3D Structure Creator

projektovanje (zavarenih) konstrukcija - "Weldments"

Odoo image and text block

Efikasno projektovanje kontrukcija kroz pretraživač - u cloud-u!

3D Structure Creator korisnička uloga na 3DEXPERIENCE platformi je novo CAD rešenje na cloud-u specijalno dizajnirano za projektante ramovskih i sličnih konstrukcija. 

Softversko rešenje podrazumeva specijalizovani interfejs sa prilagođenim menijima, task-barovima, alatima za brzo projektovanje konstrukcija i generisanje neophodne dokumentacije za proizvodnju.

Uvod u 3D Structure Creator

 
 
Odoo image and text block

Od skice do krojne liste u nekoliko minuta

3D Structure Creator sadrži sve što vam je potrebno u svakoj fazi projekta od koncepta do proizvodne dokumentacije:

 • kreirajte elemente sklopa konstrukcije na osnovu gabarita modela, 2D skica ili krivih koje treba da ispoštujete

 • izaberite profile konstrukcije direktno iz biblioteke standardnih tipova i dimenzija

 • automatski skratite profile prema željenoj geometriji sastavnica na krajnjim tačkama, uglovima, tipovima sastavljanja

 • automatski kreirajte krojne liste za sečenje profila za proizvodnju.

Odoo image and text block

Prikažite vašu konstrukciju u najboljem svetlu

Interfejst 3D Structure Creator korisničke uloge na 3DEXPERIENCE platformi sadrži toobar-ove, kontekstualne menije i alate koji su prilagođeni projektovanju konstrukcija:

 • izbornici se prikazuju na osnovu trenutnog modela na kom radite i prema prethodnim vašim izborima koje softver pamti i predlaže

 • jasna vizuelizacija vašeg projekta koja uključuje precizne i realne detalje, sa prilagodljivom grafikom, realističnim materijalima za teksturu i podešavanjima ambijentalno osvetljenja kako biste prikazali svoju konstrukciju u najboljem svetlu

 • intuitivne komande za svaki pojedinačni korak procesa projektovanja - postavka konstrukcije, definisanje spojnica, sklapanje elemenata bez kolizija, itd.

Odoo image and text block

Dodatne 3DEXPERIENCE funkcionalnosti

3D Structure Creator uz 3DEXPERIENCE platformu, pored navedenog uključuje i dodatne pogodnosti za efikasno projektovanje konstrukcija:

 • ugrađeni procesi razvoja konstrukcija sa automatizovanim funkcionalnostima za dodavanje ugaonika, kosnika, poklopaca profila, ploča/limova

 • cloud alati za komunikaciju i saradnju na projektu gde svi uključeni mogu da prate razvoj projekta konstrukcije u realnom vremenu, da dodaju komentare i da kreiraju napomene u vidu digitalnih zapisa na samoj platfomi - bez potrebe za printscreen-ovima, mejlovima, četovima, itd.

 • upravljanje fajlovima i referencama takođe dolazi uz 3D Structure Creator korisničku ulogu tako da nema potrebe za dodatni angažman za ovaj važan deo svakog projekta

 • na raspolaganju vam je i integracija sa drugim srodnim rešenjima kao što su 3D Creator i 3D ShteetMetal Creator.