SOLIDWORKS osnovna obuka

Trajanje: 4 dana (32 časa)

Odoo image and text block

SOLIDWORKS osnovna obuka

Osnovna obuka - Upoznavanje sa korisničkim okruženjem, skiciranje, modeliranje delova, kreiranje sklopova, izrada tehničkih crteža.

Nakon završetka obuke korisnik će biti osposobljen da samostalno obavlja sve zadatke koji se tiču izrade 3d modela delova, sklopova i kreiranja tehničke dokumentacije.

Prijavi se >> 

plan i program obuke

1. Osnove SOLIDWORKS softvera i upoznavanje sa korisničkim okruženjem
SOLIDWORKS korisnički interfejs
Mogućnosti SOLIDWORKS softvera
Dizajn intent

2. Izrada skica
2D skiciranje
Entiteti (linija, krug, tačka, konstrukciona linija, elipsa, spline, ...) 
Snimanje fajlova
Reference fajlova
Uspostavljanje relacija
Dimenzionisanje

3. Tehnike modeliranja delova 
Osnove modeliranja
Komande Extrude, Cut Extrude, Boss, Hole Wizard, Filleting, Draft

Izbor radne ravni
Simetrija u skiciranju
Izmene na skicama i modulima

4. Patterning (Umnožavanje oblika na osnovu šema)
Linear Patterns
Circular Patterns

Mirror Patterns
Skicom predefinisano umnožavanje (patterns) 

5. Rotacioni oblici (Revolved Features)
Komande sweep i revolve
Modeliranje konkretnog primera odlivka

Definisanje materijala
Određivanje momenata inercija i težišta delova
Osnovne simulacije i proračuni
SOLIDWORKS Simulation Xpress 

6. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)

Kreiranje tankozidnih delova
Definisanje orebrenja
Draft analiza - provera livačkih uglova
Thin features - Tankozidni  oblici

7. Modifikacije modela

Modifikovanje delova i skica
Instant 3D tehnologija - Automatizovane modifikacije
FilletXpert - Automatizovano zaobljenje ivica
DraftXpert - Automatizovano definisanje livačkih uglova

8. Konfiguracija delova

Kreiranje konfiguracija delova, odnosno familije delova
Modifikovanje delova sa konfiguracijama
Kreiranje biblioteke standardnih delova

9. Izrada tehničke dokumentacije

Definisanje pogleda i detalja
Definisanje delimičnih i punih preseka
Kotiranje
Napomene
Zaglavlja i formati papira
Sastavnice

10. Sklopovi (Bottom-Up Assembly Modeling)

Kreiranje novih sklopova
Dodavanje novih komponenti u sklop
Podsklopovi
Dodavanje podsklopova
Uspostavljanje relacija u sklopovima
Manipulacija i rad sa konfiguracijama delova
Exploded view - razbijeni prikazi
Izmene u sklopovima

Odoo image and text block

Rezerviši prvi sledeći termin obuke!


Rezerviši >

Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?