Dizajn i projektovanje mini-pivara za "craft-beer"
Primeri primene SolidWorks softvera za razvoj pivarskih postrojenja

Mini-pivare, bez obzira na ono "mini", čine kompletno postrojenje za preradu, filtraciju, vrenje, sa velikim spiskom tehničkih zahteva i uslova kako bi se dobio proizvod prepoznatljiv i prihvaćen na tržištu. Kada je proizvod pivo, ključna faza jeste proces njegovog stvaranja u vašem postrojenju. 

Jedan pristup može biti sklapanje postrojenja sa neizvesnim ishodom, kako u pogledu kompatibilnosti samih uređaja i komponenti, tako i u pogledu uklapanja svih elemenata u ograničenom prostoru.

Rešenje za ovo jeste 3D model, a rešenje za 3D model jeste - SolidWorks platforma.

SolidWorks platforma - sve što je potrebno za efikasnu mini-pivaru

dizajn, projekat, renderi, uputstva...

Kompletna tehnička dokumentacija

za sve faze životnog veka mini-pivare
  • razvoj i proizvodnja - tehnički crteži za izradu elemenata od metalnih profila i limova

  • razvoj i proizvodnja - elektrošemiranje, odabir i raspored svih elektro komponenti

  • montaža - dokumentacija za montažu

  • eksploatacija - dokumentacija za servisna upustva

3D model - za jednostavnu komunikaciju

Lako razmenite informacije među svim akterima
  • razumite šta su inženjeri nacrtali i tražite izmene

  • predstavite svoj zahtev izvođačima

  • planirajte i pratite montažu

  • napravite precizna jasna uputstva za zaposlene...

Odoo image and text block

SolidWorks renderi sa svim detaljima

Iako je suština SolidWorks platforme u detaljnom projektu za kreiranje proizvodne dokumentacije, iz istog 3D modela jednostavno je generisati realistične i jasne rendere za različite primene:

Promocija i marketing - ne morate razmišljašti šta želite da fotografišete i prikažete a šta da sakrijete, ne morate plaćati profesionalno fotografisanje, brinuti o kvalitetu osvetljenja, da biste prikazali svoju pivaru u najboljem svetlu

Obuka zaposlenih - uputstva za vaše postrojenje ne moraju biti šematizovani 2D crteži koje ne-tehničko osoblje teško i da može da razume. Prikažite im u uputstvima tačno ono što će videti i uživo kada pristupe postrojenju.

Atraktivna i interaktivna uputstva za proizvodnju, montažu, rad i održavanje

Odoo CMS - a big picture

Napomena: Softversko rešenje za ovu komponentu je SolidWorks 3D CAD >

SolidWorks platforma - za kompletan projekat

Projektovanje elektro komponenti postrojenja pivare

Ožičavanje kompletnog sistema

Predvidite svaki delić postrojenja

Ne, nije dovoljno imati u 3D modelu samo delove proizvoda koji se prave od metalnih profila i limova, jer neretko, veći deo troškova može da ide na "ostale" elemente - ožičavanje, elektro-ormari sa osiguračima i konektorima, kućišta za kontrolnike, itd. Neka vaš projekat sadrži zaista sve što mora biti ugrađeno i u konačni sistem kako bi on bio 100% operativan.

Virtuelni model vaše pivare

Neka digitalna verzija bude verna originalu

Ne prepuštajte slučaju ni jedan delić vašeg projekta. Neka izvođači i montažeri znaju tačno šta, gde i kako treba da ugrade da bi sistem od prvog dana puštanja u rad imao očekivane performanse. Olakšajte i komunikaciju, ali i nadzor, sa jasnim uputstvima i renderima iz 3D modela.

Napomena: Softverska rešenja za ovu komponentu su SolidWorks Electrical > i SolidWorks PCB >

Pogledajte kompletnu priču o primeni SolidWorks softvera za projektovanje mini-pivare

 
 
 
 

Video 2 od 7

 
 

Video 3 od 7

 
 

Video 4 od 7

 
 

Video 5 od 7

 
 

Video 6 od 7

 
 

Video 7 od 7

Pogledajte i ceo webinar o projektovanju mini-pivare (22 min)

 
 

Primer iz prakse: Phillips Brewing and Malting Company

Victoria, British Columbia - posluje od 2001.

SolidWorks 3D CAD model

precizna dokumentacija za proizvodnju postrojenja

3D model ne služi samo da vidite kako će vaše postrojenje izgledati samo za sebe. Pomoću detaljnog projekta sagledajte raspoloživ prostor, predvidite montažu, pristup tokom korišćenja i održavanja, vezu sa drugim elementima sistema, olakšajte sebi komunikaciju sa izvođačima i monterima, osigurajte da dobijete najpovoljnije ponude za izradu i montažu na osnovu precizne dokumentacije, pripremite dokumentaciju za obuku operatera na sistemu...

Instalirana filtracija u proizvodnji

gotov proizvod bez troškova naknadnih izmena

Sa preciznom dokumentacijom koja se definiše iz 3D modela, nema iznenađenja u proizvodnji i procesu montaže. Uredna dokumentacija uvek vam ostaje i za svaka naredna unapređenja sistema, nadogradnje i uparivanje novih uređaja i mašina. Takođe, jednom kreirana dokumentacija omogućava da uvek imate informacije za nabavku rezervnih delova kada dođe vreme za popravke ili reparaciju sistema...

Šta još možeš sa SolidWorks platformom?

Igraj se, unapredi svoj brend, komuniciraj sa tržištem

 
 

Projekat i simulacija efikasnosti dvorišnog roštilja

Pokaži svoju ekspertizu za ceo craft-beer lifestyle
 
 

Dizajniraj svoj originalni promo materijal

Neka se tvoj brend čita u svakom detalju

Primeri projekata pivara u Srbiji

KompletnA postrojenja velikih domaćih pivara u SolidWorks softveru

Saznaj više >

Zanima te da saznaš više o SolidWorks platformi?

Tražiš rešenje za svoj projekat?

Automatizovano popunjavanje zaglavlja crteža i sastavnica