SOLIDWORKS PCB

Kad vam je potreban ceo proizvod, a ne samo štampana ploča!

Reference >>

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB predstavlja softversko rešenje za projektovanje elektronskih štampanih ploča. Nastao je u saradnji kompanija Altium i SolidWorks i namenjen je firmama koje razvijaju pametne IoT elektro-mehaničke proizvode. 

Softver mogu koristiti i svi oni koji su navikli na Altium funkcionalnost, obzirom da su rešenja kompatibilna i dele veći deo funkcionalnosti.

Sa druge strane je omogućena bidirekciona integracija sa SOLIDWORKS 3D CAD softverom u cilju nesmetane kolaboracije elektroničara i mašinskih inženjera. ECAD-MCAD kolaboracija na SOLIDWORKS PCB platformi podiže produktivnost čitavog tima i znatno skraćuje vreme razvoja projekta i time podiže konkurentnost na najviši nivo.

SOLIDWORKS PCB je profesionalni softver razvijen u saradnji sa timom koji je razvio Altium Designer softver čime je ECAD iskustvo od preko 20 godina pretočeno u SOLIDWORKS PCB sa prilagodjenim intefrejsom u skladu SOLIDWORKS platforme kako bi ostali dosledni već uveliko poznatoj SOLIDWORKS "brzo i jednostavno" filozofiji. 

Odoo image and text block

PCB kao deo SolidWorks platforme

Kroz PDM i Manage softver imamo centralizovano timsko okruženje, zajedničku elektro-mehaničku specifikaciju i praćenje projekata, aktivnosti i izmena na svim nivoima!

Uz kombinaciju sa SolidWorks Electrical softverom dobijate "digitalnog blizanca" vašeg proizvoda u virtuelnom okruženju SolidWorks platforme, nad kojim možete sprovesti čitav testova, simulirati koliko se elektronika greje i hladi, gde postaviti pasivno ili aktivno hlađenje, kako dimenzionisati orijektaciju hladnjaka, gde postaviti ventilacione otvore.

Moguće je testirati i šta će se desiti sa vašim uređajem usled pada ili vibracija koje se javljaju prilikom transporta.

 
 

Šta rešava SOLIDWORKS PCB?

 

Tradicionalan pristup razvoju elektronskih sklopova, uređaja i sistema često ima paralelne i odvojene procese razvoja mašinskih sklopova. Do sada su dva tima na jednom projektu imali svoje odvojene vizije i često je dolazilo do nerazumevanja u komunikaciji. SOLIDWORKS PCB gradi most među njima i podiže nivo komunikacije na najviši nivo. U nastavku sazanjte kako...

 
 

SOLIDWORKS PCB - ECAD-MCAD kolaboracija iznad svega

 

Vreme novih ideja je odavno počelo gde je faktor konkurentnosti upravo vreme. Kraće vreme lansiranja proizvoda ga definiše na tržištu. Vreme koje upotrebite na razvoj utiče na budućnost proizvoda. Iskoristite potencijal ECAD - MCAD kolaboracije uz SOLIDWORKS PCB i SOLIDWORKS platformu kako bi već sutra imali ideju u 3D, a narednog dana u svojim rukama.

SOLIDWORKS PCB - demonstracija rada

 
 

ECAD-MCAD kolaboracija

ECAD-MCAD kolaboracija na SOLIDWORKS platformi predstavlja kompletno rešenje kojim možete na najbrži i najefikasniji način razviti vaš proizvod uz unificiran sistem bi-direkcione razmene informacije na ECAD-MCAD relaciji.

Projektovanje PCB štampanih ploča

Baziran na tehnologiji razvijanoj preko 20 godina od strane Altium razvojnog tima, SOLIDWORKS PCB ima u industriji široko potvrdjen kvalitet endžina za izradu šema i PCB štampanih ploča.

 Napredno i hijerarhijski koncipirano projektovanje šema

Altium Designer bazirana puna funkcionalnost projektovanja šema naprednog nivoa sa mogućnošću hijerarhijskog organizovanja, upravljanje bibliotekama i ERC (Electrical Rule Check) funkcionalnost.

 Jednostavan interfejs

Interfejs baziran na SOLIDWORKS filozofiji "Brzo i jednostavno".

 Upravljan ECAD-MCAD ECO proces

Upravljan ECO (Engineering Change Order) proces u ECAD-MCAD kolaboraciji izmedju SOLIDWORKS PCB i SOLIDWORKS 3D CAD okruženja brine o izmenama uljučujući oblik ploče, pozicijama elektronskih komponenti, otvora za montiranje i isecanjima ploče, čime sinhronizuje projektovanje u realnom vremenu.

 3D provera klirensa u realnom vremenu

Elektronski PCB sklop u MCAD obliku koristite kako bi vizuelno proverili klirens komponenti unutar 3D sklopa kućišta u realnom vremenu. Na taj način redukujte potrebu za prototipovima čime ćete osigurati veći stepen iskorišćenja prostora i integracije.

 Mix-mod SPICE 3f5 Simulator

SOLIDWORKS PCB omogućava simulacije i analize analognih, kao i mix analognih i digitalnih električnih kola unutar šematskog editora kako bi na vreme uočili nepotrebne revizije i napravili pravilan kompromis prilikom izbora komponenti.

 Online pretraga dobavljača

Pretraga online baze dobavljača, integracija sa privatnim linkom dobavljača, kao i ugradjena baza parametara komponenti u realom vremenu mogu uticati na mnoge odluke za vrlo kratko vreme gde su jedni od bitnih parametara cena koštanja i dostupnost.  Definišite vaše odluke kako bi ispunili zahteve, budžet i vreme isporuke.

 Version Control funkcionalnost

Upravljajte i poredite čitavom istorijom i izmenama nad projektom direktno u SOLIDWORKS PCB okruženju kako bi imali preciznu kontrolu koje su izmene, u koje vreme i od strane koga su izvršene.

 Baza parametarskih podataka komponenti

Radite u velikom korporacijskom timu. Potrebna vam je baza komponenti sa dodatnim parametrima specifično potrebama kompanije kako bi svi bili sinhronizovani u realnom vremenu.

 Podrška za SOLIDWORKS fajlove

Veliki izbor 3D modela je već dostupan na internetu u SOLIDWORKS 3D CAD formatu. Iskoristite ogroman potencijal postojećih 3D modela generisanih u SOLIDWORKS softveru kako bi generisali potpune biblioteke, učitali gotove elemente i sklopove za proveru klirensa već u SOLIDWORKS PCB okruženju i mnoge druge mogućnosti.

 Menadžment revizijama

Kontrola nad projektom u procesu razvoja potpunim razumevanjem revizija pomoću komentara gde i kada su nastale izmene na osnovu čega jasno možete doneti odluku prihvatanja ili odbijanja izmena.

 Export svih potrebnih vrsta dokumenata za realizaciju projekta

Automatski export liste komponenata (BOM), dokumenata šema i PCB printa u 2D i 3D interpretaciji, fajlova za proizvodnju (Gerber, Gerber X2, NC Drill, OBD++), assembly dokumenata i fajlova (pick and place, test point), dokumenata za validaciju (DRC - Design Rule Check, ERC - Electrical Rule Check), kao i export u STEP formate.

Altium Designer i SOLIDWORSK PCB Connector

Dobitna kombinacija za vaš svakodnevni rad

 
 

Zašto SOLIDWORKS PCB Connector?

Za korisnike koji već poseduju Altium Designer softver za projektovanje štampanih ploča najvišeg nivoa, ali im je potreban jednako moćan alat za kolaboraciju ECAD-MCAD. Platforma koja stvara inteligentnu vezu kao bazu podataka izmedju Altium Designer za ECAD i SOLIDWORKS za MCAD svetove.

Rešite se stresnih situacija tokom kolaboracije i udruženim snagama dovedite projekat do kraja na vreme uz jedan izvor istine - 3D. 

Odoo text and image block

SOLIDWORKS PCB - paketi

SOLIDWORKS PCB

Kompletno rešenje za izradu štampanih ploča

SOLIDWORKS PCB je specijalizovano softversko rešenje namenjeno projektovanju elektronskih sklopova (štampanih ploča). U sebi sadrži SOLIDWORKS PCB Connector za ECAD-MCAD kolaboraciju sa SOLIDWORKS 3D CAD okruženjem.

SOLIDWORKS PCB Connector for Altium Designer

kolaboracija za Altium designer korisnike

SOLIDWORKS PCB Connector predstavlja dodatak za Altium Designer odakle se preuzima online. Povezivanjem na Altium Vault / PCB Services ostvaruje se kolaborativna ECAD-MCAD veza sa SOLIDWORKS platformom gde egzistira kao dodatak na SOLIDWORKS 3D CAD.

Znate šta vam je potrebno?

KLIKOM NA DUGME DOBIJATE PONUDU ZA ŽELJENI PROIZVOD
Zatraži ponudu >>