SolidWorks reverzni inženjering

SolidWorks Scan to 3D

Uvoz oblaka ili mreže tačaka sa 3D skenera ili digitajzera i kreiranje površinskih i zapreminskih (solid) modela.

SolidWorks Scan to 3D se koristi za uvoz podataka, odnosno, oblaka tačaka sa 3D skenera. Koristeći napredne mogućnosti za rad sa površinama i modula za 3D skeniranje, možete veoma brzo da optimizujete i zagladite sve površine i od njih kreirate zapreminski model. Taj model možete doraditi, menjati, deformisati i pristupiti izradi alata ili radioničke dokumentacije.

Scan to 3D