CATIA V5 PLM on 3DEXPERIENCE
Osnovne informacije o CATIA V5 za verzije pre 2019.

CATIA ima mnogo imena modula i funkcionalnosti. U ovom postu razmatraćemo CATIA V5, sa pojašnjenjima oko 3DEXPERIENCE platforme.

Verzija 5 je počela u kasnim 90tim godinama kao kompletno razvijanje novog softvera u odnosu na prethodnika. Kako razvoj odmiče tako se objavljuju izdanja (release) a ređe celokupne verzije. Novo izdanje softvera indikuje da postoji nova funkcionalnost ili izmena postojeće funkcionalnosti (u istoj verziji softvera kroz različita izdanja). Kolekcija popravki (Bug-ova) se označava kao servisni paket odnosno "Service Pack", a popravke specifičnog BUG-a se označavaju kao Hot Fix.

Kada sve stavimo zajedno jedna verzija CATIA može da ima ovakvu oznaku:

V5 R19 SP 9 HF 108

Što znači - u prevodu na srpski:

Version CATIA 5, release 19, service pack 9, hot fix 108

Zašto je ovo važno? Zato što mnoge kompanije (OEM) zahtevaju od svojih dobavljača kompatibilnost na nivou softvera.

Takođe postoje razni tipovi licenci u smislu trajanja tako da postoje:

  • PLC - perpetual license charge ("trajna" licenca)
  • ALC - annual license charge (predstavlja godišnju naknadu za PLC kupce)
  • YLC - Yearly License Charge (godišnje iznajmljivanje)
  • QLC - Quarterly License Charge (kvartalno iznajmljivanje)

CAT3DX

Odoo CMS - a big picture

CAT3DX predstavlja prodajnu konfiguraciju CATIA modula i sadrži:

3D CAD moduli:

CAC - Team PLM Configuration

AS1 CATIA - ASSEMBLY DESIGN 1 Product

CC1 CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product

CO1 CATIA - OBJECT MANAGER 1 Product

COM CATIA - OBJECT MANAGER 2 Product

GDR CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product

ID1 CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product

IG1 CATIA - IGES INTERFACE 1 Product

KE1 CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product

KT1 CATIA - PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE 1 Product

LO0 CATIA - 2D LAYOUT BROWSER 1 Product

PD1 CATIA - PART DESIGN 1 Product

RT1 REAL TIME RENDERING 1 Product

ST1 CATIA - STEP CORE INTERFACE 1 Product

V4I CATIA - V4 INTEGRATION 2 Product

WS1 CATIA - WIREFRAME & SURFACE 1 Product

Upravljački moduli:

PCS Collaborative Sharing

CNV Collaborative Innovation 

RWA Review and Approve 

Što znači da korisnik ove CAT3DX konfiguracije može da modelira delove i sklopove bilo koje složenosti, kreira tehničku dokumentaciju, modelira jednostavne površinske elemente i ima STEP interfejs za razmenu u neutralnom formatu.
Na ovu konfiguraciju se mogu dodavati moduli po želji za dodatne funkcionalnosti kao što je napredan part i assembly, surface, mold, CAM...


Preporučena obuka za CAT3DX konfiguraciju

 
 

Osnova za upravljanje dokumentacijom i timski rad - 3DEXPERIENCE

Upravljanje verzijama, revizijama i izmenama je uključeno u CAT3DX konfiguraciji licence i može se implementirati naknadno po želji korisnika.

Više o upravljačkim funkcijama platforme...

Odoo image and text block

Osnova za upravljanje dokumentacijom i timski rad - 3DEXPERIENCE

Upravljanje verzijama, revizijama i izmenama je uključeno u CAT3DX konfiguraciji licence i može se implementirati naknadno po želji korisnika.

Više o uključenim aplikacijama platforme...

Odoo image and text block

Dodatne mogućnosti

3DEXPERIENCE omogućava centralizovanu bazu svih podataka u firmi, birou, sektoru, službi i bezbedan pristup intelektualnoj svojini

Više o upravljačkim funkcijama platforme...

CAT3DX sadrži STEP interfejs što nemaju MD1 ili MD2 konfiguracije koje su najčešće prodavane u autoindustriji. Takođe PLM funkcije stižu besplatno uz svaku CAT3DX licencu i samo ih je potrebno naknadno implemenitrati.

Imate CATIA V5 konfiguraciju - po veoma specijalnoj ceni možete preći na najnoviju Verziju CATIA softvera - 3DEXPERIENCE Verziju!

CATIA 3DEXPERIENCE

Odoo image and text block

MCE dodatak (napredni Part i Assembly)

MCE - "Mechanical Product Creation" je dodatak na osnovnu CATIA V5 konfiguraciju (CAT3DX). Omogućava korisnicima da imaju napredni set funkcija potreban za projektovanje i konstrukciju mašinskih delova i sklopova (ne uključuje limove).

Sadrži sledeće module:

PDG - CATIA – Part Design 2

ASD - CATIA – Assembly Design 2

GS1 - CATIA – Generative Shape Design 1

FM1 - CATIA – Functional Molded Parts 1

Razlike između osnovnih i naprednih funkcija

Preporučena obuka za MCE modul

Odoo image and text block

FPE dodatak (Sheetmetal)

FPE - "Fabricated Product Creation" je dodatak na osnovnu CATIA V5 konfiguraciju (CAT3DX). Omogućava korisnicima da imaju napredni set funkcija potreban za projektovanje i konstrukciju mašinskih delova i sklopova od lima. Automatsko dobijanje razvijenih mera, projektovanje u kontekstu razvijene ili savijene forme bilo koje kompleksnosti i export u DXF format su samo neke od funkcionalnosti...

Sadrži sledeće module:

WD1 - Weld Design 1

SMD - Sheet Metal Design 2

Preporučena obuka za FPE modul

Odoo image and text block

HDX dodatak (Shape)

HDX - "Mechanical Shape Design" je dodatak na osnovnu CATIA V5 konfiguraciju (CAT3DX). Omogućava korisnicima da imaju napredni set funkcija potreban za projektovanje i konstrukciju mašinskih delova i sklopova sačinjenih od površina.

Sadrži sledeće module:

DL1 - DEVELOPED SHAPES 1

FS1 - FREESTYLE SHAPER 1

GSD - GENERATIVE SHAPE DESIGN 2

Preporučena obuka za HDX modul

Odoo image and text block

SGE dodatak (CATIA CAM)

SGE - "Surface Machining" je dodatak na osnovnu CATIA V5 konfiguraciju (CAT3DX). Omogućava korisnicima da delove i sklopove konstruisane u CATIA CAD modulima pripreme za proizvodnju na CNC mašinama

Sadrži sledeće module:

SMG - CATIA - 3-Axis Surface Machining 2

GS1 - CATIA - Generative Shape Design 1

NCG - CATIA - NC Manufacturing Review 2

MPA - CATIA - Prismatic Machining Prep. Assist. 2

PMG - CATIA - Prismatic Machining 2

DSS - CATIA - Shape Sculptor 2

Obuka za obradu prizmatičnih delova

Obuka za obradu troosnih (3axis) i površinskih delova

Obuka za CATIA V5

mnoštvo modula iziskuje dobar trening od sertifikovanih instruktora

Hardver za CATIA V5

Dell raČunari 

Konstruisanje elektroda u CATIA 3DEXPERIENCE
brzo dobijanje geometrije za elektrode kod alata