D skeniranjem prostora:


Jednostavno projektovanje korpusa

5 minuta za novi proizvod, dva ili tri, "od nule"

Odoo - Sample 1 for three columns

Ubacite osnovni element sa četiri ploče na klik i odatle nastavite dalje

Odoo - Sample 2 for three columns

Dodajte materijale iz svoje biblioteke dezena

Odoo - Sample 3 for three columns

Ubacite police..

Odoo - Sample 1 for three columns

Povucite police u korpus..

Odoo - Sample 2 for three columns

Upišite drugi broj polica da napravite nove..

Odoo - Sample 3 for three columns

Dodajte vrata - već definisana sa šarkama, ručicama, orjentacijom teksture..

Odoo - Sample 1 for three columns

Ubacite točkiće..

Odoo - Sample 2 for three columns

Pogledajte kako izgleda vaš proizvod posle jednog minuta

Odoo - Sample 3 for three columns

Dok on zapravo izgleda ovako - spreman za proizvodnju..

Odoo - Sample 1 for three columns

Sa definisanim apsolutno svim detaljima: okovi, točkovi, stopice..

Odoo - Sample 2 for three columns

Želite da ipak bude malo viši?

Odoo - Sample 3 for three columns

Ups! Možda ne baš toliko.. U stvari, sačuvajte prethodno a sad već idemo na novi proizvod..

Odoo - Sample 1 for three columns

Izmenite ručkice za par sekundi..

Odoo - Sample 2 for three columns

Ili popuno promenite detalje: ne trebaju vam točkići, a vrata ipak nećete krilna nego klizna..

Odoo - Sample 3 for three columns

Proverite da li je sve u redu prostim pomeranjem miša pratite kako se vrata otvaraju..

 
 

VIDEO: SWOODBox 

Pogledajte u video kako sve navedene funkcionalnosti za postavku skice i koncepta prostora izgledaju u realnom vremenu.

NAPOMENA: Glavna prednost SWOOD-a u odnosu na standardne "2D+ softvere"  jeste to što je u svakom trenutku veoma jednostavno dodavanje bilo kog kompleksnijeg oblika u vaš projekat, na primer, profilisanih nogica ili ručki od punog drveta koje ćete praviti na CNC mašini. Razlog je to što ste vi sve vreme takođe u SolidWorks softveru - najpopularnijem softveru za 3D parametarsko projektovanje!

Upravljanje pločastim materijalima

5 minuta za boje, teksture, debljine panela

Odoo - Sample 1 for three columns

Jednim klikom izmenite šemu boja na celom proizvodu izmenom dekora za sve elemente od istog materijala

Odoo - Sample 2 for three columns

Naravno, možete menjati i svaki panel na proizvodu pojedinačno

Odoo - Sample 3 for three columns

Ili odjednom za grupu elemenata unutar jednog proizvoda

Odoo - Sample 1 for three columns

Svaku kombinaciju možete sačuvati u bazi ili u projektu za predstavljanje klijentima - a da prethodno nijedan od tih proizvoda niste napravili, fotografisali, izložili..

Odoo - Sample 2 for three columns

Sa jednakom lakoćom izmenite debljine svih panela koji idu iz istih ploča

Odoo - Sample 3 for three columns

U bilo kojoj fazi opet izmenite dekor bilo kog dela proizvoda pojedinačno ili grupno

Odoo - Sample 1 for three columns

Svaki put softver vam nudi izbor - da li izmenu da primeni na panelu koji ste kliknuli ili za sve srodne panele

Odoo - Sample 2 for three columns

Naravno, isto tako promenite i debljinu panela pojedinačno - na ovom primeru vrata idu na 20mm umesto 19mm, a softver u pozadini menja i šine i druge elemente da ne dođe do kolizije odluka

Odoo - Sample 3 for three columns

Kada ste izabrali debljine, kombinacije boja, došlo je vreme da se pozabavite teksturama - orjentacijom godova i štampanih tekstura

Odoo - Sample 1 for three columns

Softver vam jasno vizuelno daje skicu želje orjentacije tekstura

Odoo - Sample 2 for three columns

Ali dozvoljava potpunu slobodu u rotaciji - vertikalno, horizontalno, ili pod bilo kojim uglom

Odoo - Sample 3 for three columns

Vaš proizvod je potpuno vizuelno usaglašen sa klijentom!

Odoo image and text block

Šta se za sve to vreme softver radi u pozadini?

Svaki vaš klik na proizvodu automatski u pozadini softvera pokreće čitav niz operacija da rekonfiguriše sve prema novoj izmeni:

 • parametarska izmena svih povezanih elemenata kako bi se osnovna konstrukcija sa okovima, šinama, nosačima, konektorima - automatski prilagodila vašem novom izboru

 • definisanje novih uslova za funkcionalnost proizvoda (na slici je provera funkcionalnosti - na primer jednostavnim povlačenjem aktvnog "plavog" panela po klizaču)

 • redefinisanje krojnih lista i kalkulacije potrošnje materijala (prema debljinama panela, orjentaciji teksture, eventualnim novim operacijama za drugu konfiguraciju)

 • priprema čuvanja izmenjenog 3D modela u sistemu za upravljanje dokumentacijom kako bi za ceo projekat u svakom trenutku postojao jedan izvor istine.

 
 

VIDEO: Upravljanje materijalima

Pogledajte u video kako sve navedene funkcionalnosti za upravljanje materijalima izgledaju u realnom vremenu.

Konektori i detalji sklopa proizvoda

automatizujte generisanje detalja sklopa

Odoo - Sample 1 for three columns

Klik na površinu za koju želite da odredite način povezivanja

Odoo - Sample 2 for three columns

Softver vam odmah daje detaljan prikaz u kom možete pratiti kako teku izmene

Odoo - Sample 3 for three columns

Uveličajte detalj na kom radite i probajte različite kombinacije ili primenite pripremljene šeme povezivanja sklopa

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Automatska primena jedne odabrane šeme sa vijcima i tiplovima

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Detaljan vizelni prikaz odabrane šeme

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Promenite dubinu kompletnog proizvoda parametarski izmenom jedne dimenzije

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Gledajte kako se odabrani obrazac detalja sklapanja automatski prilagođava novoj dubini proizvoda

Odoo - Sample 2 for three columns

5. Odaberite sasvim drugu šemu - sa tiplovima a bez vijaka

Odoo - Sample 3 for three columns

6. Ili treću šemu - spajanje keksovima..

 
 

VIDEO: Detalji sklapanja proizvoda

Pogledajte u video kako sve navedene funkcionalnosti za definisanje detalja sklapanja proizvoda izgledaju u realnom vremenu.

Kant trake i kantovanje

5 minuta da odredite šta ide u proizvodnju

Odoo - Sample 1 for three columns

Na sličan način jednostavno rešavate i sve kant trake na ivicama ploča

Odoo - Sample 2 for three columns

Birate pojedinačne ili grupne izmene za više panela odjednom

Odoo - Sample 3 for three columns

Kada postavite kant trake željenih debljina i dezena..

Odoo - Sample 1 for three columns

Pregledate svaki ćošak da vidite kako će izgledati uživo u razmeri 1:1

Odoo - Sample 2 for three columns

Jednostavno izaberete koja se traka prepušta - koja je "starija" u kom detalju

Odoo - Sample 3 for three columns

Propagirajte odjednom svoju izmenu na sve srodne elemente

Odoo - Sample 1 for three columns

Zatim opet u bilo kom trenutku promenite dezen i debljine kant traka

Odoo - Sample 2 for three columns

Ili u softveru uparite kant trake sa različitim dezenima ploča i automatizujte i ovaj proces

Odoo - Sample 3 for three columns

Na kraju proverite proizvod i predstavite klijentu svaki detalj

 
 

VIDEO: Kant trake

Pogledajte u video kako sve navedene funkcionalnosti za dizajn kant traka izgledaju u realnom vremenu.

Projektujte nameštaj i enterijer direktno u "renderu"

Odoo CMS - a big picture

 

Izveštaji i dokumentacija proizvoda

sve željene informacije za sve vaše proizvode

Odoo - Sample 1 for three columns

Za bilo koji proizvod u tabu gore levo kliknite polje "Reporting"

Odoo - Sample 3 for three columns

Otvoriće se prozor za više prikaza fajlova i 3D modela

Odoo - Sample 1 for three columns

Za svaku definisanu obradu možete generisati CSV EXE fajl za slanje krojne liste softveru za optimizaciju

Odoo - Sample 3 for three columns

Svi modeli i dokumentacija dostupni su kroz listu proizvoda - jednostavno kliknite izabran proizvod

Odoo - Sample 1 for three columns

Za svaki proizvod neophodne informacije raspoređenu su po tabovima

Odoo - Sample 2 for three columns

Tu su tehnički crteži..

Odoo - Sample 3 for three columns

Lista potrebnih okova i konektora..

Odoo - Sample 1 for three columns

Ali i liste svih panela u sklopu sa svim dodatnim tehničkim detaljima i instrukcijama za orjentacije tekstura i povezane kant-trake kao i informacija o dimenzijama celih ploča u datom dezenu i debljinama potrebnih za proizvodnju

Odoo - Sample 3 for three columns

Za svaku ploču posebno na klik su dostupne informacije o alatima i režimima obrada za CAM softver

 
 

VIDEO: SWOOD dokumentacija proizvoda

Pogledajte u video kako sve navedene funkcionalnosti za dizajn kant traka izgledaju u realnom vremenu.

SWOOD NESTING - sređivanje krojnih lista

Odoo - Sample 3 for three columns

Jednostavna priprema proizvodnje po završetku dizajna

Odoo - Sample 1 for three columns

Definišite tehnologiju proizvodnje za ceo projekat ili prema pojedinačnim elementima unutar projekta

Odoo - Sample 2 for three columns

Odabir grupe panela koji se prema boji, debljini, teksturi smeštaju na jednu krojnu listu

Odoo - Sample 3 for three columns

Inicijalno kreiranje krojne liste liste za jedan projekat

Odoo - Sample 1 for three columns

Manuelna podešavanja krojne liste

Odoo - Sample 2 for three columns

Primer funkcije odabira tačke i smera obrade ploče na klik

CNC programiranje mašina za obradu drveta nikada nije bilo jednostavnije!

obučite ljude da brzo počnu sa CNC programiranjem

Odoo - Sample 1 for three columns

Izaberite element za koji želite da radite programiranje CNC mašinske obrade

Odoo - Sample 3 for three columns

Odaberite detalj za koji želite da definišete operaciju obrade

Odoo - Sample 2 for three columns

Definišite konkretnu operaciju kroz sasvim jednostavne grafičke prikaze

Odoo - Sample 3 for three columns

Pogledajte simulaciju kako će izgledati obrada ove rupe

Odoo - Sample 1 for three columns

Iskopirajte operaciju u folderskoj strukturi i primenite je i na drugu rupu

Odoo - Sample 2 for three columns

Naravno, obe ove operacije možete povezati u jednu putanju alata

Odoo - Sample 3 for three columns

Zapravo sve srodne operacije na jednoj mašini i jednom alatu možete povezati u jednu putanju radi ušteda

Odoo - Sample 1 for three columns

Sačuvajte i sagledajte svoj proizvod sa integrisanom CAM dokumentacijom

Odoo - Sample 2 for three columns

Tu su svi definisani režimi obrade u proizvodnji za dati proizvod

Odoo - Sample 3 for three columns

Tu su i sve nalepnice za obeležavanje sa odgovarajućim bar-kodovima

Odoo - Sample 1 for three columns

Tu su krojne liste za svaki element celog sklopa

Odoo - Sample 2 for three columns

I naravno, tu je i lista svih okova i dodatnih proizvoda

Odoo - Sample 3 for three columns

Uz pomoć SWOOD softvera lako ćete doći do programa za bilo koju NC mašinu

Odoo - Sample 1 for three columns

Pripremite, obučite i organizujte celu proizvodnju kroz jednostavne mašinske simulacije

Odoo - Sample 2 for three columns

A uvek ostajete fleksibilni da nađete bolja rešenja kretanja elemenata kroz proizvodnju bez obzira u kojoj meri ona bila automatizovana..

 
 

VIDEO: Programiranje CNC mašina

Pogledajte u videu - sve navedene funkcionalnosti za programiranje CNC mašina za obradu drveta - u realnom vremenu.

 

SWOOD mašinske simulacije čuvaju vaše resurse

Odoo - Sample 3 for three columns

Jednostavna identifikacija kolizije između alata i mašine, odnosno bilo kog njenog dela

Odoo - Sample 1 for three columns

Identifikacija kolizija mašine sa obratkom usled neodgovarajućeg primenjenog alata

Odoo - Sample 2 for three columns

Prikaz obrade useka iz jednog prolaza sa odbačenim komadom

Spremni za ozbiljnu CNC obradu? 

Lako implementirajte moćne mašine sa više osa

Odoo - Sample 3 for three columns

Napravili ste 3D model u SolidWorks softveru

Odoo - Sample 1 for three columns

Odredili ste mašinu i vaš obradak

Odoo - Sample 2 for three columns

Odabrali ste alat

Odoo - Sample 3 for three columns

Počinje obrada..

Odoo - Sample 1 for three columns

Vaš deo se već nazire..

Odoo - Sample 2 for three columns

Završena je gruba obrada i počinje obrada površina

Odoo - Sample 3 for three columns

Promena alata i vidite kako nastaju glatke površine

Odoo - Sample 1 for three columns

Još jedan krug i deo je završen

Odoo - Sample 2 for three columns

Topografija obrađenog dela za proizvodnju bez greške i škartova

 
 

Detaljne simulacije mašinske obrade

Pogledajte u video kako sve navedene faze simulacije mašinske obrade izgledaju u realnom vremenu.

Marketing i prodaja

profesionalni foto i video renderi

 
 

SolidWorks Visualize

S obzirom da je SolidWorks softver osnova i za SWOOD i za mnoga druga softverska rešenja, ovom implementacijom otvarate dodatne mogućnosti eksploatacije svoje investicije u softver jednostavnim kreiranjem profesionalnih 3D vizuelnih sadržaja za marketing i prodaju.

SolidWorks Visualize dostupan je u više opcija:

 • Visualize Standard - kao nezavisna licenca ili kao dodatni besplatni alat za SolidWorks korisnike Professional i Premium paketa sa licencama na godišnjem održavanju koje uključuje i Soflins tehničku podršku

 • Visualize Professional - alat za profesionalno video renderovanje.

SWOOD novosti i resursi za korisnike

 
 

Solfins Seminar (45 min)

Solfins rešenja za proizvođače nameštaja i eneterijera

Ukoliko tek razmatrate rešenja preporučujemo da pogledate ovaj webinar da dobijete širu sliku cele problematike implementacije novih mašina i softvera, i da izbegnete standardne rizike u koje upadne dobar deo firmi kada dođe vreme za nova ulaganja kako firma raste.

 
 

Solfins Seminar (55 min)

Predstavljanje SWOOD softvera

SWOOD konsultant i aplikativni inženjer predstavljaju SWOOD rešenje, uz uključenje kolega iz kompanije SWOOD koji predstavljaju kratko kompaniju uz jedan demo. 

 
 

SWOOD Webinar (25 min)

NOVOSTI u SWOOD 2021 softveru

Predstavljanje specifičnih novina koje su dodane u verziji softvera za 2021. godinu, gde između ostalog spada:

 • unapređenja umetanja korpusa, grupa detalja, konektora..

 • unapređenje detekcije kolizija u simulacijama CNC obrade

 • dodavanje tekstura u simulacije obrade

 • mogućnost kreiranja složenijih strategija obrade prema pravilima koje zadamo u kontekstu prepoznavanja geometrije i specifičnih detalja

 • kod Nesting modula unapređeni su izbori za primarne kriterijume kreiranja krojnih lista - prema orjentaciji teksture i strukture, prema redosledu operacija, itd. 
  Ova funkcionalnost doprinosi optimizaciji proizvodnje za svaki projekat pojedinačno - zasnovano na uštedama, ili na vremenskim rokovima, itd.

Solfins klijenti u industriji nameštaja i enterijera

softverske implementacije, obuka korisnika, tehnička podrška

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns

 

Odoo - Sample 3 for three columns

 SWOOD 

Traži ponudu >