Upoznavanje sa 3DEXPERIENCE platformom
Vodič i smernice

Ova stranica sadrži osnovne resurse sa korisnim linkovima za sve nove korisnike 3DEXPERIENCE platforme (i one koji to žele da postanu) - kreiranje naloga, povezivanje vaših SolidWorks i CATIA licenci, upravljanje timskom komunikacijom i organizacijom na projektima..

Na kraju ove stranice možete pogledati i dvosatni Solfins seminar kao uvod u 3DEXPERIENCE implementaciju.

Kreiranje naloga

3DS Passport je nalog na portalu kompanije Dassault Systemes. Sa vašim 3DS Passport-om zavisno od prava pristupa možete pristupiti različitom sadržaju na sajtu  www.3ds.com/support kao što je: Baza znanja, Dokumentacija oko aplikacija i proizvoda kompanije Dassault Systemes, podnošenje zahteva za izmene softvera i preuzimanje instalacija svih proizvoda.
Dobrodošli na platformu!

 
 

Prihvatanje uslova za korišćenje(za administratore platforme) 

Nakon kupovine, a pre početka upotrebe 3DExperience platforme, predstavnik kompanije (administrator) mora prihvatiti uslove Dassault Systems kompanije i potpisati elektronski ugovor. 

Detaljno uputstvo>>

Interaktivni materijal za edukaciju Admina na EduSpace portalu>>

Interaktivni materijal za edukaciju Admina na MySolidworks portalu>>

Odoo text and image block

Osnova platforme 

Osnovu 3DEXPERIENCE platforme čini Collaboratibe Bussines Inovator (IFW) uloga, koja predstavlja ulazni modul i digitalno povezuje sve korisnike u jednoj organizaciji. Svi korisnici platforme, bez obzira na ulogu i potrebe moraju imati ovaj ulazni modul. Nekima će to biti i jedini alat za obavljanje svog posla, dok će drugima, biti potrebna nadgradnja.

Više o ovoj roli na Solfins sajtu>>

Interaktivni materijal za edukaciju na EduSpace portalu>>


 
 

Organizacija dokumentacije, upravljanje izmenama, aktivnostima i neusaglašenostima

Collaborative Industry Innovator (CSV) uloga na 3DEXPERIENCE platformi, namenjena je korisnicima koji sarađuju na projektima na samoj platformi i bitno im je da dokumentacija na kojoj rade bude pod kontrolom po pitanju verzija i revizija, u smislu prava pristupa, statusa, gde se odvaja dokumentacija koja je zvanična i publikovana za upotrebu od dokumentacije koja je u procesu izrade. Veoma je bitno napomenuti da se kroz ovu rolu upravlja kako 3D i 2D CAD dokumentacijom i kompleksnim relacijama koje se tu javljaju, tako i klasičnom office, word, excel, pdf i ostalim tipovima dokumenata.

Više o ovoj roli na Solfins sajtu>>

Interaktivni materijal za edukaciju na EduSpace portalu>>


 
 

SolidWorks integracija

Ova aplikacija ili rola, omogućava potpunu integraciju SOLIDWORKS 3D CAD softvera i 3DEXPERIENCE platforme. 


Sve što se radi u platformi, može se otvoriti kroz SOLIDWORKS softver, bilo da su delovi i podsklopovi rađeni CATIA ili 3D CAD softveru nekog drugog proizvođača

 

Interaktivni materijal za edukaciju na EduSpace portalu>>


 
 

CATIA V5 integracija

Ova aplikacija ili rola, omogućava potpunu integraciju CATIA V5 softvera i 3DEXPERIENCE platforme. 


Sve što se radi u platformi, može se otvoriti kroz CATIA V5 softver, bilo da su delovi i podsklopovi rađeni CATIA ili 3D CAD softveru nekog drugog proizvođača

 

Interaktivni materijal za edukaciju na EduSpace portalu>>

Webinar CATIA V5 + 3DEXPERIENCE >>


 
 

3DEXPERIENCE Marketplace | PartSupply

Jedinstveni portal na kome se lako i brzo pronalaze i preuzimaju kupovne komponente. U potpunosti je integrisan sa CAD softverima. 


PartSupply>>


 
 

Uvod u implementaciju 3DEXPERIENCE platforme

Solfins dvosatni seminar od trenutka kada dobijete mejl za aktivaciju pa nadalje..


 
 
Projektovanje savremenih fasadnih sistema
Kompletno rešenje na 3DEXPERIENCE platformi