Projektovanje cevovoda - Piping

Trajanje: 3 dana 24(časa)

Odoo image and text block

Projektovanje cevovoda - Piping

Iskusnim inženjerima koji se bave projektovanjem cevovoda i procesne opreme, a pritom žele da povećaju svoju produktivnost i unaprede sistem rada u svojim firmama.

Početnicima i studentima mašinstva koji žele da nauče kompletnu metodologiju projektovanja cevovoda, čime stiču sva potrebna znanja za rad i zaposlenje.


Prijavi se >> 

plan i program obuke

1.Fundamentals of Routing

What is Routing?
Routing Setup
Routing Library Manager
General Routing Settings


2.Piping Routes

Piping Routes
Pipes and Piping Components
Routing Assembly Templates
Creating a Piping Route
Auto Route
Route Specification Templates
Editing a Route
Routing Along Existing Geometryto


3.Piping Fittings

Piping Fittings
Drag and Drop a Fitting
Creating Custom Fittings


4. Tubing Routes

Tubing Routes
Tubes and Tubing Components
Flexible Tubing with Auto Route
Orthogonal Tubing Routes with Auto Route
Bend and Spline Errors
Starting a Tube Route On the Fly
Repairing Bend Errors
Tubing Drawing

5. Piping and Tubing Changes

Piping and Tubing Changes
Pipe Penetrations
Flange to Flange Connections
Pipe Spools
Adding Slope
Copying Routes
Editing Piping Routes
Editing for Obstructions
Piping Drawings


6. Creating Routing Components

Routing Library Parts
Libraries
Creating Routing Library Parts
Routing Library Manager
Pipe and Tube Components
Fitting Components
Routing Functionality Points
Routing Geometry
Part Validity Check
Design Table Check
Component Attributes
Elbow Components
Assembly Routing Components


7. Using P&ID Files

Piping and Instrumentation
Adding a Pipe
Pipe with Multiple Lines
Pipes with In-line Fittings
Process Drawings


8. Piping Skids

Piping Skids
Grid System Feature
Weldments
Walk-through Animations
Avatar Paths


9. Using SolidWorks Content

Using SolidWorks Content

Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?