3D Systems Figure 4 Standalone

Pristupačni DLP / SLA 3D štampač industrijskog kvaliteta

Upoznajte najpovoljniju opciju visokoprecizne 3D štampe za potrebe intezivne eksploatacije štampača za prototipove i male serije proizvoda - 3D Systems Figure 4 Standalone. Ovaj uređaj implementira rešenja SLA 3D štampe koja je 3D Systems rezervisao za klijente iz oblasti industrije, a dostupan je po ceni 3D štampača nižeg cenovnog ranga.

O kvalitetu i pouzdanosti u proizvodnji govori i to da je Figure 4 Standalone polazna osnova za 3D Systems rešenje za automatizovanu proizvodnju 3D štampom - Figure 4 Modular i Figure 4 Production.

 
 

DLP tehnologija štampe

projekcija slike preseka umesto laserskog prolaza (SLA)

DLP - Direct Light Printing - tehnologija 3D štampe veoma je slična SLA tehnologiji - interakcija svetlosti i tečnog materijala (rezina) kreira svaki novi sloj 3D štampe. Razlika je u tome što se, za razliku od SLA koja se bazira na laseru, DLP štampa bazira na projekciji slike preseka na odgovarajući sloj štampe.

Brza štampa prototipova

 • funkcionalni prototipovi od elastomera i dva tipa čvrste plastike

 • precizni modeli za livenje u juvelirstvu

 • brza zamena materijala

 • Six Sigma repeatability (Cpk > 2)

Proizvodnja malih serija

 • veoma gusto pakovanje delova za jednu štampu

 • ubrzan proces štampe i nezavisno postprocesiranje komada koje oslobađa uređaj za novu štampu

Kvalitet i pouzdanost

 • veoma kvalitetan i izdržljiv hardver

 • visoka preciznost štampe

 • materijali već dugo u standardnoj primeni u industrijskim uslovima

 • kompaktan štampač industrijskog kvaliteta

Najpovoljniji industrijski "SLA"

 • 20% manja cena u odnosu na konkurentske proizvode

 • uređaj je deo najpoznatije palete industrijskih SLA softvera koji dolaze iz kompanije koja je i patentirala 3D štampu stereolitografijom pre više od 30 godina.

Profesionalni softveri

 • 3D Systems 3D Sprint - specijalizovan softver za optimizaciju 3D štampe na MJP i malim SLA mašinama

 • 3D Systems 3D Connect - povezivanje sa softverom na oblaku za dodatne ažurirane resurse za planiranje i praćenje procesa 3D štampe

Servis i podrška

 • Figure 4 Standalone je najpristupačniji uređaj za koji su dostupni isti resursi za servis i tehničku podršku kao i za daleko skuplje industrijske uređaje istog proizvođača

Oblasti primene Figure 4 Standalone 3D štampača

Napravljen da služi Razvoju i proizvodnji

Precizni liv

 • adekvatna zamena tradicionalnim tehnikama izrade kalupa od uretana

 • optimizovan za tehniku preciznog liva u juvelirstvu

 • čisto i lako sagorevanje materijala u gipsanim kalupima

 • savršene površine za nakit najsloženije geometrije


Prototipovi za testiranje

 • štampa prototipova visoke preciznosti koji će zadovoljiti zahteve tolerancija za uklapanje u sastavnicu 

 • štampa inovativnog dizajna i patenata

 • proizvodnja prototipova za testiranja u realnim uslovima

Štampa elastomera

 • proizvodnja creva, podloški, zaptivki, mekih hvataljki za manipulaciju robotima, kompenzatora vibracija, odbojnika, tipki tastature i kontrolnih jedinica...

 • kvalitet materijala koji će izdržati inicijalna testiranja u realnim uslovima korišćenja kako biste dobili precizne merene podatke da potvrdite rezultate simulacija i proračuna pre nego što krenete u serijsku proizvodnju

Napomena: Zbog mogućnosti primene u raznim industrijama, zbog materijala različitih karakteristika, kao i zbog produktivnosti samog uređaja, Figure 4 Standalone preporučuje se i za nabavku u firmama koje su fokusirane na uslužnu 3D štampu za klijente iz industrije gde treba izbeći rizik kašnjenja zbog problema koji mogu da nastanu sa desktop SLA uređajima za opštu primenu.


Figure 4 Standalone paleta materijala

4 ključna materijala za sve vaše potrebe

Odoo image and text block

1 štampač = 4 materijala = bezbroj primena

 • elastomeri - crni materijal za štampu elastičnih komada

 • kruti delovi - sivi materijal u dve varijante za ekonomičnu i brzu štampu

 • livački modeli - zeleni materijal za štampu modela za precizno livenje

Napomena: Svaki novi materijal koji se dodaje nekom uređaju, čak i kada je reč o daleko jednostavnijoj FDM štampi, a kamoli složenim hemijskim procesima koji karakterišu SLA štampu, povlači za sobom i veliki broj nepoznanica i negativnih uticaja na postojeći hardver. Zato proizvođači koji su fokusirani na klijente u industriji, a među kojima je 3D Systems svakako najpoznatiji, svoju široku paletu materijala razdvajaju na veći broj uređaja koji su naročito optimizovani za određenu paletu materijal. Optimizacija u ovom slučaju znači jačina svetlosnog snopa, gustina materijala, transparentnost posude za rezin/smolu, itd.

Crni elastomer za fleksibilne prototipove

ELAST-BLK 10

Odoo - Sample 1 for three columns

Kako će izgledati deo od gume?

Odoo - Sample 2 for three columns

A šta ako bi... Igrajte se mogućnostima

Odoo - Sample 2 for three columns

Smislite novu primenu 3D štampe

Odoo image and text block

Karakteristike materijala ELAST-BLK 10 nakon postprocesiranja

Glavna odlika materijala za štampu elastomera jeste njegova dilatacija pri zatezanju koja u tački pucanja iznosi 83%.

Druga važna odlika koja je od koristi za testiranja u autoindustriji i drugim sektorima gde postoje uticaji niskih temperatura jesto to da ovaj materijal prelazi u čvrsto plastično stanje tek na -26 °C.

To znači da možete montirati štampani komad na mašinu ili motor i obaviti osnovna testiranja sa mnogo većom slobodom nego kod većine standardnih tehnologija i materijala u 3D štampi.

Zeleni materijal za precizno livenje

JCAST-GRN 10

Odoo - Sample 2 for three columns

Budite brži

Odoo - Sample 2 for three columns

Budite efikasniji

Odoo - Sample 1 for three columns

Budite profitabilniji

Odoo image and text block

Karakteristike procesa sagorevanja materijala JCAST-GRN 10

 1. Stavite kalup u peć zagrejanu na 150 °C i zadržite od 1 do 3 sata.
  (U ovom koraku se suši kalup i uklanja voda)

 2. Postepeno podižite temperaturu peći do 370 °C (700 °F) tokom vremenskog intervala od 1 do 2 sata. Zadržite ovu temperaturu 1 do 2 sata. 
  (U ovom koraku se obezbeđuje "temperaturna tranzicija kalupa". Tačna temperatura može da varira zavisno od tipa kalupa koji se primenjuje. Temperaturu je potrebno podizati postepeno.)

 3. Postepeno podižite temperaturu na 730 °C tokom perioda od 2 do 3 sata. Zadržite ovu temperaturu od 2 do 3 sata.
  (u ovom koraku dolazi do sagorevanja modela štampanih od materijala Figure 4 JCAST-GRN 10)

 4. Spuštajte temperaturu peći na temperaturu za proces livenja i ostavite je na toj temperaturi najmanje 1 sat pre nego što nalijete metal.

Tamnosivi materijal za brzo prototipovanje

TOUGH-GRY 10

Odoo - Sample 1 for three columns

Velika brzina štampe

Brzina štampe u ovom materijalu: 100mm/h
(brzina se odnosi na visinu - Z-osu i može varirati zavisno od geometrije dela).

Odoo - Sample 2 for three columns

Odložena tačka pucanja

Komadi štampani u ovom materijalu imaće istezanje od oko 25% u pravcu sile pre nego što dođe do pucanja.

Odoo - Sample 3 for three columns

Proizvodnja gotovih komada

Redizajnirajte elemente enterijera u automobilu, napravite model vašeg dizajna i promovišite ga pre investiranja u serijsku proizvodnju...

Odoo image and text block

Oblasti i načini primene

 • veći broj iteracija u jedinici vremena u razvojnom procesu

 • snažni funkcionalni delovi za testiranje ili trajno korišćenje u oblasti proizvodnje originalnih komada (nosača, bravica, polugica) u oblasti re-stilizacije u auto industriji, za testiranja forme, uklapanja i funkcionalnosti dizajna, za izdržljiva kućišta i kutijice sa zatvaranjem na preklop (snap fits),

 • proizvodnja master modela za proces vulkanizacije na niskim temperaturama (room temperature vulcanization - RTV)

 • proizvodnja krutih zamenskih i potrošnih delova uređaja i mašina

 • proizvodnja za maloprodaju (figurice, privesci) i uslužnu 3D štampu

 • mogućnost farbanja ili metalizacije odmah nakon postprocesiranja dela...

Karakteristike TOUGH-GRY 10 materijala nakon postprocesiranja

Odoo CMS - a big picture

Svetlo sivi materijal za ekonomične prototipove

TOugh-GRY 15

Odoo - Sample 1 for three columns

Jeftina proizvodnja prototipova

Koristite ovaj materijal za povoljnu štampu inicijalnih prototipova za proveru dizajna, tolerancija, uklapanja, funkcionalnosti, dimenzija, itd.

Odoo - Sample 2 for three columns

35% dilatacije pre pucanja

Igrajte se dizajnom i testirajte komade kroz veći broj iteracija kako biste bili sigurni da ste odabrali najbolje moguće rešenje koje će ići u proizvodnju.

Odoo - Sample 3 for three columns

Cela serija po minimalnoj ceni

Igrajte se sa svojim dizajnom do krajnjih granice i testirajte svaku, i najmanju izmenu da proverite mehaničke odlike dela, ergonomiju, jednostavnost uklapanja, moguće kolizije, tačke habanja, itd.

Odoo image and text block

Oblasti primene materijala

Primena Tough-GRY 15 materijala praktično je ista kao i za Tough-GRY 10, samo što je brzina štampe nešto manja i kvalitet materijala nije dovoljno zadovoljavajući da bi mogla da se radi metalizacija delova.

Međutim, zbog jednostavne zamene materijala u štampaču u praktičnoj upotrebi ovaj materijal biće prva opcija za inicijalne prototipove čime se smanjuju operativni troškovi štampe a produktivnost i iskorišćenost potencijala tehnologije ostaje na visokom novou

Karakteristike TOUGH-GRY 15 materijala nakon postprocesiranja

Odoo CMS - a big picture

Najpoznatija SLA štampa po najpovoljnijoj ceni

Imate potrebu za intezivnom eksploatacijom 3D štampača?

Odoo image and text block

Specifikacija:

 • Radna zapremina: 124,8 x 70,2 x 196mm

 • Max. rezolucija: 1920 x 1080px

 • Veličina piksela: 65 mikrona (390.8 PPI)

 • Talasna dužina: 405 nm

 • Dimenzije uređaja: 42 x 49 x 97cm

 • Dimenzije sa nosačem: 68 x 70 x 135cm

 • Masa uređaja: 34,5kg

 • Masa sa nosačem: 54,4kg

 • Softver: 3D Sprint (on premise), 3D Connect (cloud)

Post-procesiranje: Ukjučeni alati i oprema za završnu obradu delova. Potrebne su i jedinice dodatne jedinice za postprocesiranje delova - 3D Systems LC-3DPrint Box ili druga UV komora za postprocesiranje.

Dodatne informacije

 • Punjenje: boce/kertridži zapremine 1L

 • Način punjenja: manuelno

 • Temperatura okruženja: 18-28 ºC 

 • Vlažnost: 20-80%

 • Napajanje: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Single Phase, 4.0A

 • Podržani fajlovi: STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP and X_T

Hardverski zahtevi

 • 3 GHz multiple core processor (2 GHz Intel® or AMD® processor mini) with 8 GB RAM or more (4 GB mini)

 • OpenGL 3.2 and GLSL 1.50 support (OpenGL 2.1 and GLSL 1.20 mini), 1 GB video RAM or more, 1280 x 1024

 • (1280 x 960 mini) screen resolution or higher

 • SSD or 10,000 RPM hard disk drive (minimum requirement of 7 GB of available hard-disk space,

 • additional 3 GB free disk space for cache)

 • Google Chrome or Internet Explorer 11 (Internet Explorer 9 mini)

 • Other: 3 button mouse with scroll, keyboard, Microsoft .NET Framework 4.6.1 installed with application

Napomena

Solfins ima višegodišnje iskustvo sa SLA tehnologijom 3D štampe i više uređaja i materijala dostupnih u ovoj tehnologiji. Uz isporuku štampača pružamo usluge obuke, tehničke podrške i servisa (kao lokalni partner 3DZ Italia, regionalnog distributera za hardver kompanije 3D Systems)


Tražite pouzdano rešenje za preciznu i kvalitetnu SLA 3D štampu?

Solfins isporučuje, implementira, vrši obuku, pruža tehničku podršku...