Projektovanje alata za livenje plastičnih masa - Mold Design

Trajanje: 3 dana (24 časa)

Odoo image and text block

SOLIDWORKS Mold Design

Kurs je namenjen:

  • Iskusnim inženjerima koji se bave konstrukcijom alata za livenje plastičnih masa, a pritom žele da povećaju svoju produktivnost i unaprede sistem rada u svojim firmama.

  • Početnicima i studentima mašinstva koji žele da nauče kompletnu metodologiju konstruisanja alata za livenje plastičnih masa i analizu tehnologičnosti livenja delova od plastike, čime stiču sva potrebna znanja za rad i zaposlenje u firmama koje se bave proizvodnjom alata i preradom plastike.

    Prijavi se >>

plan i program obuke

1. Uvoz 3D modela delova iz drugih softvera

2. Prepravka i modifikacija uvezene geometrije (Ispravljanje grešaka)

3. Rad sa složenim površinama

4. Provera tehnologičnosti plastičnih delova

5. Analiza modela i provera livačkih uglova

6. Provera debljine zida dela

7. Definisanje koeficijenta skupljanja za plastične delove

8. Određivanje linije razdvajanja kalupnih ploča

9. Određivanje jedne i/ili više podeonih ravni

10. Definisanje kalupnih ploča (gnezda) - Core and cavity split

11. Kreiranje bočnih jezgara, podizača (Lifters) i umetaka

12. Modeliranje elektroda za elektroerozivnu obradu

13. Rad sa standardnim komponenatama (kućišta, izbacivači, ulivnici...)

14. Analiza i modeliranje

- Ulivnih sistema
- Sistema za izbacivanje delova
- Kućišta za vođenje kalupa
- Kućišta kalupa
- Sistema za hlađenje i temperiranje
- Kalupnih ploča sa jednom i više kalupnih šupljina (gnezda)

15. Izrada kompletnog alata za livenje plastičnih masa

Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?