Catia Sheetmetal Excellence Designer (SMW)

Opšti opis Catia Sheetmetal SMW licencnog modula
15. август 2018. by
Catia Sheetmetal Excellence Designer (SMW)
Solfins doo, Mile Andesilić
| No comments yet

opšti opis catia Sheetmetal


Kompletno rešenje za delove i sklopove kao i delove od lima

Redukcija grešaka zbog automatizacije manuelnih poslova i procesno orijentisanih funkcija softvera ka delovima od lima

Zahvaljujući funkcijama za pripremu proizvodnje konstrukcija alata je značajno kraća

Na osnovu intelektualne svojine kompanije pravila i algoritmi koji su ubačeni u softver proces provere i integriteta konstrukcija je veoma automatizovan

Korišćenje jedinstvene platforme na tržištu omogućava kontinualan razvoj i simultan rad svih korisnika na bilo kom objektu u platformi i time smanjuje vreme donošenja ključnih odluka.

Zatraži ponudu

Prednosti Sheet Metal Designer rešenja:

 • Modeliranje delova i sklopova bilo koje veličine i kompleksnosti

 • Kreiranje tehničkih crteža

 • Cenovno najpovoljnija CATIA na 3DEXPERIENCE platformi

 • Konceptualni razvoj za lako i brzo modeliranje delova od lima kroz Bend Part aplikaciju

 • Lak za upotrebu i direktno modeliranje

 • Konverzija i modifikovanje bilo kog externog 3D formata

 • Savijena i razvijena forma dostupna u bilo kom trenutku konstrukcije

 • Razrada detalja

 • Pokriveni svi procesi od koncepta do detaljne razrade

 • Asocijativne funkcije specijalno razvijene za delove od lima

 • Simultana razrada između razvijenih i savijenih stanja 3D dela

 • Lak pristup internim standardima

 • Automatsko generisanje proizvodnih informacija (DXF, characteristic curves)

 • Konverzija i modifikovanje bilo kog externog 3D formata

 • Napredne funkcije za definisanje strip layout-a

 • Mogućnost korišćenja površina za kompleksne oblike delova od lima

 • Provera interferencija i preklapajuće geometrije

 • Ponovna upotreba svih specifikacija prethodno definisanih za potrebe alata ili proizvodnje

 • Samostalno dodavanje u baze alata

 • Priprema za proizvodnju kroz automatizaciju kreiranja tehničke dokumentacije

 • Definicija procesa formiranja direktno u 3D na veoma intuitivan način

 • Ponovna upoteba svih definicija i specifikacija potrebnih za automatsko Zahvaljujući pravilima i algoritmima koji su ubačeni u softver proces provere i integriteta konstrukcija je automatizovan

 • Timski rad, upravljanje dokumentacijom, kreiranje internih baza znanja, interni messaging klijent

Sheetmetal designer je najprodavaniji modul Catia 3DEXPERIENCE

Posavetujte se sa nama u vezi vašeg interesovanja

Proces formiranja i DXF export

 
 

Strip layout - proces formiranja dela od lima

Bed order process opcija omogućava korisnicima da projektuju sekvencu formiranja dela od lima spram proizvodnih specifikacija

Zatraži ponudu

Tehnička dokumentacija

crtež može da bude u stablu (strukturi) proizvoda

Odoo CMS - a big picture

Aplikacije uključene u licencu

Ključne 3D CAD aplikacije za mašinogradnju

Part Design Essentials

Assembly Design

Drafting

Sheet Metal Design

Mechanical System Design

Ključne upravljačke aplikacije:

Design Review (DFM analiza)

Project Contributor

Bookmark Editor

Svi CATIA MODULI >

Kompletno rešenje 

Moduli za upravljanje dokumentacijom, izmenama, sastavnicama i neusaglašenostima kao i kolaborativni-timski rad uključene u svaku licencu Catia 3DEXPERIENCE

Zatraži ponudu
Catia Sheetmetal Excellence Designer (SMW)
Solfins doo, Mile Andesilić 15. август 2018.
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment