3D skeniranje (od igle do) lokomotive!

3D skeniranje velikih složenih objekata

Ovaj primer dolazi nam iz Velike Britanije gde je kompanija Central Scanning, specijalizovana za usluge 3D skeniranja od 2006. godine, dobila izazovan zadatak da skenira veliku lokomotivu.

Odoo image and text block

20 metara čelika - spolja i unutra

Reč je o standardnoj lokomotivi koja se koristi u britanskim železnicama (tzv. "British Rail Class 50"), dugoj nešto preko 20 metara, a s obzirom da je trebalo skenirati lokomotivu u potpunosti korišćena je kombinacija Artec skenera:

Odoo image and text block

Priprema za skeniranje detalja

Pre skeniranja enterijera bilo je potrebno izvršiti pripremu zbog pristustva različitih materijala koji nisu najpogodniji za skeniranje - crne i visokoreflektujuće površine.

Slično kao što se to radi i prilikom skeniranja manjih objekata, tako je i ovde primenjen praškasti sprej koji materija i posvetljuje površine tako da ih skener lako zabeleži.  

Odoo image and text block

3D skeniranje bez kablova

Artec Leo izdvaja se među skenerima zato što u radu ne zahteva kablove - sve što mu je potrebno integrisano je u sam skener i veza sa računarom ostvaruje se tek kasnije za skidanje podataka sa skenera i dalje obrade skeniranih fajlova.

Zanimljiva prednost Leo skenera kod ovakvih malih enterijera jeste i u tome što bi tokom skeniranja računar u kabini predstavljao i višak na skeniranim fajlovima, te bi se komplikacije nastavile i u obradi fajlova gde vam se pojavljuje neželjeni objekat koji ne treba da stoji u tom enterijeru.

Slične probleme Artec Leo izbegava i kod skeniranja drugih objekata ovog tipa - unutrašnjosti civilnih i vojnih vozila (automobili, kamioni, kombi, ali i oklopna vozila, tenkovi, itd).

Odoo image and text block

Prvi kompletan 3D model

Artec skeneri beleže i boje i teksture, ali se zatim u softveru određuje šta je ono što je vama primarno za dati objekat.

Prema tome određujete kako ćete pročistiti, filtrirati, sklopiti jedinstveni oblak tačaka, čije namene mogu biti razne - od konverzije u 3D CAD u procesu reverznog inženjeringa, preko korišćenja modela za stvaranja STL fajlova za foto rendere i video animacije, do uzimanja mera za izradu dokumentacije i obezbeđenu proizvodnju pojedinačnih elemenata.