Konstruisanje delova od lima

Trajanje: 1 dan (8 časova)

Odoo image and text block

Konstruisanje delova od lima

Kurs je namenjen iskusnim inženjerima koje sa bave konstrukcijom i tehnologijom obrade delova od lima, a pritom žele da povećaju svoju produktivnost i unaprede sistem rada u svojim firmama.


Prijavi se >> 

plan i program obuke

1. Sheet Metal Flange Method

What are Sheet Metal Parts?
Sheet Metal Methods
Base Flange
Flat Pattern
Edge Flanges
Editing Sheet Metal Settings
Cuts in Sheet Metal
Break Corner
Sheet Metal Costing
Sheet Metal Parts in Drawings


2. Sheet Metal Convert Method

Sheet Metal Conversion Topics
Converting to Sheet Metal
Imported Geometry to Sheet Metal
Using the Rip Feature
Adding Bends in Place of Sharp Corners
Sheet Metal Features
Making Changes
Adding a Welded Corner


3. Multibody Sheet Metal Parts

Multibody Sheet Metal Parts
Methods to Create Multibody Sheet Metal Parts
Creating Multibodies by Sketching
Miter Flange
The Cut List Folder
Cuts using Multibodies
Patterning Sheet Metal Bodies
Sheet Metal Properties
Multibody Drawings
Using Mirror and Insert Part
Interfering Bodies
Exporting Sheet Metal Bodies
Using Split


4. Sheet Metal Forming Tools

Sheet Metal Forming Tools
Modifying an Existing Forming Tool
Creating a Custom Forming Tool


5. Additional Sheet Metal Features and Techniques

Additional Sheet Metal Features
Swept Flange
Using Symmetry
Additional Modeling Techniques
Conical Swept Flange
Sheet Metal Gusset
In-Context Methods
Process Plansmain container


Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?