Catia Sheetmetal Excellence Designer (SHLX)

Opšti opis Catia Sheetmetal SHLX licencnog modula

opšti opis catia Sheetmetal


Kompletno rešenje za delove i sklopove kao i delove od lima

Redukcija grešaka zbog automatizacije manuelnih poslova i procesno orijentisanih funkcija softvera ka delovima od lima

Zahvaljujući funkcijama za pripremu proizvodnje konstrukcija alata je značajno kraća

Na osnovu intelektualne svojine kompanije pravila i algoritmi koji su ubačeni u softver proces provere i integriteta konstrukcija je veoma automatizovan

Korišćenje jedinstvene platforme na tržištu omogućava kontinualan razvoj i simultan rad svih korisnika na bilo kom objektu u platformi i time smanjuje vreme donošenja ključnih odluka.

Zatraži ponudu

Prednosti Sheet Metal Designer rešenja:

 • Modeliranje delova i sklopova bilo koje veličine i kompleksnosti

 • Kreiranje tehničkih crteža

 • Cenovno najpovoljnija CATIA na 3DEXPERIENCE platformi

 • Konceptualni razvoj za lako i brzo modeliranje delova od lima kroz Bend Part aplikaciju

 • Lak za upotrebu i direktno modeliranje

 • Konverzija i modifikovanje bilo kog externog 3D formata

 • Savijena i razvijena forma dostupna u bilo kom trenutku konstrukcije

 • Razrada detalja

 • Pokriveni svi procesi od koncepta do detaljne razrade

 • Asocijativne funkcije specijalno razvijene za delove od lima

 • Simultana razrada između razvijenih i savijenih stanja 3D dela

 • Lak pristup internim standardima

 • Automatsko generisanje proizvodnih informacija (DXF, characteristic curves)

 • Konverzija i modifikovanje bilo kog externog 3D formata

 • Napredne funkcije za definisanje strip layout-a

 • Mogućnost korišćenja površina za kompleksne oblike delova od lima

 • Provera interferencija i preklapajuće geometrije

 • Ponovna upotreba svih specifikacija prethodno definisanih za potrebe alata ili proizvodnje

 • Samostalno dodavanje u baze alata

 • Priprema za proizvodnju kroz automatizaciju kreiranja tehničke dokumentacije

 • Definicija procesa formiranja direktno u 3D na veoma intuitivan način

 • Ponovna upoteba svih definicija i specifikacija potrebnih za automatsko Zahvaljujući pravilima i algoritmima koji su ubačeni u softver proces provere i integriteta konstrukcija je automatizovan

 • Timski rad, upravljanje dokumentacijom, kreiranje internih baza znanja, interni messaging klijent

Sheetmetal designer je najprodavaniji modul Catia 3DEXPERIENCE

Posavetujte se sa nama u vezi vašeg interesovanja

Proces formiranja i DXF export

 
 

Strip layout - proces formiranja dela od lima

Bed order process opcija omogućava korisnicima da projektuju sekvencu formiranja dela od lima spram proizvodnih specifikacija

Zatraži ponudu

Tehnička dokumentacija

crtež može da bude u stablu (strukturi) proizvoda

Odoo CMS - a big picture

Šta sve ključno može sa osnovnom CATIA 3DEXPRIENCE konfiguracijom?

Odoo CMS - a big picture

Osnovna Catia 3DEXPERIENCE licenca puna mogućnosti

Sve što je potrebno jednom prosečnom korisniku se nalazi u SMWX-SHLX paketu licenci

Zatraži ponudu

Aplikacije uključene u licencu

Odoo CMS - a big picture

Ključne 3D CAD aplikacije za mašinogradnju

Part Design Essentials

Assembly Design

Drafting

Sheet Metal Design

Mechanical System Design

Ključne upravljačke aplikacije:

Design Review

Project Contributor

Spisak aplikacija uključenih u licencu

3DDashboard (X3DDASH AP)

3DPlay (X3DPLAY AP)

3DPlay Web (X3DPLAW AP)

3DSearch (X3DSEAR AP)

3DSpace (X3DCSMA AP)

3DSwym (X3DSWYM AP)

Bookmark (ENOFOLD AP)

CATIA 2D Layout for 3D Design (CATLO1 AP)

CATIA 3D Annotation Experience (CATLF0 AP)

CATIA 3D Printing (CATTLS AP)

CATIA 3D Templates Capture (CAT3TPC AP)

CATIA Assembly Design (CATASD AP)

CATIA Bent Part Design (CATSMB AP)

CATIA Component Family Definition (CATCFAM AP)

CATIA Drafting (CATGDR AP)

CATIA Engineering IP Control (CATDF1 AP)

CATIA Functional Part Design (CATFM1 AP)

CATIA Generative Wireframe & Surface (CATGS1 AP)

CATIA Mechanical Systems Design (CATKIM AP)

CATIA Natural Assembly (CATLCP AP)

CATIA Natural Shape (CATLSP AP)

CATIA Part Design Essentials (CATPD1 AP)

CATIA Product Structure Design (CATVPE AP)

CATIA Quality Rules Reuse (CATKE1 AP)

CATIA Sheet Metal Design (CATSMD AP)

CATIA Smart Mechanical Components (CATTG1 AP)

CATIA Weld Design (CATWDG AP)

Collaboration for Microsoft (ENOCOMI AP)

Collaborative IP Management (ENOLISH AP)

Collaborative Lifecycle (ENOLIIN AP)

Collaborative Spaces Control Center (X3DOPCS AP)

Connector for CATIA V5 (ENOV5MA AP)

Converter for IGES (CATIG1 AP)

Converter for STEP (CATSST AP)

Data Setup (ENOPJR AP)

Derived Format Converter for SOLIDWORKS (ENOBCDF AP)

Design IP Classification (ENODECL AP)

ENOVIA 3D Markup (ENOR3D AP)

ENOVIA Bookmark Editor (ENOFOL3 AP)

ENOVIA Change Action Management Widget App (ENOWCHA AP)

ENOVIA Classify and Reuse (ENOCLRE AP)

ENOVIA Collaboration and Approvals (ENOBUPS AP)

ENOVIA Collaborative Lifecycle Management Widget (ENOLCMI AP)

ENOVIA Collaborative Tasks (ENOTASK AP)

ENOVIA Compare (ENOCOMP AP)

ENOVIA Design Review (ENOREEV AP)

ENOVIA Engineering Release Management (ENXENG AP)

ENOVIA IP Classify and Reuse UX (ENOCLRX AP)

ENOVIA Interference Check (ENOINCH AP)

ENOVIA Interference Finder (ENOINFI AP)

ENOVIA Issue 3D Review (ENX3DIR AP)

ENOVIA Issue Management (ENXISSU AP)

ENOVIA My Changes (ENOWCHG AP)

ENOVIA OAuth1 0a Provider Administration (ENOAUTH AP)

ENOVIA Product Explorer (ENOSCEN AP)

ENOVIA Project Execution (ENOPREX AP)

ENOVIA Project Gantt (ENOPRGA AP)

ENOVIA Route Management (ENXROUT AP)

Enterprise Control Center (X3DOPEM AP)

Exchanges Management (ENOEXCH AP)

Import from DS Legacy Systems (ENOIXPV AP)

Manufacturing Finder (ENOMAFI AP)

PLM Collaboration Services for SOLIDWORKS (ENOUSWC AP)

Product Finder (ENOPRFI AP)

SIMULIA Material Definition (CATMAT AP)

Simulation Finder (ENOSIFI AP)

System Finder (ENOSYFI AP)

Kompletno rešenje 

Moduli za upravljanje dokumentacijom, izmenama, sastavnicama i neusaglašenostima kao i kolaborativni-timski rad uključene u svaku licencu Catia 3DEXPERIENCE

Zatraži ponudu