3D print & scan

Sve o 3D štampi i 3D skeniranju na jednom mestu - mašine, materijali, saveti, tutorijali

3D skeniranje u ortopediji - Izrada veštačkog uda

3D skeniranje i reverzni inženjering mašinskih elemenata, delova i konstrukcija

јун 2019 — 252 views 3D SkenerReverzni inženjering

3D štampa i skeniranje na fakultetima i u školama