3D print & scan

Sve o 3D štampi i 3D skeniranju na jednom mestu - mašine, materijali, saveti, tutorijali

3D skeniranje i reverzni inženjering alata - "šneka" za ekstruziju plastičnih masa

јул 2022 — 500 views 3D SkenerReverzni inženjering

3D skeniranje (od igle do) lokomotive!

октобар 2021 — 525 views 3D SkenergrađevinaReverzni inženjering

Primena 3D skeniranja u industrijskom dizajnu - Primer upravljača automobila

Primena 3D skeniranja za modele za animacije u marketingu

јун 2021 — 1049 views 3D SkenerReverzni inženjering

Zadatak: uzeti mere na licu mesta i dizajnirati novu ogradu za stepenište

јануар 2020 — 2372 views 3D SkenerReverzni inženjering

Proces reverznog inženjeringa u autoindustriji uz pomoć Artec 3D skenera i SolidWorks softvera

3D skeniranje u ortopediji - Izrada veštačkog uda

август 2019 — 2636 views 3D Print | 3D štampa3D SkenerReverzni inženjering

3D skeniranje i reverzni inženjering mašinskih elemenata, delova i konstrukcija

јун 2019 — 1946 views 3D SkenerReverzni inženjering

3D štampa i skeniranje na fakultetima i u školama