3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW)

мај 2020 — 331 views kursevi i obukeSolidWorks

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 564 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 605 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 911 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 679 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1032 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 1929 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1341 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1104 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1237 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 878 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 955 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1052 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1171 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 979 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 826 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1039 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 920 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 836 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 900 views Catiakursevi i obuke